Chế tài mạnh đối với các vi phạm trong lĩnh vực chứng khoán

16:42 | 26/01/2021

(HQ Online) - Nghị định số 156/2020/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán hiệu lực thi hành từ 1/1/2021(gọi tắt là Nghị định số 156) đã nâng cao mức phạt tiền đối với các hành vi bị nghiêm cấm trong lĩnh vực chứng khoán. Với những điểm mới so với các quy định pháp luật trước đó, Nghị định này được kỳ vọng sẽ góp phần đẩy lùi các vi phạm trên thị trường chứng khoán trong thời gian tới.

Phạt tới 3 tỷ đồng nếu có vi phạm trong lĩnh vực chứng khoán
Tăng cường hợp tác hỗ trợ lẫn nhau trong lĩnh vực hải quan với các nước trên thế giới
Chứng khoán IVS bị phạt do vi phạm về hóa đơn
Nghị định 156/2020/NĐ-CP về xửphạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán có hiệu lực từ đầu năm 2021.
Nghị định 156/2020/NĐ-CP về xửphạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán có hiệu lực từ đầu năm 2021.

Thao túng thị trường chứng khoán bị phạt tới 3 tỷ đồng

Theo quy định tại Nghị định 156, các hình thức xử phạt chính đối với vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán bao gồm: cảnh cáo; phạt tiền; đình chỉ giao dịch chứng khoán có thời hạn từ 1-12 tháng; tước quyền sử dụng giấy chứng nhận đăng ký hoạt động văn phòng đại diện, chứng chỉ hành nghề chứng khoán có thời hạn từ 1-24 tháng.

Đối với mức phạt tiền, đối với hành vi vi phạm sử dụng thông tin nội bộ để mua, bán chứng khoán và thao túng thị trường chứng khoán, Nghị định quy định mức phạt tiền tối đa là 10 lần khoản thu trái pháp luật đối với tổ chức và 5 lần khoản thu trái pháp luật đối với cá nhân. Trường hợp không có khoản thu trái pháp luật hoặc mức phạt tính theo khoản thu trái pháp luật thấp hơn mức phạt tiền tối đa quy định ở trên thì áp dụng mức phạt tiền tối đa trong xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực chứng khoán là 3 tỷ đồng đối với tổ chức và 1,5 tỷ đồng đối với cá nhân. Ngoài ra, đối tượng có hành vi thao túng thị trường chứng khoán có thể bị áp dụng các hình thức xử phạt bổ sung là đình chỉ hoạt động kinh doanh, dịch vụ chứng khoán trong thời hạn từ 1-3 tháng hoặc tước quyền sử dụng chứng chỉ hành nghề chứng khoán trong thời hạn từ 18-24 tháng…

So với quy định trước đây tại Nghị định 145/2016/NĐ-CP, mức phạt này đã tăng lên (khoản 1 Điều 1 Nghị định 145 quy định mức phạt tiền tối đa với tổ chức vi phạm là 2 tỷ đồng; với cá nhân vi phạm là 1 tỷ đồng).

Nghị định 156 cũng quy định phạt tiền từ 400 - 500 triệu đồng đối với hành vi lập, xác nhận hồ sơ đăng ký chào bán, phát hành chứng khoán riêng lẻ có thông tin sai lệch, sai sự thật hoặc che giấu sự thật. Đối với hành vi làm giả giấy tờ, xác nhận trên giấy tờ giả mạo chứng minh đủ điều kiện chào bán, phát hành trong hồ sơ đăng ký chào bán, phát hành chứng khoán riêng lẻ sẽ bị phạt tiền từ 1 - 1,5 tỷ đồng.

Liên quan đến vi phạm quy định về niêm yết chứng khoán, đăng ký giao dịch chứng khoán, Nghị định cũng quy định phạt tiền từ 2,5 - 3 tỷ đồng đối với hành vi làm giả giấy tờ, xác nhận trên giấy tờ giả mạo chứng minh đủ điều kiện niêm yết chứng khoán trong hồ sơ đăng ký niêm yết chứng khoán hoặc làm giả giấy tờ, xác nhận trên giấy tờ giả mạo trong hồ sơ đăng ký giao dịch chứng khoán. Hành vi tổ chức thị trường giao dịch chứng khoán trái với quy định tại khoản 2 Điều 42 Luật Chứng khoán cũng bị phạt từ 2,5 - 3 tỷ đồng.

Phạt nặng hành vi làm giả giấy tờ

Đối với vi phạm quy định về chào bán, phát hành chứng khoán riêng lẻ, Nghị định 156 quy định phạt tiền từ 200 - 300 triệu đồng đối với các hành vi chào bán, phát hành chứng khoán riêng lẻ khi chưa đáp ứng đủ điều kiện theo quy định pháp luật. Đối với hành vi lập, xác nhận hồ sơ đăng ký chào bán, phát hành, chứng khoán riêng lẻ có thông tin sai lệch, sai sự thật hoặc che giấu sự thật sẽ bị phạt tiền từ 400 - 500 triệu đồng. Đáng chú ý, Nghị định 156 quy định phạt tiền từ 1 - 1,5 tỷ đồng đối với hành vi làm giả giấy tờ, xác nhận trên giấy tờ giả mạo chứng minh đủ điều kiện chào bán, phát hành trong hồ sơ đăng ký chào bán, phát hành chứng khoán riêng lẻ.

Đối với vi phạm quy định về công bố thông tin, Nghị định số 156 quy định phạt tiền từ 70 triệu đồng đến 100 triệu đồng đối với một trong các hành vi vi phạm như: không công bố đối với thông tin phải công bố theo quy định pháp luật hoặc theo yêu cầu của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch Chứng khoán Việt Nam; không xác nhận hoặc đính chính thông tin hoặc xác nhận, đính chính thông tin không đúng thời hạn theo quy định pháp luật khi có thông tin làm ảnh hưởng đến giá chứng khoán hoặc khi nhận được yêu cầu xác nhận, đính chính thông tin của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam và công ty con theo quy định. Đồng thời, phạt tiền từ 100 triệu đồng đến 200 triệu đồng đối với hành vi tạo dựng thông tin sai sự thật hoặc công bố thông tin sai lệch hoặc che giấu thông tin trong hoạt động chứng khoán.

Theo đại diện Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Nghị định 156 có nhiểu điểm mới so với Nghị định số 108/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán. Theo đó, chế tài xử phạt được nâng lên. Khung xử phạt cũng được nâng lên từ 40-50% so với mức cũ. Mức xử phạt tối đa đối với hành vi thao túng thị trường được nâng lên đến 3 tỷ đồng và thu hồi khoản trái pháp luật lên đến 10 lần. Bên cạnh đó, trong Nghị định 156, có một điểm mới nữa là mở rộng đối tượng xử phạt, trong đó có công ty kiểm toán.

Liên quan đến xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán, cùng với Nghị định 156 của Chính phủ, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 117/2020/TT-BTCNĐ-CP quy định phương pháp tính khoản thu trái pháp luật, số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán. Thông tư quy định nguyên tắc, phương pháp tính khoản thu trái pháp luật có được do thực hiện hành vi thao túng thị trường chứng khoán, hành vi sử dụng thông tin nội bộ để mua, bán chứng khoán...

Hoài Anh