Cần quyết liệt hơn trong chỉ đạo, điều hành giải ngân đầu tư công

17:11 | 20/07/2019

(HQ Online) - Báo cáo sơ kết 6 tháng về thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công của Bộ KH&ĐT cho thấy, thực trạng giải ngân vốn đầu tư công 6 tháng đầu năm đạt thấp so với yêu cầu đề ra.

can quyet liet hon trong chi dao dieu hanh giai ngan dau tu cong Giải ngân đầu tư công chưa được cải thiện nhiều
can quyet liet hon trong chi dao dieu hanh giai ngan dau tu cong Luật Đầu tư công cần áp dụng mạnh mẽ nguyên tắc minh bạch, chịu trách nhiệm cá nhân
can quyet liet hon trong chi dao dieu hanh giai ngan dau tu cong Giải ngân đầu tư công 2018 đạt 63%
can quyet liet hon trong chi dao dieu hanh giai ngan dau tu cong
Giải ngân vốn đầu tư công 6 tháng đầu năm 2019 đạt thấp so với yêu cầu đề ra.Ảnh: Internet.

Theo đó, tổng số vốn ngân sách nhà nước (NSNN) kế hoạch 2019 đã được giao là 294.219,349 tỷ đồng, trong đó, vốn cân đối ngân sách địa phương 232.400 tỷ đồng, chiếm 78,99% tổng vốn NSNN đã giao; vốn ngân sách Trung ương (NSTW) hỗ trợ có mục tiêu 19.598 tỷ đồng, chiếm 6,66%.

Vốn Chương trình mục tiêu quốc gia (CTMTQG) 17.985 tỷ đồng, chiếm 6,11%; vốn trái phiếu Chính phủ (TPCP) 9.684 tỷ đồng, chiếm 3,29%; vốn nước ngoài 14.551 tỷ đồng, chiếm 4,94%.

Bên cạnh đó, số vốn Ngân sách trung ương kéo dài của kế hoạch năm 2018 sang thực hiện và giải ngân trong năm 2019 của các địa phương là 15.224 tỷ đồng,

Cập nhật số liệu giải ngân 6 tháng năm 2019, Bộ KH&ĐT cho biết, theo báo cáo báo cáo của Bộ Tài chính về tình hình thanh toán vốn đầu tư phát triển nguồn NSNN và vốn trái phiếu chính phủ (TPCP) của các địa phương đạt 96.639 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 32,85%, thấp hơn 1,88% so cùng kỳ năm 2018.

Theo Bộ KH&ĐT, để thúc đẩy tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, Bộ đã chủ trì thành lập một số đoàn công tác do các đồng chí Lãnh đạo Bộ làm trưởng đoàn trực tiếp làm việc tại các địa bàn, lĩnh vực trọng điểm tại 3 miền Bắc, Trung, Nam, nhằm giám sát, kiểm tra, đôn đốc các bộ, ngành, địa phương có tỷ lệ giải ngân thấp và nghiên cứu, đề xuất giải pháp đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công; rà soát báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ xem xét, điều chuyển vốn từ đơn vị có tỷ lệ giải ngân thấp sang đơn vị có nhu cầu về vốn và tỷ lệ giải ngân cao, góp phần đẩy mạnh giải ngân các nguồn vốn, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

Đánh gái chung, Bộ KH&ĐT cho biết, các địa phương đã nghiêm túc triển khai công tác điều hành, chỉ đạo thúc đẩy giải ngân, ban hành các văn bản điều hành, phân công trách nhiệm cho Lãnh đạo tỉnh, các sở ban, ngành, UBND các cấp, các chủ đầu tư trong việc giải ngân vốn đầu tư công năm 2019.

“Tuy nhiên, tình hình giải ngân 6 tháng đầu năm 2019 vẫn ở mức thấp, đặc biệt đối với 3 nguồn vốn: vốn ODA, CTMTQG, TPCP. Để phấn đấu giải ngân 100% kế hoạch vốn năm 2019 được giao, các địa phương cần quyết liệt hơn nữa trong chỉ đạo, điều hành công tác giải ngân”, báo cáo của Bộ KH&ĐT nêu.

Bộ KH&ĐT đề xuất nhiều giải pháp nhằm thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công trogn thời gian tới. Theo đó, để dẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2019, đề nghị các địa phương bám sát tình hình thực hiện, thanh toán vốn đầu tư công của từng dự án, những tồn tại, khó khăn, vướng mắc, nguyên nhân giải ngân chậm để chỉ đạo kịp thời, giải quyết triệt các vướng mắc của từng dự án.

Về điều chuyển vốn đầu tư các dự án, các địa phương chủ động rà soát, đề xuất cấp có thẩm quyền điều chuyển kế hoạch vốn đầu tư công năm 2019 đã được giao từ các dự án chậm tiến độ thực hiện và giải ngân sang các dự án khác có nhu cầu, có tiến độ giải ngân tốt, cần đẩy nhanh tiến độ thực hiện, sớm hoàn thành đưa vào sử dụng.

Về tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về thủ tục giải ngân “Dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ tái định cư Cảng hàng không quốc tế Long Thành”, Bộ KH&ĐT sẽ chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan hướng dẫn thủ tục thẩm định và phê duyệt dự toán; lập và thẩm định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Bộ Tài chính chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan hướng dẫn quy trình, thủ tục thực hiện thanh toán vốn đầu tư đối với “Dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ tái định cư Cảng hàng không quốc tế Long Thành”...

T.Hiền