Cần bố trí điều kiện hạ tầng cho cơ quan Hải quan tại cửa khẩu Lệ Thanh

10:00 | 16/02/2019

Những thay đổi trong việc bố trí hệ thống Barie (số 1 và số 2) và bốt gác tại cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh sẽ gây khó khăn cho cơ quan Hải quan trong việc thiếu nơi làm việc cho công chức hải quan chốt trực. Để khắc phục vấn đề này, Tổng cục Hải quan đã có văn bản đề nghị UBND tỉnh Gia Lai bố trí điều kiện hạ tầng cho cơ quan Hải quan tại đây.

can bo tri dieu kien ha tang cho co quan hai quan tai cua khau le thanh Thu giữ 1.500 bao thuốc lá vô chủ tại cửa khẩu Lệ Thanh
can bo tri dieu kien ha tang cho co quan hai quan tai cua khau le thanh
Cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh

Căn cứ quy định tại Luật Hải quan, Nghị định 12/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị định 01/2015/NĐ-CP của Chính phủ về quy định chi tiết phạm vi địa bàn hoạt động hải quan: “Trong địa bàn hoạt động hải quan, cơ quan Hải quan chịu trách nhiệm kiểm tra, giám sát, kiểm soát đối với hàng hóa, phương tiện vận tải và xử lý vi phạm pháp luật về hải quan phù hợp với pháp luật Việt Nam, điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên”. Như vậy toàn bộ phạm vi khu vực cửa khẩu thuộc địa bàn hoạt động hải quan, cơ quan Hải quan có trách nhiệm bố trí lực lượng kiểm tra, giám sát, kiểm soát đối với hàng hóa, phương tiện vận tải ra vào khu vực cửa khẩu trong đó có vị trí Barie số 1 và Barie số 2.

Để tạo điều kiện thuận lợi cho cơ quan Hải quan thực hiện chức năng, nhiệm vụ trong hoạt động kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan đối với hàng hóa, phương tiện vận tải, phòng chống buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới theo đúng quy định của pháp luật tại cửa khẩu Lệ Thanh, Tổng cục Hải quan đề nghị UBND tỉnh Gia Lai bố trí các điều kiện về cơ sở hạ tầng kỹ thuật đảm bảo phục vụ quản lý nhà nước của các lực lượng chức năng và cơ quan Hải quan.

Trước đó, Cục Hải quan Gia Lai-Kon Tum đã có báo cáo gửi UBND tỉnh Gia Lai về vướng mắc trong công tác kiểm tra, giám sát, kiểm soát tại Barie số 1 và số 2 cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh, theo đó hiện nay tại cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh đã thay đổi hệ thống Barie (số 1 và số 2) và bốt gác, tuy nhiên không có nơi làm việc cho cán bộ hải quan chốt trực (chỉ có bốt góc cho lực lượng biên phòng).

N.Linh