Cách tính trị giá tính thuế hàng hóa xuất nhập khẩu qua thương mại điện tử

21:06 | 31/03/2020

(HQ Online) - Thủ tướng Chính phủ vừa ký ban hành Quyết định 431/QĐ-TTg phê duyệt Đề án quản lý hoạt động thương mại điện tử đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, một trong những vấn đề quan trọng liên quan đến giải pháp về cách tính trị giá tính thuế.

cach tinh tri gia tinh thue hang hoa xuat nhap khau qua thuong mai dien tu Quản lý hoạt động thương mại điện tử đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu
cach tinh tri gia tinh thue hang hoa xuat nhap khau qua thuong mai dien tu Thương mại điện tử tận dụng từ dịch Covid-19
cach tinh tri gia tinh thue hang hoa xuat nhap khau qua thuong mai dien tu
Ảnh minh họa.

Theo đó, để tạo thuận lợi cho hoạt động thương mại điện tử phát triển và đúng quy định về trị giá hải quan tại các văn bản hướng dẫn, nguyên tắc và phương pháp xác định trị giá hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu qua giao dịch thương mại điện tử được quy định cụ thể.

Đối với hàng hóa xuất khẩu, nguyên tắc xác định trị giá hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu là: Trị giá hải quan là giá bán của hàng hóa tính đến cửa khẩu xuất không bao gồm phí bảo hiểm quốc tế (I), phí vận tải quốc tế (F).

Phương pháp xác định như sau: Giá bán của hàng hóa tính đến cửa khẩu xuất là trị giá ghi trên hóa đơn điện tử hoặc chứng từ, tài liệu khác có giá trị tương đương, không bao gồm chi phí bảo hiểm quốc tế, phí vận tải quốc tế.

Đối với hàng hóa nhập khẩu, nguyên tắc xác định trị giá hải quan đối với hàng hóa nhập khẩu như sau: Trị giá hải quan là giá thực tế phải trả tính đến cửa khẩu nhập đầu tiên, bao gồm phí vận tải quốc tế và phí bảo hiểm quốc tế (nếu có).

Phương pháp xác định như sau: Giá thực tế phải trả tính đến cửa khẩu nhập đầu tiên là trị giá ghi trên hóa đơn điện tử hoặc chứng từ, tài liệu khác có giá trị tương đương, bao gồm phí vận tải quốc tế và phí bảo hiểm quốc tế (nếu có).

Cũng theo Đề án quản lý hoạt động thương mại điện tử đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, đối tượng áp dụng trong đề án bao gồm: Cơ quan quản lý nhà nước liên quan đến hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu được giao dịch thương mại điện tử; Tổ chức, cá nhân thực hiện xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa được giao dịch qua thương mại điện tử; Tổ chức cung cấp dịch vụ sàn giao dịch thương mại điện tử, chủ sở hữu website thương mại điện tử bán hàng; Doanh nghiệp vận chuyển hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu được giao dịch qua thương mại điện tử; doanh nghiệp kinh doanh kho ngoại quan; Đại lý làm thủ tục hải quan; Các tổ chức, cá nhân khác có quyền và nghĩa vụ liên quan đến xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa giao dịch qua thương mại điện tử.

Phạm vi điều chỉnh là các giao dịch thương mại điện tử đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu được thực hiện trên các sàn giao dịch thương mại điện tử, website thương mại điện tử bán hàng có thông tin về đơn hàng được gửi trước đến Hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu được giao dịch qua thương mại điện tử.

N.Linh

Liên kết hữu ích