Cách khai thuế với cá nhân, tổ chức nước ngoài

15:30 | 04/01/2020

(HQ Online) - Dự thảo nghị định hướng dẫn Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 đã hướng dẫn khai thuế đối với nhà thầu nước ngoài.   

cach khai thue voi ca nhan to chuc nuoc ngoai Quy định về việc nộp thuế theo phương thức kê khai của hộ, cá nhân kinh doanh
cach khai thue voi ca nhan to chuc nuoc ngoai Điểm mới trong quản lý hàng miễn thuế: Mua ở Việt Nam, nhận ở nước ngoài
cach khai thue voi ca nhan to chuc nuoc ngoai Mở rộng dịch vụ khai thuế điện tử đối với cá nhân
cach khai thue voi ca nhan to chuc nuoc ngoai
Dự thảo nghị định hướng dẫn Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 đã hướng dẫn khai thuế đối với nhà thầu nước ngoài.

Theo đó, dự thảo hướng dẫn việc khai thuế đối với các loại thuế: thuế Giá trị gia tăng, thuế Thu nhập doanh nghiệp, thuế Thu nhập cá nhân đối với tổ chức, cá nhân nước ngoài kinh doanh tại Việt Nam hoặc có thu nhập tại Việt Nam (sau đây gọi là nhà thầu nước ngoài).

Theo hướng dẫn của dự thảo, địa điểm khai thuế đối với phương pháp khấu trừ, nếu bên Việt Nam ký hợp đồng với nhà thầu nước ngoài, nhà thầu nước ngoài ký hợp đồng với nhà thầu phụ nước ngoài có trách nhiệm thông báo bằng văn bản theo mẫu của Bộ Tài chính về phương pháp khai thuế của nhà thầu nước ngoài, nhà thầu nước ngoài trong phạm vi 10 ngày làm việc, kể từ ngày ký hợp đồng đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp Bên Việt Nam.

Đối với hợp đồng nhà thầu là hợp đồng xây dựng, lắp đặt thì gửi thông báo đến cơ quan thuế quản lý địa phương nơi diễn ra hoạt động xây dựng, lắp đặt (cục thuế hoặc chi cục thuế do cục trưởng cục thuế địa phương nơi diễn ra hoạt động xây dựng, lắp đặt phân công).

Trường hợp bên Việt Nam có phát sinh việc thanh toán cho nhà thầu nước ngoài, nhà thầu phụ nước ngoài trong thời gian nhà thầu nước ngoài, nhà thầu phụ nước ngoài chưa được cấp mã số thuế để kê khai, nộp thuế trực tiếp, thì bên Việt Nam có trách nhiệm kê khai, khấu trừ và nộp khoản thuế Giá trị gia tăng, thuế Thu nhập doanh nghiệp thay nhà thầu nước ngoài, nhà thầu phụ nước ngoài phải nộp theo quy định.

Khi nhà thầu nước ngoài, nhà thầu phụ nước ngoài đã được cơ quan thuế cấp mã số thuế, thì nhà thầu nước ngoài, nhà thầu phụ nước ngoài có trách nhiệm khai, nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ đối với doanh thu phát sinh kể từ khi được cấp mã số thuế tại cơ quan thuế quản lý trực tiếp.

Số thuế Giá trị gia tăng bên Việt Nam đã nộp thay nhà thầu nước ngoài, nhà thầu phụ nước ngoài theo tỷ lệ không bù trừ vào số thuế Giá trị gia tăng phải nộp của nhà thầu nước ngoài, nhà thầu phụ nước ngoài. Đồng thời, nhà thầu nước ngoài, nhà thầu phụ nước ngoài không được khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào phát sinh trước khi được cấp mã số thuế để trực tiếp khai, nộp thuế.

Trường hợp nhà thầu nước ngoài, nhà thầu phụ nước ngoài thực hiện một hợp đồng xây dựng, lắp đặt tại nhiều địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khác với nơi thực hiện đăng ký thuế, thì nhà thầu nước ngoài, nhà thầu phụ nước ngoài nộp hồ sơ khai thuế chung tại cơ quan thuế quản lý trực tiếp và tính thuế, phân bổ số thuế phải nộp (nếu có) cho cơ quan thuế địa phương nơi diễn ra hoạt động xây dựng, lắp đặt theo quy định của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Khai thuế đối với phương pháp ấn định tỷ lệ, nếu bên Việt Nam ký hợp đồng với nhà thầu nước ngoài, nhà thầu phụ nước ngoài khấu trừ và nộp thuế thay cho nhà thầu nước ngoài, nhà thầu phụ nước ngoài và nộp hồ sơ khai thuế cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp của bên Việt Nam.

Trường hợp hợp đồng xây dựng, lắp đặt diễn ra tại nhiều địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khác với nơi bên Việt Nam đóng trụ sở, thì bên Việt Nam nộp hồ sơ khai thuế chung tại cơ quan thuế quản lý trực tiếp và tính thuế, phân bổ số thuế phải nộp (nếu có) cho cơ quan thuế địa phương, nơi diễn ra hoạt động xây dựng, lắp đặt theo quy định của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Thùy Linh