Bức tranh tài chính của 2 ông lớn thuộc Samsung Việt Nam

15:30 | 23/01/2021

(HQ Online) - Tình hình tài chính của một số dự án đầu tư nước ngoài quy mô lớn năm 2019 trong đó có hai dự án lớn của Samsung Việt Nam là Công ty TNHH Samsung Electronics Việt Nam (SEV Bắc Ninh) và Công ty TNHH Samsung Electronics Thái Nguyên (SEV Thái Nguyên) vừa được Bộ Tài chính thông tin trong báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh năm 2019 của doanh nghiệp FDI tại Việt Nam.

Samsung Display và Hansol được gia hạn doanh nghiệp ưu tiên
Samsung và những kỳ vọng trong nửa cuối năm 2020
Samsung Việt Nam giảm mục tiêu xuất khẩu xuống còn 45,5 tỷ USD
Bức tranh tài chính của 2 ông lớn thuộc Samsung Việt Nam
Công ty TNHH Samsung Electronics Việt Nam (SEV Bắc Ninh). Ảnh: Internet.

Đối với Công ty TNHH Samsung Electronics Việt Nam (SEV Bắc Ninh), tại thời điểm cuối năm 2019, tổng tài sản của SEV Bắc Ninh là 247.008 tỷ đồng, tăng 8.716 tỷ so với mức 238.292 tỷ đồng của năm trước.

Nợ phải trả của Samsung Bắc Ninh là 27.849 tỷ đồng (đồng thời là nợ ngắn hạn, công ty không có nợ dài hạn). Vốn chủ sở hữu là 219.159 tỷ đồng, tăng 14.003 tỷ đồng so với đầu năm, trong đó vốn đầu tư của chủ sở hữu là 1.298 tỷ đồng, lợi nhuận chưa phân phối là 205.424 tỷ đồng.

Theo Bộ Tài chính, hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu của SEV Bắc Ninh ở mức thấp (0,13 lần).

Năm 2019 tổng doanh thu hoạt động sản xuất kinh doanh và doanh thu hoạt động tài chính của doanh nghiệp này là 447.071 tỷ đồng, giảm nhẹ so với mức 452.788 tỷ đồng của năm 2018.

Trong năm 2019, lợi nhuận trước thuế của công ty là 37.364 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế là 35.029 tỷ đồng. Cũng trong năm này, SEV Bắc Ninh nộp ngân sách nhà nước 2.858 tỷ đồng.

Đối với Công ty TNHH Samsung Electronics Thái Nguyên (SEV Thái Nguyên), tổng tài sản cuối năm 2019 của Công ty là 277.087 tỷ đồng, tăng so với mức 235.579 tỷ đồng cuối năm trước.

Nợ phải trả năm 2019 là 41.438 tỷ đồng, cũng giống như SEV Bắc Ninh, đây là nợ ngắn hạn và công ty không có nợ dài hạn.

Vốn chủ sở hữu của Samsung Thái Nguyên là 235.648 tỷ đồng tăng 45.895 tỷ đồng so với đầu năm, trong đó vốn đầu tư của chủ sở hữu là 2.089 tỷ đồng, lợi nhuận chưa phân phối là 227.056 tỷ đồng.

Hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu của DN này ở mức thấp là 0,18 lần. Hệ số khả năng thanh toán hiện thời là 5,18 lần và hệ số khả năng thanh toán nhanh là 4,57 lần.

Khác với Samsung Bắc Ninh, tổng doanh thu hoạt động sản xuất kinh doanh và doanh thu hoạt động tài chính của Samsung Thái Nguyên năm 2019 tăng so với năm 2018.

Theo đó, năm 2019 tổng doanh thu hoạt động sản xuất kinh doanh và doanh thu hoạt động tài chính của DN này là 657.613 tỷ đồng, tăng so với mức 597.343 tỷ đồng của năm 2018.

Cũng trong năm 2019, lợi nhuận trước thuế của Samsung Thái Nguyên là 48.554 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là 46.083 tỷ đồng. Doanh nghiệp này nộp NSNN là 2.079 tỷ đồng tăng so với mức 1.268 tỷ đồng của năm 2018.

Theo Bộ Tài chính, SEV Bắc Ninh và SEV Thái Nguyên của Tập đoàn Samsung là hai DN lớn nhất trong 967 DN thuộc nhóm ngành Linh kiện điện tử, máy vi tính và thiết bị ngoại vi máy vi tính, thiết bị quang học, doanh thu của 2 DN này chiếm đến 48% tổng doanh thu của toàn nhóm ngành.

Tỷ suất sinh lời trên vốn chủ sở hữu (ROE) và tỷ suất sinh lời trên tổng tài sản (ROA) của nhóm ngành này nếu không xét đến 2 DN trên của Samsung lần lượt là 15,5% và 6%; trong đó SEV Bắc Ninh và SEV Thái Nguyên có khả năng sinh lời đều ở mức cao, ROE lần lượt là 16% và 20%, ROA lần lượt là 14% và 17%.

“ROE và ROA không chênh lệch lớn là do 2 DN này sử dụng đòn bẩy tài chính thấp. So sánh tổng thể với nhóm ngành, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và khả năng sinh lời của 2 DN này của Tập đoàn Samsung là hiệu quả”, theo Bộ Tài chính.

Hoài Anh