Bộ Tài chính quán triệt bảo vệ người phát hiện, tố giác tham nhũng, tiêu cực

14:21 | 20/03/2019

(HQ Online) - Ban Cán sự Đảng Bộ Tài chính vừa có văn bản gửi Bí thư các đảng ủy, chi bộ, thủ trưởng các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ Tài chính quán triệt thực hiện Chỉ thị số 27 của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

bo tai chinh quan triet bao ve nguoi phat hien to giac tham nhung tieu cuc Phó Thủ tướng yêu cầu không để ảnh hưởng tiêu cực tới sản xuất nước mắm truyền thông
bo tai chinh quan triet bao ve nguoi phat hien to giac tham nhung tieu cuc Ngành Tài chính: Đẩy lùi tham nhũng, tiêu cực qua thanh tra, kiểm tra
bo tai chinh quan triet bao ve nguoi phat hien to giac tham nhung tieu cuc Bộ Chính trị ra chỉ thị về bảo vệ người tố giác tham nhũng, tiêu cực
bo tai chinh quan triet bao ve nguoi phat hien to giac tham nhung tieu cuc
Ảnh minh họa.

Ban Cán sự Đảng Bộ Tài chính yêu cầu người đứng đầu đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ Tài chính có trách nhiệm phối hợp với cấp ủy đảng đơn vị tổ chức nghiên cứu, phổ biến, quán triệt nội dung Chỉ thị 27 đến toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động thuộc trách nhiệm, phạm vi quản lý.

Trong đó, Ban Cán sự Đảng yêu cầu các thủ trưởng, bí thư đảng bộ, chi bộ nêu cao trách nhiệm của người đứng đầu trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác bảo vệ người tố cáo thuộc phạm vi mình phụ trách; đẩy mạnh kiểm tra, thanh tra, giám sát để kịp thời phát hiện các tổ chức, cá nhân không hoàn thành chức trách, nhiệm vụ được giao trong bảo vệ người tố cáo; phát hiện và xử lý nghiêm tổ chức, cá nhân có hành vi trả thù, trù dập người tố cáo và công khai kết quả xử lý.

Đồng thời, cần động viên khen thưởng kịp thời người tố cáo đúng, cơ quan, tổ chức, công chức làm tốt công tác bảo vệ người tố cáo. Các cơ quan báo chí, truyền thông trong ngành Tài chính tăng cường tuyên truyền các quy định về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, bảo vệ người tố cáo.

Các đơn vị có trách nhiệm tổng hợp báo cáo tình hình, kết quả triển khai thực hiện Chỉ thị 27 trong báo cáo định kỳ về công tác phòng, chống tham nhũng của đơn vị mình, gửi Thanh tra Bộ Tài chính để tổng hợp, báo cáo Ban Cán sự Đảng Bộ Tài chính.

H.Vân