Facebook Twitter youtube Tiktok

Bổ sung nhiều quy định quản lý phương tiện vận tải xuất nhập cảnh

(HQ Online) - Nhiều vấn đề về thủ tục hải quan đối với phương tiện vận tải xuất nhập cảnh đường hàng không, đường biển sẽ được sửa đổi, bổ sung. Trong đó, sẽ quy định rõ trách nhiệm pháp lý với thuyền trưởng, hãng tàu hoặc người được hãng tàu ủy quyền trong việc vận chuyển hàng hóa gây ô nhiễm môi trường.
Bổ sung nhiều quy định đối với hành lý của người xuất nhập cảnh
Sửa đổi, bổ sung Nghị định số 08/2015/NĐ-CP: Đảm bảo quản lý hải quan và tạo thuận lợi cho doanh nghiệp
Ảnh minh họa. Ảnh: Internet.
Ảnh minh họa. Ảnh: Internet.

Quy định cụ thể về thời hạn cung cấp thông tin hồ sơ hải quan

Đối với phương tiện vận tải xuất nhập cảnh đường hàng không, thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan đối với tàu bay xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh quy định từ Điều 61 đến Điều 64 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung từ khoản 31 đến khoản 35 Điều 1 Nghị định số 59/2018/NĐ-CP.

Theo quy định hiện hành, việc thực hiện thủ tục hải quan đối với phương tiện vận tải xuất nhập cảnh đường hàng không mặc dù đã thực hiện qua cơ chế một cửa quốc gia theo Nghị định số 85/2019/NĐ-CP, tuy nhiên tại Nghị định số 08/2015/NĐ-CP được sửa đổi bổ sung tại Nghị định số 59/2018/NĐ-CP vẫn quy định theo phương thức thủ công (hồ sơ giấy); do vậy cần thiết phải sửa đổi cho phù hợp với phương thức điện tử.

Bên cạnh đó, Điều 61 chưa có quy định về cách thức khai, nộp các chỉ tiêu thông tin thuộc bộ hồ sơ tàu xuất nhập cảnh gây khó khăn cho người khai hải quan trong khai báo cũng như cơ quan Hải quan trong công tác quản lý.

Trong khi đó, bố cục tại Điều 63 chưa hợp lý, chưa đúng trình tự thủ tục đối với tàu bay xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh, chuyển cảng, do vậy chưa rõ ràng, cụ thể các nội dung người khai hải quan và cơ quan Hải quan phải thực hiện.

Đặc biệt, quy định hiện hành chưa có quy định về trách nhiệm của hãng hàng không hoặc người được hãng hàng không ủy quyền trong việc xếp dỡ hàng hóa, vật dụng trên tàu bay xuống cảng hàng không.

Chính vì vậy, tại dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định 08/2015/NĐ-CP, Tổng cục Hải quan đề xuất bổ sung quy định cụ thể về thời hạn cung cấp thông tin hồ sơ hải quan đối với tàu bay xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh tại Điều 61 để người khai hải quan và cơ quan Hải quan có căn cứ thực hiện, theo đó bãi bỏ Điều 62 tại dự thảo Nghị định.

Sửa tên của Điều 63 từ “Tiếp nhận và xử lý hồ sơ hải quan” thành “Thủ tục hải quan đối với tàu bay xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh, chuyển cảng” và bố cục lại các khoản 1, khoản 2, khoản 3 của Điều 63 theo đúng trình tự thủ tục nhằm quy định rõ các bước, nội dung thực hiện có tính bao quát, đầy đủ các trường hợp hơn.

Đồng thời bổ sung quy định tại điểm c, d Điều 64 về trách nhiệm của hãng hàng không hoặc người được hãng hàng không ủy quyền trong việc xếp dỡ hàng hóa, vật dụng trên tàu bay xuống cảng hàng không.

Ứng dụng công nghệ thông tin tăng tính tự động hóa

Đối với phương tiện vận tải xuất nhập cảnh đường biển, các quy định hiện nay đã cơ bản đã đáp ứng được công tác quản lý, giám sát hải quan; tuy nhiên, theo Tổng cục Hải quan với nhu cầu tăng cường ứng dụng Hệ thống công nghệ thông tin nhằm tăng tính tự động hóa, hỗ trợ nhiều hơn công tác quản lý hải quan theo hướng hiện đại thì các quy định pháp lý hiện hành nêu trên là chưa đầy đủ.

Cụ thể chưa quy định đầy đủ về thời hạn sửa đổi, bổ sung hồ sơ hải quan đối với tàu biển xuất nhập cảnh, quá cảnh. Chưa quy định rõ trình tự thực hiện thủ tục hải quan đối với tàu biển xuất nhập cảnh, quá cảnh, chuyển cảng nên thiếu tính bao quát, đầy đủ các trường hợp; chưa có căn cứ quy định cụ thể các chỉ tiêu thông tin với trường hợp thực hiện thủ tục theo phương thức điện tử sẽ do đơn vị nào ban hành, hướng dẫn và mẫu hồ sơ giấy với trường hợp thực hiện thủ tục thủ công sẽ thực hiện theo mẫu nào, do ai ban hành.

Ngoài ra hiện thiếu quy định về xử lý với trường hợp tàu biển nhập cảnh có vận chuyển hàng hóa cấm nhập khẩu, tạm ngừng nhập khẩu, hàng hóa không đáp ứng quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường thì trách nhiệm của cơ quan Hải quan sẽ thực hiện như thế nào.

Hiện cũng chưa quy định rõ trách nhiệm đối với thuyền trưởng, hãng tàu phải vận chuyển hàng hóa tại cảng biển gây ô nhiễm môi trường do hãng tàu chịu trách nhiệm làm thủ tục trước đó ra khỏi lãnh thổ Việt Nam theo yêu cầu của cơ quan Hải quan dẫn đến thiếu căn cứ hay chế tài xử lý, răn đe.

Để hoàn thiện chính sách quản lý, Tổng cục Hải quan dự kiến bổ sung quy định về thời hạn sửa đổi, bổ sung thông tin về bản khai hàng hóa, thông tin về vận đơn để đảm bảo minh bạch trách nhiệm các bên (hải quan và người khai hải quan) trong thời hạn được khai sửa đổi, bổ sung nhất là khi ứng dụng Hệ thống hải quan số tới đây.

Đồng thời bãi bỏ Điều 66, sửa đổi, bổ sung Điều 67 theo hướng sửa tên của Điều 67 từ “Tiếp nhận và xử lý hồ sơ hải quan” thành “Thủ tục hải quan đối với tàu biển xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh, chuyển cảng” và bố cục lại các khoản của Điều 67 hiện hành theo hướng quy định rõ nội dung, trình tự thực hiện thủ tục hải quan đối với tàu biển xuất nhập cảnh, quá cảnh, chuyển cảng đảm bảo việc theo dõi, thực hiện sẽ bao quát, đầy đủ các trường hợp hơn so với quy định hiện hành.

Bổ sung quy định khoản 1 (Đăng ký thông tin chung về tàu biển xuất nhập cảnh) Điều 67 với mục tiêu tạo cơ sở pháp lý để khi triển khai Hệ thống hải quan số thì sẽ thiết kế Hệ thống theo hướng hỗ trợ tự động kiểm tra thông tin về phương tiện vận tải khi người khai khai báo hồ sơ tàu biển xuất nhập cảnh để ngăn chặn việc khai trùng, khai sai thông tin với từng lần xuất nhập cảnh mà thực tế hiện nay đang xảy ra. Việc này còn đảm bảo hỗ trợ trong công tác đánh giá rủi ro, kết xuất báo cáo về tình hình hoạt động của từng con tàu tàu xuất nhập cảnh; hỗ trợ người khai hải quan giảm số lượng các chỉ tiêu phải nhập liệu tại các Bản khai do khi khai vì chỉ cần nhập theo số quản lý phương tiện vận tải duy nhất (số IMO) để Hệ thống xuất ra dữ liệu chung đã lưu trữ trước đó; đồng thời, hỗ trợ doanh nghiệp XNK có thể tra cứu và nhập liệu thông tin về phương tiện vận tải chuyên chở hàng hóa có liên quan trên tờ khai hải quan một cách chính xác.

Đồng thời, tạo cơ sở dữ liệu điện tử về các tàu biển có hoạt động xuất nhập cảnh trên toàn quốc thông qua Hệ thống nhằm hỗ trợ cơ quan Hải quan tại bất kể thời điểm nào cũng có thể theo dõi/thống kê lịch sử hoạt động của từng phương tiện vận tải xuất nhập cảnh...

Dự thảo nghị định cũng sửa đổi, bổ sung khoản 3, khoản 4 Điều 68 theo hướng bổ sung trách nhiệm “vận chuyển hàng hóa tại cảng biển gây ô nhiễm môi trường ra khỏi lãnh thổ Việt Nam theo yêu cầu của cơ quan Hải quan”. Quy định rõ trách nhiệm pháp lý với thuyền trưởng, hãng tàu hoặc người được hãng tàu ủy quyền và tạo cơ sở để cơ quan hải quan dừng làm thủ tục nhập cảnh đối với tàu biển của hãng tàu đã (vô tình hay cố ý) vận chuyển lô hàng gây ô nhiễm vào Việt Nam mà không vận chuyển ra khỏi lãnh thổ Việt Nam.

N.Linh

Tin liên quan

Từ 1/8/2024, phương tiện vận tải qua các cửa khẩu Lạng Sơn phải có những giấy tờ gì?

Từ 1/8/2024, phương tiện vận tải qua các cửa khẩu Lạng Sơn phải có những giấy tờ gì?

(HQ Online) - Theo Sở Công Thương Lạng Sơn, kể từ ngày 1/8/2024 phương tiện vận chuyển hàng hóa XNK qua các lối thông quan, đường chuyên dụng thuộc cặp cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị (Việt Nam) - Hữu Nghị Quan (Trung Quốc) phải tuân thủ các điều ước quốc tế và quy định của nội luật Việt Nam. Theo đó, phương tiện vận chuyển hàng hóa XNK thực hiện XNC qua các cửa khẩu Lạng Sơn phải có ít nhất 7 loại giấy tờ hợp lệ theo quy định.
Kiểm tra, giám sát hải quan tại cửa khẩu Buprăng và Đắk Peur còn khó khăn do thiếu trang thiết bị

Kiểm tra, giám sát hải quan tại cửa khẩu Buprăng và Đắk Peur còn khó khăn do thiếu trang thiết bị

(HQ Online) - Việc kiểm tra, giám sát hải quan tại của Chi cục Hải quan cửa khẩu Buprăng tại các cửa khẩu Buprăng và Đắk Peur hiện gặp khó khăn do thiếu nhiều trang thiết bị, trong khi lượng hành khách và phương tiện xuất nhập cảnh qua 2 cửa khẩu này đang tăng lên nhanh chóng.
Kiểm toán Nhà nước: Công cụ quản lý hiệu quả nguồn lực tài chính quốc gia

Kiểm toán Nhà nước: Công cụ quản lý hiệu quả nguồn lực tài chính quốc gia

(HQ Online) - Phát biểu tại Hội thảo “Kiểm toán Nhà nước - 30 năm xây dựng và phát triển” được tổ chức ngày 3/7, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải khẳng định, sự ra đời của Kiểm toán Nhà nước (KTNN) là yêu cầu không thể thiếu trong việc hoàn thiện công tác quản lý nguồn lực tài chính quốc gia, ngăn ngừa tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và thất thoát ngân sách nhà nước.
Quy hoạch khu vực cửa khẩu gắn với chuyển đổi số cần ưu tiên nhân lực, thiết bị, cơ sở hạ tầng

Quy hoạch khu vực cửa khẩu gắn với chuyển đổi số cần ưu tiên nhân lực, thiết bị, cơ sở hạ tầng

(HQ Online) - Theo Cục Hải quan Lạng Sơn, để thực hiện quy hoạch tổng thể khu vực cửa khẩu biên giới đất liền gắn với mục tiêu chuyển đổi số, trong đó, để đảm bảo thực hiện thành công Chiến lược phát triển hải quan đến năm 2023, xây dựng Hải quan số, mô hình Hải quan thông minh, cần rà soát, đánh giá tổng thể hệ thống cửa khẩu biên giới đất liền, quan tâm đầu tư thiết bị, cơ sở vật chất, nhân lực.
Một số giải pháp nâng cao chất lượng công tác quy hoạch lãnh đạo các cấp ngành Hải quan

Một số giải pháp nâng cao chất lượng công tác quy hoạch lãnh đạo các cấp ngành Hải quan

(HQ Online) - Việc đề ra và thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng công tác quy hoạch lãnh đạo các cấp ngành Hải quan là yêu cầu cần thiết hiện nay.
Hoàn thiện chính sách thuế giá trị gia tăng, thúc đẩy 3 động lực tăng trưởng kinh tế

Hoàn thiện chính sách thuế giá trị gia tăng, thúc đẩy 3 động lực tăng trưởng kinh tế

(HQ Online) - Chính phủ yêu cầu Bộ Tài chính hoàn thiện chính sách thuế giá trị gia tăng (GTGT) phù hợp với thực tiễn Việt Nam và thông lệ quốc tế, bảo đảm minh bạch, hài hòa lợi ích của Nhà nước với lợi ích của người dân, doanh nghiệp.
Đề xuất các quy định mới về thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất

Đề xuất các quy định mới về thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất

(HQ Online) - Để cụ thể hóa các quy định tại Luật Đất đai năm 2024, đảm bảo huy động hiệu quả nguồn thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất vào ngân sách nhà nước, góp phần thúc đẩy việc khai thác, sử dụng đất hiệu quả, Bộ Tài chính đã hoàn thiện dự thảo tờ trình Nghị định của Chính phủ quy định về tiền sử dụng đất, tiền thuê đất.
Hàng trăm tấn tinh dầu quế tồn kho do vướng quy định về xuất khẩu

Hàng trăm tấn tinh dầu quế tồn kho do vướng quy định về xuất khẩu

(HQ Online) - Các doanh nghiệp xuất khẩu tinh dầu quế đang gặp khó khăn do vướng các quy định về kinh doanh dược liệu của Bộ Y tế, dẫn tới hàng trăm tấn tinh dầu đang bị tồn kho tại vùng nguyên liệu.
Thế giới công nhận thuốc lá điện tử và thuốc lá làm nóng?

Thế giới công nhận thuốc lá điện tử và thuốc lá làm nóng?

Đang có nhiều luồng thông tin về hai dòng thuốc lá thế hệ mới trên, thậm chí là gây “nhiễu”, đánh lạc hướng dư luận trong thời gian qua khi Bộ Công Thương đang chủ trì, phối hợp với các cơ quan sửa đổi Nghị định 67/2013/NĐ-CP quy định về quản lý kinh doanh thuốc lá. Có những thông tin cho rằng cơ quan chức năng Việt Nam đang cân nhắc cho phép lưu hành thuốc lá làm nóng trước và bỏ ngỏ với thuốc lá điện tử, đồng nghĩa là “cấm”. Vậy phương án chọn thuốc lá làm nóng trước có phù hợp với thực trạng hiện nay?
Linh kiện điện tử đã qua sử dụng hay chất thải?

Linh kiện điện tử đã qua sử dụng hay chất thải?

(HQ Online) - Một doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài làm thủ tục xuất khẩu hàng chục lô hàng liện kiện điện tử đã qua sử dụng, hải quan nghi vấn là chất thải, nhưng gặp vướng mắc trong việc xác định mặt hàng.
Cần “đối xử” thế nào với thuốc lá thế hệ mới?

Cần “đối xử” thế nào với thuốc lá thế hệ mới?

(HQ Online) - Thuốc lá thế hệ mới đang cần được đưa ngay vào diện kiểm soát chặt chẽ để ngăn ngừa các rủi ro về sức khỏe người dùng, đảm bảo trật tự an toàn xã hội và chống thất thu ngân sách.
Tăng thuế thuốc lá cần hướng đến khuyến khích nâng cao chất lượng sản phẩm, tăng thu ngân sách

Tăng thuế thuốc lá cần hướng đến khuyến khích nâng cao chất lượng sản phẩm, tăng thu ngân sách

(HQ Online) - Bộ Tài chính đang nghiên cứu các ý kiến góp ý cho Đề nghị xây dựng Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt (sửa đổi) để trình Chính phủ trước khi đệ trình lên Quốc hội. Trong cách tính thuế tiêu thụ đặc biệt (TTĐB) với mặt hàng thuốc lá, Bộ Tài chính đã đề xuất áp dụng thuế hỗn hợp, bổ sung thuế tuyệt đối đối bên cạnh thuế theo tỉ lệ phần trăm hiện nay.
Chia sẻ thông tin theo Cơ chế một cửa quốc gia nên tập trung vào cơ quan chủ quản

Chia sẻ thông tin theo Cơ chế một cửa quốc gia nên tập trung vào cơ quan chủ quản

(HQ Online) - Theo Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), việc chia sẻ thông tin qua Cổng thông tin một cửa quốc gia nên tập trung vào một đầu mối là cơ quan chủ quản nhằm đảm bảo tính đầy đủ của thông tin.
Liệu có rủi ro khi cơ quan Hải quan thực hiện hoàn thuế Giá trị gia tăng nộp thừa ở khâu nhập khẩu?

Liệu có rủi ro khi cơ quan Hải quan thực hiện hoàn thuế Giá trị gia tăng nộp thừa ở khâu nhập khẩu?

(HQ Online) - Theo quy định của Luật Quản lý thuế và các văn bản hướng dẫn thi hành, cụ thể tại điểm 4 khoản 65 Điều 1 Thông tư 38/2018/TT-BTC sửa đổi bổ sung Thông tư 38/2015/TT-BTC, cơ quan Hải quan có thẩm quyền hoàn tiền thuế Giá trị gia tăng (GTGT) nộp thừa ở khâu nhập khẩu. Qua thời gian thực hiện công tác hoàn thuế GTGT nộp thừa theo quy định này, liệu có rủi ro, lỗ hổng nào dẫn đến sai sót?
Nhiều rủi ro khi đưa động vật sống về bảo quản

Nhiều rủi ro khi đưa động vật sống về bảo quản

(HQ Online) - Việc đưa động vật sống về địa điểm bảo quản có thể phát sinh những rủi ro trong quá trình vận chuyển, hay bỏ lọt hành vi vi phạm.
Doanh nghiệp thủy sản đề xuất cấp C/O bản điện tử

Doanh nghiệp thủy sản đề xuất cấp C/O bản điện tử

(HQ Online) - Phát hiện nhiều bất cập trong việc cấp C/O, Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam (VASEP) đề xuất Bộ Công Thương hỗ trợ doanh nghiệp được làm thủ tục cấp C/O bản điện tử và cơ chế các nước chấp thuận bản scan C/O.
Xem thêm
peugeot-viet-nam
cty-toan-phat
cty-vinexad-vilog2024
acecook-tra-quyen-loi-talkshow-2-thang

Tin mới

Tín dụng tăng gấp đôi bình quân toàn ngành, ACB đạt lợi nhuận hơn 10.000 tỷ đồng

Tín dụng tăng gấp đôi bình quân toàn ngành, ACB đạt lợi nhuận hơn 10.000 tỷ đồng

Tính đến hết quý 2/2024, tăng trưởng tín dụng tại Ngân hàng Á Châu đạt 12,8%, gấp đôi mức bình quân của toàn ngành ngân hàng.
Dư nợ giao dịch ký quỹ tiếp tục lập kỷ lục mới

Dư nợ giao dịch ký quỹ tiếp tục lập kỷ lục mới

Nhu cầu sử dụng đòn bẩy trên thị trường chứng khoán vẫn ở mức rất cao, thể hiện qua mức dư nợ cho vay tại các công ty chứng khoán tiếp tục tăng mạnh trong quý 2/2024.
Gói tín dụng 120.000 tỷ đồng chỉ giải ngân được 1.344 tỷ đồng

Gói tín dụng 120.000 tỷ đồng chỉ giải ngân được 1.344 tỷ đồng

NHNN đang trình Chính phủ sửa quy định về gói tín dụng 120.000 tỷ đồng nhà ở xã hội theo hướng tăng mức ưu đãi cho người mua nhà.
Long An khởi tố hàng chục vụ buôn lậu, vận chuyển hàng cấm, kinh doanh hàng giả

Long An khởi tố hàng chục vụ buôn lậu, vận chuyển hàng cấm, kinh doanh hàng giả

Trong 6 tháng đầu năm 2024, các lực lượng chức năng thuộc Ban Chỉ đạo 138 và 389 tỉnh Long An đã phát hiện, bắt giữ nhiều vụ liên quan đến buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả và đã tiến hành khởi tố điều tra 45 vụ/46 đối tượng.
Hải quan tích cực đối thoại để phát triển quan hệ đối tác Hải quan-Doanh nghiệp

Hải quan tích cực đối thoại để phát triển quan hệ đối tác Hải quan-Doanh nghiệp

Ngày 23/7/2024, Tổng cục Hải quan tổ chức Hội thảo khảo sát, đánh giá phát triển quan hệ đối tác Hải quan-Doanh nghiệp.
Podcast Hải quan Online tổng hợp tuần 3 tháng 7/2024 (từ ngày 15/7/2024 đến 21/7/2024)

Podcast Hải quan Online tổng hợp tuần 3 tháng 7/2024 (từ ngày 15/7/2024 đến 21/7/2024)

Podcast Hải quan Online tổng hợp tuần 3 tháng 7/2024 (từ ngày 15/7/2024 đến 21/7/2024) có các tin chính sau:
Podcast Hải quan Online tổng hợp tuần 2 tháng 7/2024 (từ ngày 8/7/2024 đến 14/7/2024)

Podcast Hải quan Online tổng hợp tuần 2 tháng 7/2024 (từ ngày 8/7/2024 đến 14/7/2024)

Podcast Hải quan Online tổng hợp tuần2tháng 7/2024 (từ ngày 8/7/2024 đến 14/7/2024) có các tin chính sau:
(Infographics) Tổng quan thương mại Việt Nam - Campuchia

(Infographics) Tổng quan thương mại Việt Nam - Campuchia

Campuchia là đối tác thương mại hàng đầu của Việt Nam ở khu vực Đông Nam Á với quy mô kim ngạch đạt hơn 5 tỷ USD trong 6 tháng đầu năm 2024.
LONGFORM: Làm gì để đầu tư tư nhân phục hồi?

LONGFORM: Làm gì để đầu tư tư nhân phục hồi?

Việc quản lý và thúc đẩy tổng cầu trong giai đoạn vừa qua đã có nhiều dấu hiệu tích cực nhưng tác động chưa nhiều tới khu vực đầu tư tư nhân. Thực tế cho thấy, khu vực này vẫn đang chật vật chống chọi với nhiều khó khăn.
(Infographics) Kết quả chống buôn lậu của lực lượng Hải quan nửa đầu năm 2024

(Infographics) Kết quả chống buôn lậu của lực lượng Hải quan nửa đầu năm 2024

Ngành Hải quan đã phát hiện, bắt giữ và xử lý 8.201 vụ việc vi phạm pháp luật hải quan, tăng gần 2% so với cùng kỳ năm 2023.
Phiên bản di động