Bảo hiểm xã hội Việt Nam: Đẩy mạnh việc công khai, minh bạch tạo thuận tiện cho người dân

17:09 | 21/07/2019

(HQ Online) - Xác định cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin là nhiệm vụ quan trọng, thời gian qua, Bảo hiểm Xã hội (BHXH) Việt Nam đã triển khai quyết liệt công tác cải cách hành chính, đẩy mạnh giao dịch BHXH điện tử, giải quyết kịp thời, đầy đủ quyền lợi BHXH, Bảo hiểm Y tế (BHYT) cho người dân và doanh nghiệp.

bao hiem xa hoi viet nam day manh viec cong khai minh bach tao thuan tien cho nguoi dan 108305 Cả nước có gần 13 triệu người tham gia Bảo hiểm thất nghiệp
bao hiem xa hoi viet nam day manh viec cong khai minh bach tao thuan tien cho nguoi dan 108305 Nhiều doanh nghiệp nợ bảo hiểm xã hội hàng tỷ đồng
bao hiem xa hoi viet nam day manh viec cong khai minh bach tao thuan tien cho nguoi dan 108305 Thanh tra 80 doanh nghiệp nợ BHXH, BHYT, Bảo hiểm thất nghiệp
bao hiem xa hoi viet nam day manh viec cong khai minh bach tao thuan tien cho nguoi dan 108305 Thêm nhiều biện pháp phát triển Bảo hiểm xã hội tự nguyện
bao hiem xa hoi viet nam day manh viec cong khai minh bach tao thuan tien cho nguoi dan 108305
Trong 5 năm qua, số lượng TTHC của ngành BHXH đã giảm từ 115 xuống còn 28 TTHC (giảm trên 75%). Ảnh: ST.

Giảm mạnh thủ tục

Nhận thức được tầm quan trọng của việc nâng tầm chỉ số, từ nhiều năm nay, BHXH Việt Nam luôn xác định cải cách thủ tục hành chính là một trong những nhiệm vụ quan trọng của toàn ngành, được thực hiện thường xuyên, quyết liệt nhằm cắt giảm thời gian, chi phí cho doanh nghiệp và người dân. Năm 2018, BHXH Việt Nam tiếp tục giữ vị trí đứng đầu về ứng dụng công nghệ thông tin trong nhóm các cơ quan thuộc Chính phủ. Theo báo cáo của Ngân hàng Thế giới (WB) về môi trường kinh doanh, xếp hạng chỉ số nộp thuế và BHXH của Việt Nam tăng 36 bậc so với năm 2017, từ 167/190 lên 131/190.

Cụ thể, trong 5 năm qua, số lượng thủ tục hành chính (TTHC) của ngành BHXH đã giảm từ 115 xuống còn 28 TTHC (giảm trên 75%). Chỉ tính riêng năm 2017 đã giảm từ 32 xuống còn 28 TTHC; rút ngắn thời hạn cấp sổ BHXH từ 20 ngày, thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) từ 7 ngày xuống còn 5 ngày... Số giờ thực hiện TTHC từ 335 giờ hướng đến giảm 49 giờ. Với việc thực hiện giao dịch điện tử trong tất cả các khâu từ thu, nộp đến quản lý chi, trả, thì số lần thực hiện giao dịch điện tử giảm từ 12 lần/năm xuống còn 1 lần/năm.

Theo ông Đào Việt Ánh, Phó Tổng giám đốc BHXH Việt Nam, trong thời gian qua, công tác cải cách thủ tục hành chính ngành BHXH đã đạt nhiều bước tiến quan trọng. Để thực hiện mục tiêu nâng xếp hạng chỉ số Nộp thuế và BHXH lên 30 - 40 bậc; năm 2019 từ 7 - 10 bậc, toàn ngành đã, đang và sẽ tập trung tối đa mọi nguồn lực, triển khai đồng loạt các giải pháp, quyết liệt thực hiện cải cách TTHC, trong đó, nâng xếp hạng chỉ số Nộp BHXH là một trong những mục tiêu quan trọng mà toàn ngành đang nỗ lực quyết tâm thực hiện.

Đẩy mạnh hiện đại hóa hành chính công

Năm 2019, BHXH Việt Nam sẽ thúc đẩy triển khai công tác cải cách hành chính nhằm hướng tới mục tiêu đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy từ Trung ương đến địa phương theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; tiếp tục đẩy mạnh giao dịch BHXH điện tử, giải quyết kịp thời, đầy đủ quyền lợi BHXH, BHYT cho người dân và doanh nghiệp.

Theo đó, ngành BHXH sẽ tập trung chỉ đạo, thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm về công tác cải cách hành chính. Cụ thể, BHXH sẽ thường xuyên tiến hành rà soát, đơn giản hoá và cắt giảm TTHC trong các lĩnh vực của ngành; tăng cường đẩy mạnh việc cắt giảm thành phần, số lượng giấy tờ, hồ sơ, giảm số giờ giao dịch BHXH của các đơn vị, doanh nghiệp, đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu Chính phủ giao; tiếp tục kiểm soát chặt chẽ việc ban hành mới các quy định về TTHC, không gây khó khăn cho các tổ chức, cá nhân.

Trên cơ sở kết quả rà soát, kiểm soát TTHC, BHXH Việt Nam ban hành Quyết định công bố công khai các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết và cập nhật vào cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC và Cổng Thông tin điện tử BHXH Việt Nam. BHXH các tỉnh, thành phố thực hiện niêm yết công khai các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết, đảm bảo cho các tổ chức, cá nhân thuận tiện và dễ dàng tiếp cận. Cập nhật các TTHC mới ban hành và xoá bỏ các TTHC đã hết hiệu lực theo đúng quy định.

Bên cạnh đó, công tác tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC tiếp tục được duy trì, thực hiện hiệu quả thông qua bộ phận “một cửa” của cơ quan BHXH; Trung tâm phục vụ hành chính công cấp tỉnh, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện; giao dịch điện tử và qua dịch vụ bưu chính công ích. Tiếp nhận, kịp thời xử lý phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân về quy định hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của BHXH, đảm bảo việc thực hiện các quy định hành chính được công khai, minh bạch, đúng trình tự, thủ tục, thẩm quyền.

Tiếp tục rà soát, sửa đổi, bổ sung quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và kiện toàn cơ cấu tổ chức của các đơn vị trong hệ thống; tiếp tục triển khai Đề án “Nghiên cứu xây dựng, thành lập và triển khai mô hình tổ chức hỗ trợ, tư vấn giải đáp về chính sách BHXH, BHYT, BH thất nghiệp của ngành BHXH”; tổ chức thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Đổi mới, sắp xếp bộ máy ngành BHXH theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”.

Thực hiện CCHC mạnh mẽ trong các công tác chi trả BHXH; đổi mới cơ chế phân bổ ngân sách cho các đơn vị trực thuộc và BHXH các tỉnh, thành phố; tiếp tục hoàn thiện chính sách về tiền lương, tiền công; đổi mới cơ chế tài chính đối với các đơn vị trực thuộc. Trong đó, BHXH Việt Nam chỉ đạo BHXH các tỉnh, thành phố thực hiện các giải pháp vận động, khuyến khích phát triển người nhận lương hưu, trợ cấp BHXH qua các phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt với mục tiêu đạt 50% số người nhận lương hưu, trợ cấp BHXH…; tiếp tục phối hợp với Bưu điện kịp thời tháo gỡ vướng mắc trong công tác chi trả các chế độ BHXH, BH thất nghiệp; đồng thời, thí điểm phương án ứng dụng CNTT trong chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH qua Bưu điện.

Bên cạnh đó, BHXH Việt Nam tiếp tục hiện đại hoá hành chính thông qua việc tiếp tục tổ chức thực hiện hiệu quả công tác giao dịch điện tử, dịch vụ công trực tuyến; cập nhật mã số và đồng bộ thông tin định danh người tham gia; quản lý dữ liệu thu nộp BHXH, dữ liệu chi trả BHXH, quá trình hưởng và tham gia, thông tin đơn vị tham gia BHXH. Đồng thời, trên nền tảng ứng dụng CNTT những năm qua, khẩn trương xây dựng hệ sinh thái 4.0, phục vụ người dân và doanh nghiệp với các dịch vụ: Dịch vụ SMS; dịch vụ thanh toán trực tuyến; hệ thống Chatbot hỗ trợ khách hàng; thiết lập Fanpage truyền thông trên mạng xã hội; cung cấp tất cả các dịch vụ công có thể lên mức độ 4, phấn đấu đến năm 2020 hoàn thành việc xây dựng và vận hành cơ sở dữ liệu điện tử về quản lý BHXH liên thông, hiện đại.

Xuân Thảo