Ban hành mức phí khai thác và sử dụng dữ liệu về môi trường mới, giảm luôn 30% đến hết 2020

11:03 | 27/04/2020

(HQ Online) - Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 22/2020/TT-BTC quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí khai thác, dữ liệu về môi trường. Thông tư có hiệu lực thi hành từ ngày 26/5/2020.

ban hanh muc phi khai thac va su dung du lieu ve moi truong moi giam luon 30 den het 2020 Bắt Phó giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lạng Sơn
ban hanh muc phi khai thac va su dung du lieu ve moi truong moi giam luon 30 den het 2020 Bộ Công Thương đề xuất giảm thuế bảo vệ môi trường với xăng dầu
ban hanh muc phi khai thac va su dung du lieu ve moi truong moi giam luon 30 den het 2020 Tối đa hóa thủ tục hành chính trên môi trường điện tử để tiết kiệm thời gian, chi phí
ban hanh muc phi khai thac va su dung du lieu ve moi truong moi giam luon 30 den het 2020
Ảnh minh họa. Nguồn: internet.

Theo Biểu mức thu phí ban hành kèm Thông tư quy định rõ mức thu phí khai thác và sử dụng về: hồ sơ, tài liệu, báo cáo chuyên đề môi trường; bản đồ; dữ liệu quan trắc môi trường; cơ sở dữ liệu về môi trường.

Trong đó, phí sử dụng và khai thác báo cáo kết quả quan trắc môi trường (theo đợt/năm) về không khí xung quanh; nước mặt (sông, hồ); nước ven bờ; nước mưa; nước dưới đất; trầm tích (sông, nước biển); môi trường đất là 800.000 đồng/báo cáo.

Phí khai thác sử dụng bảng đồ mạng lưới quan trắc tỷ lệ 1/250.000 là 4 triệu đồng/mảnh.

Phí khai thác và sử dụng cơ sở dữ liệu chuyên đề môi trường tỷ lệ 1/250.000, 1/500.000, 1/1.000.000 là 9,145 triệu đồng/mảnh.

Phí khai thác và sử dụng cơ sở dữ liệu chuyên đề môi trường tỷ lệ 1/10.000 là 975.000 đồng/mảnh.

Phí khai thác và sử dụng dữ liệu kết quả quan trắc môi trường không khí tại hiện trường, tiếng ồn, độ rung là 21.000 đồng/thông số.

Phí khai thác và sử dụng dữ liệu kết quả quan trắc môi trường nước mặt lục địa tại hiện trường là 17.000 đồng/thông số...

Mức phí khai thác và sử dụng dữ liệu về môi trường kể từ ngày 26/5/2020 đến hết ngày 31/12/2020 bằng 70% mức quy định tại biểu mức thu phí nói trên.

H.Vân