Bãi bỏ 4 thủ tục cho công ty nước ngoài hoạt động về dược và vắc xin

16:30 | 13/12/2021

(HQ Online) - Bộ Y tế vừa công bố 4 thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực dược phẩm cho công ty nước ngoài hoạt động về thuốc và nguyên liệu làm thuốc tại Việt Nam.

Chủ tịch nước đề nghị COVAX tiếp tục phân bổ vắc xin tới Việt Nam
2 công ty dược nước ngoài nhượng quyền sản xuất thuốc điều trị Covid-19 cho Việt Nam
Yêu cầu sửa đổi, thay thế hoặc bãi bỏ các thủ tục hành chính không phát sinh hồ sơ
Bãi bỏ 4 thủ tục cho công ty nước ngoài hoạt động về dược và vắc xin
Thủ tục cấp giấy phép cho công ty nước ngoài hoạt động về thuốc và nguyên liệu làm thuốc tại Việt Nam bị bãi bỏ. Ảnh internet.

Bộ Y tế vừa ban hành quyết định về việc công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực dược phẩm thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Y tế.

Theo đó, tại quyết định này, Bộ Y tế công bố kèm theo 4 thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực dược phẩm, bao gồm: Cấp giấy phép cho công ty nước ngoài hoạt động về thuốc và nguyên liệu làm thuốc tại Việt Nam; cấp lại giấy phép cho công ty nước ngoài hoạt động về thuốc và nguyên liệu làm thuốc tại Việt Nam; cấp giấy phép cho công ty nước ngoài hoạt động về vắc xin, sinh phẩm y tế tại Việt Nam; cấp lại giấy phép cho công ty nước ngoài hoạt động về vắc xin, sinh phẩm y tế tại Việt Nam.

Tên văn bản quy phạm pháp luật quy định việc bãi bỏ thủ tục hành chính: Luật dược năm 2016; Nghị định số 54/2017/NĐ-CP ngày 08/5/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Dược.

Theo Bộ Y tế, các thủ tục hành chính trên không còn được quy định tại Luật dược năm 2016 và Nghị định số 54/2017/NĐ-CP ngày 08/5/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Dược.

Đỗ Hòa