10/10 bồn thuộc Kho xăng dầu Đình Vũ đủ điều kiện kiểm tra, giám sát hải quan

09:47 | 26/09/2022

(HQ Online) - Sau khi hoàn thành việc lắp đặt thiết bị đo mức bồn bể tự động 10/10 bồn của Kho xăng dầu Đình Vũ đã được Tổng cục Hải quan xác nhận đủ điều kiện kiểm tra, giám sát của cơ quan Hải quan trở lại.

3/3 kho xăng dầu tại Quảng Ninh đủ điều kiện giám sát hải quan
Đà Nẵng: 3/3 kho xăng dầu đáp ứng điều kiện kiểm tra, giám sát hải quan
Tạm dừng, chấm dứt hoạt động kho xăng dầu nếu không đáp ứng điều kiện giám sát
10/10 bồn thuộc Kho xăng dầu Đình Vũ đủ điều kiện kiểm tra, giám sát hải quan
Ảnh minh họa.

Trước đó Kho xăng dầu Đình Vũ của Công ty cổ phần 19/9 là một trong số các kho xăng dầu chưa lắp đặt thiết bị đo mức bồn bể tự động theo quy định. Do đó, ngày 15/8, Tổng cục Hải quan đã quyết định tạm dừng thực hiện thủ tục hải quan đối với xăng dầu xuất khẩu, nhập khẩu, tạm nhập, tái xuất tại Kho xăng dầu Đình Vũ của Công ty Cổ phần 19/9.

Đến thời điểm hiện tại Công ty cổ phần 19/9 đã hoàn thành việc lắp đặt thiết bị đo mức bồn bể tự động 10/10 bồn của Kho xăng dầu Đình Vũ. Tổng cục Hải quan đã xác nhận trở lại Kho xăng dầu Đình Vũ đủ điều kiện kiểm tra, giám sát của cơ quan Hải quan theo quy định tại Nghị định 67/2020/NĐ-CP ngày 15/6/2020.

Liên quan đến quy định về điều kiện kiểm tra, giám sát hải quan, tại Nghị định số 67/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 68/2016/NĐ-CP ngày 1/7/2016 của Chính phủ quy định về điều kiện kinh doanh hàng miễn thuế, kho bãi, địa điểm làm thủ tục hải quan, tập kết, kiểm tra, giám sát hải quan. Trong đó quy định các kho xăng dầu (khu vực lưu giữ xăng dầu xuất khẩu, nhập khẩu, tạm nhập, tái xuất) phải lắp đặt thiết bị đo mức bồn, bể tự động kết nối trực tuyến số lượng xăng dầu xuất, nhập, tồn kho với cơ quan Hải quan.

N.Linh