Tạm dừng, chấm dứt hoạt động kho xăng dầu nếu không đáp ứng điều kiện giám sát

10:10 | 09/03/2022

(HQ Online) - Tổng cục Hải quan yêu cầu các cục hải quan tỉnh, thành phố kiểm tra, đánh giá lại điều kiện các kho xăng dầu đã được xác nhận đủ điều kiện kiểm tra, giám sát hải quan.

Giám sát, phát hiện kịp thời diễn biến bất thường trong lưu thông xăng dầu
Kho xăng dầu hàng không sân bay Vân Đồn đủ điều kiện kiểm tra, giám sát hải quan
Sửa quy định giám sát chặt chẽ các điều kiện kiểm tra, giám sát kho xăng dầu
4404-5-5749-img-6682
Ảnh minh họa. Ảnh: Thu Hòa

Theo đó, đối với các kho xăng dầu đã được xác nhận nhưng chưa thực hiện việc lắp đặt thiết bị đo mức bồn bể tự động theo quy định tại khoản 11 Điều 1 Nghị định số 67/2020/NĐ-CP ngày 15/6/2020 thì yêu cầu các doanh nghiệp đầu mối/doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ xăng dầu hoàn thiện việc lắp đặt trước ngày 10/7/2022.

Trong quá trình thực hiện công tác giám sát, trường hợp phát hiện các kho xăng dầu không đảm bảo các điều kiện về giám sát hải quan theo quy định tại khoản 11 Điều 1, khoản 1 Điều 2, khoản 1 Điều 3 Nghị định số 67/2020/NĐ-CP thì báo cáo Tổng cục Hải quan để thực hiện các thủ tục tạm dừng, chấm dứt hoạt động theo quy định.

N.Linh