Đà Nẵng: 3/3 kho xăng dầu đáp ứng điều kiện kiểm tra, giám sát hải quan

15:22 | 12/08/2022

(HQ Online) - Theo Cục Hải quan Đà Nẵng, qua rà soát điều kiện kiểm tra, giám sát, hiện 3/3 kho xăng dầu trên địa bàn đáp ứng điều kiện kiểm tra, giám sát hải quan theo quy định tại Nghị định 67/2020/NĐ-CP.

Hải quan Đà Nẵng thu ngân sách đạt 3.363 tỷ đồng
Hải quan Đà Nẵng: 3 giải pháp trọng tâm tạo nền tảng chuyển đổi số
Hải quan Đà Nẵng thực hiện 630 lượt hướng dẫn cho doanh nghiệp
Công chức Chi cục Hải quan KCN Hòa Khánh - Liên Chiểu hướng dẫn thủ tục hải quan cho doanh nghiệp. Ảnh: HQĐN
Công chức Chi cục Hải quan KCN Hòa Khánh - Liên Chiểu hướng dẫn thủ tục hải quan cho doanh nghiệp. Ảnh: HQĐN

Hiện nay, trên địa bàn Hải quan Đà Nẵng có 3 kho xăng dầu gồm: kho xăng dầu của Công ty cổ phần nhiên liệu bay Petrolimex- Chi nhánh Đà Nẵng; kho xăng dầu Đà Nẵng của Công ty TNHH MTV Nhiên liệu Hàng không Việt Nam (SKYPEC) và kho xăng dầu Khuê Mỹ của Công ty xăng dầu khu vực V- TNHH Một thành viên.

Thực hiện chỉ đạo của Tổng cục Hải quan, đơn vị đã tiến hành kiểm tra thực tế 3 kho xăng dầu trên và đánh giá lại điều kiện kiểm tra, giám sát hải quan theo quy định tại Nghị định 67/2020/NĐ-CP.

Theo đó, kho xăng dầu của Công ty cổ phần nhiên liệu bay Petrolimex – Chi nhánh Đà Nẵng được Tổng cục Hải quan xác nhận theo Quyết định số 3281/QĐ-TCHQ ngày 9/10/2017. Qua rà soát, kiểm tra thì kho xăng dầu của Công ty cổ phần nhiên liệu bay Petrolimex - Chi nhánh Đà Nẵng đáp ứng điều kiện kiểm tra, giám sát hải quan.

Riêng đối với phần mềm quản lý hàng hoá xăng dầu xuất-nhập-tồn, hiện nay, doanh nghiệp đang tiến hành cập nhật đầy đủ dữ liệu về các tiêu chí của hàng nhập kho, doanh nghiệp cam kết hoàn thành trước ngày 15/8/2022.

Đối với kho xăng dầu Đà Nẵng của Công ty TNHH MTV Nhiên liệu Hàng không Việt Nam (SKYPEC), được Tổng cục Hải quan xác nhận theo Quyết định số 19/QĐ-TCHQ ngày 3/1/2018. Theo Cục Hải quan Đà Nẵng, qua kiểm tra, kho xăng dầu của công ty đã đáp ứng các điều kiện kiểm tra giám sát hải quan, hiện nay Công ty TNHH MTV Nhiên liệu Hàng không Việt Nam đã nâng cấp hoàn thiện thiết bị đo mức bồn bể tự động đáp ứng được yêu cầu kết nối với cơ quan Hải quan về số lượng xăng dầu xuất nhập tồn trong bể.

Còn đối với kho xăng dầu Khuê Mỹ của Công ty xăng dầu khu vực V- TNHH Một thành viên, được xác nhận theo Quyết định số 3456/QĐ-TCHQ ngày 13/11/2018 của Tổng cục Hải quan.

Qua rà soát, Cục Hải quan Đà Nẵng cho biết, đến nay công ty đã bổ sung thêm 2 nội dung còn thiếu.

Cụ thể là phần mềm quản lý đang hoạt động bình thường, đảm bảo cập nhật đầy đủ tiêu chí của phần mềm quản lý, đường truyền kết nối với cơ quan Hải quan ổn định.

Về điều kiện thiết bị đo mức bồn, bể tự động, công ty đã hoàn thiện lắp đặt thiết bị đo mức bồn bể tự động, đáp ứng được yêu cầu kết nối với cơ quan Hải quan về số lượng xăng dầu xuất nhập tồn.

Qua kiểm tra, đánh giá lại điều kiện kiểm tra, giám sát hải quan, Cục Hải quan Đà Nẵng cho biết kho xăng dầu Khuê Mỹ của Công ty Xăng dầu khu vực V đã đáp ứng các điều kiện kiểm tra giám sát hải quan, hệ thống camera giám sát đảm bảo quan sát được mọi hoạt động đưa hàng hóa, phương tiện vận tải vào, ra kho xăng dầu; về phần mềm quản lý và thiết bị đo mức bồn, bể của công ty đã kết nối trực tuyến với cơ quan Hải quan.

Trước đó, ngày 15/6/2020, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 67/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 68/2016/NĐ-CP ngày 1/7/2016 quy định về điều kiện kinh doanh hàng miễn thuế, kho bãi, địa điểm làm thủ tục hải quan, tập kết, kiểm tra, giám sát hải quan, có hiệu lực từ ngày 10/8/2020.

Trong đó, Nghị đinh quy định các kho xăng dầu (khu vực lưu giữ xăng dầu xuất khẩu, nhập khẩu, tạm nhập, tái xuất) phải lắp đặt thiết bị đo mức bồn, bể tự động kết nối trực tuyến số lượng xăng dầu xuất, nhập, tồn kho với cơ quan Hải quan.

Và thời hạn để thực hiện được quy định cụ thể: “Thương nhân đầu mối hoặc thương nhân kinh doanh dịch vụ xăng dầu đã được cơ quan hải quan công nhận đủ điều kiện kinh doanh, đủ điều kiện kiểm tra, giám sát hải quan có trách nhiệm thực hiện trang bị thiết bị đo mức bồn, bể tự động đáp ứng điều kiện theo quy định tại Nghị định này trong thời hạn 02 năm kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành”.

N.Linh