Xuất nhập khẩu ước đạt hơn 54 tỷ USD trong tháng 1/2021

15:35 | 03/02/2021

(HQ Online) - Trị giá xuất nhập khẩu cả nước tăng mạnh so với cùng kỳ 2020.

Xuất nhập khẩu 545 tỷ USD, châu Á chiếm gần 65%
Nhiệm kỳ Đại hội XII của Đảng: Kim ngạch xuất nhập khẩu đạt hơn 2.300 tỷ USD
7 nhóm hàng xuất nhập khẩu tỷ USD trong 15 ngày đầu năm 2021
30 tỷ USD kim ngạch xuất nhập khẩu 15 ngày cuối năm 2020
Xuất nhập khẩu ước đạt hơn 54 tỷ USD trong tháng 1/2021
Xuất nhập khẩu tháng 1 có sự tăng trưởng mạnh so với cùng kỳ 2020. Biểu đồ, hình ảnh: T.Bình.

Theo thông tin Tổng cục Hải quan đưa ra ngày 3/2, trong tháng 1/2021, tổng trị giá xuất nhập khẩu cả nước ước đạt 54,1 tỷ USD, giảm 2,6% so với tháng trước; trong đó tổng trị giá xuất khẩu ước đạt 27,7 tỷ USD, tăng 0,2% và tổng trị giá nhập khẩu ước đạt 26,4 tỷ USD, giảm 5,4%.

Tuy nhiên, so với cùng kỳ năm 2020, trị giá xuất nhập khẩu của cả nước đều tăng cao, trong đó xuất khẩu tăng 41% và trị giá nhập khẩu tăng 45,7%.

Năm 2020, tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hóa của cả nước đạt 545,36 tỷ USD, tăng 5,4% với năm trước.

Trong đó trị giá hàng hóa xuất khẩu đạt 282,65 tỷ USD, tăng 7,0%, tương ứng tăng 18,39 tỷ USD và nhập khẩu đạt 262,70 tỷ USD, tăng 3,7%, tương ứng tăng 9,31 tỷ USD.

Với diến biến trên, cán cân thương mại hàng hóa của Việt Nam trong tháng 1/2020 ước tính thặng dư 100 triệu USD.

Các mặt hàng xuất khẩu chủ yếu có biến động đáng chú ý được Tổng cục Hải quan là dầu thô; quặng…

Trong đó, dầu thô xuất khẩu trong ước tính là 356 nghìn tấn, tăng 35,4% và trị giá là 135 triệu USD tăng 34% so với tháng 12/2020. Tuy nhiên, so với cùng kỳ 2020, lượng dầu thô xuất khẩu ước tính trong tháng này giảm 11,5% về lượng và trị giá ước tính giảm 33,9%.

Quặng các loại ước tính là 270 nghìn tấn, giảm 24,8% và trị giá là 13 triệu USD giảm 30,2% so với tháng 12/2020. Nhưng so với tháng 1/2020, lượng quặng xuất khẩu ước tính trong tháng này tăng 23,5% về lượng và trị giá ước tính giảm 23%.

Về nhập khẩu, xăng dầu các loại ước tính là 780 nghìn tấn, tính tăng 3,5% về lượng và giảm 22,6% về trị giá so với tháng 1/2020.

Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện ước tính 5,8 tỷ USD, tăng 37% so với tháng 1/2020.

Máy móc, thiết bị, dụng cụ và phụ tùng ước tính đạt 4,1 tỷ USD, tăng 46,3% so với tháng 1/2020.

Sắt thép các loại ước đạt 1,15 triệu tấn, trị giá là 806 triệu USD, tăng 20,6% về lượng và giảm 40,4% về trị giá so với cùng kỳ năm ngoái

Mặt hàng đáng chú ý khác là ô tô nguyên chiếc các loại với lượng nhập khẩu ước tính 6.000 chiếc, trị giá là 191 triệu USD, tăng 32,8% về lượng và tăng 58,4% về trị giá so với tháng 1/2020...

Thái Bình