Xử lý gần 11 triệu hồ sơ qua phương thức trực tuyến

08:49 | 18/10/2022

(HQ Online) - Số hồ sơ trực tuyến được ngành Hải quan xử lý nhiều nhất liên quan đến tờ khai hải quan điện tử.

Dịch vụ công trực tuyến còn hình thức?
7 triệu hồ sơ thực hiện qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 4
Hơn 5,5 triệu hồ sơ thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 4
Xử lý gần 11 triệu hồ sơ qua phương thức trực tuyến
Hoạt động nghiệp vụ tại Chi cục Hải quan Hưng Yên (Cục Hải quan Hải Phòng). Ảnh: T.Bình.

Hiện nay, Tổng cục Hải quan đã cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4 cho 221/244 thủ tục hành chính, chiếm 91% tổng số thủ tục hành chính do cơ quan Hải quan thực hiện.

Trong đó, có 215 thủ tục đã được cung cấp dịch vụ công trực tuyến ở mức độ 4 (đạt tỷ lệ 88%), cho phép người dân, doanh nghiệp nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tuyến thông qua mạng Internet. Cập nhật từ đầu năm đến ngày 15/9/2022, tổng số hồ sơ trực tuyến do cơ quan Hải quan tiếp nhận và xử lý là 10,8 triệu hồ sơ, trong đó nhiều nhất liên quan đến tờ khai hải quan điện tử.

Nhằm phục vụ người dân và doanh nghiệp ngày càng tốt hơn, đáp ứng yêu cầu về cải cách thủ tục hành chính, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, trong năm 2022, Tổng cục Hải quan đã và đang tiếp tục rà soát, cập nhật cung cấp dịch vụ công trực tuyến đối với các thủ tục hành chính trong lĩnh vực hải quan được sửa đổi, bổ sung và ban hành mới.

Thái Bình