7 triệu hồ sơ thực hiện qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 4

09:39 | 06/07/2022

(HQ Online) - Thực hiện dịch vụ công trực tuyến (DVCTT) là một trong những kết quả nổi bật của ngành Hải quan những tháng đầu năm.

24 dịch vụ công trực tuyến cần sớm được cung cấp trên Cổng dịch vụ công quốc gia
Ngành Hải quan kết nối 26 dịch vụ công trực tuyến lên Cổng dịch vụ công quốc gia
Hải quan cung cấp 209 dịch vụ công trực tuyến mức độ 4
Hiệu quả thực hiện dịch vụ công trực tuyến của ngành Hải quan
7 triệu hồ sơ thực hiện qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 4
Hoạt động nghiệp vụ tại Chi cục Hải quan Hưng Yên (Cục Hải quan Hải Phòng). Ảnh: T.Bình.

Trong 6 tháng đầu năm, Tổng cục Hải quan đã huy động các chuyên gia nghiệp vụ trong toàn Ngành tổ chức nhiều đợt làm việc để rà soát, hoàn thiện, tối ưu yêu cầu bài toán nghiệp vụ, quy trình, hoàn thiện các nội dung đáp ứng yêu cầu xây dựng Hải quan số, Hải quan thông minh. Nghiên cứu, hoàn thiện yêu cầu kỹ thuật, ứng dụng công nghệ của Cách mạng công nghiệp 4.0 trong từng bài toán nghiệp vụ hải quan cụ thể, đáp ứng yêu cầu xây dựng Hải quan số…

Cùng thời gian này, Tổng cục Hải quan triển khai xây dựng nhiều đề án, kế hoạch lớn về ứng dụng CNTT như: Đề án cơ sở dữ liệu quốc gia về Hải quan trình Chính phủ; Kế hoạch chuyển đổi số ngành Hải quan; Kế hoạch ứng dụng CNTT trong hoạt động của Tổng cục Hải quan, phát triển Chính phủ số và bảo đảm an toàn thông tin mạng giai đoạn 2021 - 2025; nâng cấp hệ thống trao đổi thông tin với Nền tảng cửa khẩu số tỉnh Lạng Sơn; tiếp nhận, vận hành Phần mềm quản lý cửa hàng kinh doanh hàng miễn thuế từ các đối tác tài trợ.

Song song đó, Tổng cục Hải quan triển khai các hoạt động ứng dụng CNTT vào công tác quản lý Hải quan như: xây dựng hệ thống quản lý tem điện tử rượu và thuốc lá nhập khẩu; tổ chức đào tạo, hướng dẫn sử dụng Phần mềm khai hải quan miễn phí cho doanh nghiệp; triển khai tiếp nhận Manifest đường bộ qua Cổng thông tin điện tử hải quan; tiếp nhận, vận hành Phần mềm quản lý cửa hàng kinh doanh hàng miễn thuế…

Đồng thời phối hợp kết nối, chia sẻ thông tin cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với Bộ Công an; quản lý, giám sát và đảm bảo vận hành Hệ thống thông quan tự động VNACCS/VCIS và các hệ thống CNTT tập trung của ngành Hải quan ổn định 24/7, đảm bảo an ninh, an toàn, đường truyền thông suốt phục vụ thông quan hàng hóa nhanh chóng, thuận lợi.

Kết quả nổi bật khác là đẩy mạnh cung cấp DVCTT phục vụ người dân và doanh nghiệp. Đến nay, Tổng cục Hải quan đã cung cấp 215/237 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 (xấp xỉ 91% tổng số thủ tục hành chính do cơ quan Hải quan thực hiện). Trong đó có 209 thủ tục hành chính được cung cấp dịch vụ công trực tuyến ở mức độ 4 (đạt tỷ lệ 88%).

Từ ngày 1/1/2022 đến hết 15/6/2022, số lượng hồ sơ thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 được cơ quan Hải quan tiếp nhận, giải quyết gần 7 triệu hồ sơ.

Theo Tổng cục Hải quan, việc quyết liệt đẩy mạnh chuyển đổi sang mô hình Hải quan số, Hải quan thông minh sẽ góp phần đạt được “mục tiêu kép”: đẩy nhanh tiến trình cải cách, hiện đại hóa, hướng tới mức độ tự động cao, hỗ trợ doanh nghiệp và n nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về hải quan...

Thái Bình