Triển khai thí điểm nộp thuế điện tử nhờ thu nơi Than – Khoáng sản Việt Nam ủy quyền

13:18 | 11/10/2021

(HQ Online) - Tổng cục Hải quan vừa đồng ý với đề xuất của Tập đoàn công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) về việc triển khai thí điểm nộp thuế điện tử nhờ thu với ngân hàng thương mại nơi doanh nghiệp ủy quyền trích nợ.

Lưu ý các bước thực hiện quy trình thực hiện nộp thuế điện tử
Người nộp thuế có thể thực hiện các giao dịch thuế điện tử 24/7
Có thể khai, nộp hồ sơ quyết toán thuế thu nhập cá nhân bằng phương thức điện tử

Nhằm tuân thủ đầy đủ nghĩa vụ với ngân sách nhà nước, TKV đề nghị cơ quan Hải quan hỗ trợ TKV triển khai chương trình nộp thuế điện tử doanh nghiệp nhờ thu. Để tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp trong việc thực hiện nghĩa vụ nộp thuế với ngân sách nhà nước, Tổng cục Hải quan đồng ý với đề xuất của TKV.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Theo đó, khi phát sinh tờ khai hải quan, ngay khi tờ khai được cấp số, hệ thống Cổng thanh toán điện tử và thông quan 24/7 chuyển thông tin số thuế phải nộp (theo khai báo của doanh nghiệp) sang ngân hàng thương mại nơi TKV ủy quyền trích nợ thực hiện nghĩa vụ nộp thuế bằng hình thức nhờ thu.

Tiếp đó, ngân hàng thương mại nơi TKV ủy quyền trích nợ thực hiện trích nợ tài khoản nộp thuế và gửi thông báo đến Cổng thông tin điện tử hải quan để cơ quan Hải quan thực hiện thông quan hoặc giải phóng hàng theo quy định.

Tổng cục Hải quan quyết định thời gian triển khai thí điểm trong 2 tháng từ 10/10/2021 đến 10/12/2021. Sau thời gian triển khai thí điểm, Tổng cục Hải quan đề nghị TKV phối hợp với ngân hàng thương mại nơi TKV ủy quyền trích nợ nộp thuế điện tử nhờ thu đánh giá quá trình triển khai và gửi về Tổng cục Hải quan. Căn cứ trên kết quả triển khai thí điểm, Tổng cục Hải quan sẽ quyết định việc tiếp tục hỗ trợ cho TKV theo hình thức này

Trong quá trình thực hiện, trường hợp có vướng mắc, Tổng cục Hải quan cũng đề nghị TKV kịp thời báo cáo để được hỗ trợ xử lý kịp thời.

Nụ Bùi