Có thể khai, nộp hồ sơ quyết toán thuế thu nhập cá nhân bằng phương thức điện tử

12:18 | 03/02/2021

(HQ Online) - Ngành Thuế đang tạo thuận lợi hơn cho người nộp thuế bằng nhiều hình thức khai, nộp thuế.

Đã có 200.000 giao dịch khai nộp điện tử lệ phí trước bạ ô tô, xe máy gửi đến cơ quan Thuế
Cách thức khai, nộp thuế theo phương pháp khoán năm 2021 với hộ kinh doanh
Có tình trạng người nộp thuế lấy lý do bão lũ, dịch bệnh để chây ỳ nợ thuế
Có thể khai, nộp hồ sơ quyết toán thuế thu nhập cá nhân bằng phương thức điện tử
Tổng cục Thuế tiếp tục triển khai việc khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân thông qua các ứng dụng điện tử.

Khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân

Đồng hành và hỗ trợ người nộp thuế có thể thực hiện việc khai thuế, nộp hồ sơ khai thuế được thuận lợi, Tổng cục Thuế hiện tiếp tục triển khai việc khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân thông qua các ứng dụng điện tử.

Thứ nhất, đối với việc khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân, ngành Thuế tiếp tục đẩy mạnh công tác hiện đại hoá, triển khai ứng dụng hỗ trợ kê khai thuế (HTKK) phiên bản mới nhất và cung cấp miễn phí cho người nộp thuế thông qua Website https://thuedientu.gdt.gov.vn.

Sử dụng ứng dụng này, người nộp thuế sẽ được hỗ trợ khai đúng và đủ từng chỉ tiêu trên tờ khai, hỗ trợ việc tính toán, xác định số thuế phải nộp theo quy định, hỗ trợ kết xuất tờ khai để người nộp thuế có thể thực hiện việc nộp hồ sơ khai thuế theo hình thức hồ sơ giấy hoặc hồ sơ nộp theo phương thức điện tử.

Đối với trường hợp cá nhân trực tiếp quyết toán thuế theo phương thức điện tử thì ngoài việc sử dụng ứng dụng hỗ trợ khai thuế nêu trên thì người nộp thuế có thể khai thuế trực tiếp trên Cổng thông tin điện tử Tổng cục Thuế.

Thứ hai, để nộp hồ sơ khai thuế theo phương thức điện tử, người nộp thuế cần đăng ký Tài khoản giao dịch thuế điện tử với cơ quan Thuế. Đây là một tiện ích mà cơ quan Thuế cung cấp cho người nộp thuế từ kỳ quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2020 nhằm mục đích cắt giảm thủ tục hành chính và tạo điều kiện thuận lợi cho người nộp thuế không phải đến cơ quan thuế để thực hiện nghĩa vụ quyết toán thuế thu nhập cá nhân như thời gian trước đây.

Nộp tiền thuế thu nhập cá nhân

Song song với việc hỗ trợ cá nhân khai và nộp hồ sơ khai thuế bằng phương thức điện tử, ngành Thuế đã và đang tiếp tục đẩy mạnh việc phối hợp với các ngân hàng thương mại xây dựng các tính năng trên nền tảng ứng dụng như IntenetBanking, MobileBanking,… từ đó hỗ trợ tối đa người nộp thuế thực hiện các giao dịch nộp thuế.

Theo đó, khi nộp thuế điện tử, người nộp thuế cần lưu ý phải ghi đúng các thông tin về tài khoản Kho bạc Nhà nước, Chương, Tiểu mục thuế để đảm bảo số thuế được nộp đến đúng cơ quan thuế quyết toán.

Theo quy định tại Thông tư số 324/2016/TT-BTC ngày 21/12/2016 của Bộ Tài chính thì Tiểu mục thuế thu nhập cá nhân từ tiền lương, tiền công là 1001; Mã Chương cấp quản lý đối với cá nhân là Chương 557 nếu cơ quan nộp hồ sơ quyết toán là Cục Thuế hoặc Chương 757 nếu cơ quan nộp hồ sơ quyết toán là Chi cục Thuế.

Cùng với đó, cá nhân có thể tra cứu trực tiếp trên website của từng cơ quan Thuế nộp hồ sơ quyết toán thuế hoặc liên hệ với cơ quan Thuế đó để được hỗ trợ cung cấp thông tin tài khoản của Kho bạc đồng cấp và danh sách các ngân hàng thương mại có phối hợp thu với cơ quan Thuế. Cá nhân tra cứu hướng dẫn nộp thuế điện tử tại các website của từng ngân hàng để thực hiện nộp thuế điện tử một cách dễ dàng.

Xác định nơi nộp hồ sơ khai quyết toán thuế

Để xác định được đúng nơi nộp hồ sơ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân, tránh việc phải đi lại nhiều lần do chưa xác định đúng cơ quan Thuế quyết toán, những năm qua ngành Thuế đã hỗ trợ cho người nộp thuế việc xác định cơ quan thuế quyết toán nếu người nộp thuế thực hiện việc khai thuế trên Cổng thông tin điển tử Tổng cục Thuế (Website: https://thuedientu.gdt.gov.vn).

Từ kỳ quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2020, khi khai quyết toán thuế trên Cổng thông tin điện tử Tổng cục Thuế, người nộp thuế ngoài việc được hỗ trợ chính xác cơ quan Thuế quyết toán, thì còn được hỗ trợ nộp hồ sơ khai thuế điện tử (bao gồm tờ khai và các tài liệu kèm theo) đối với cá nhân đã đăng ký tài khoản giao dịch thuế điện tử.

Trường hợp cá nhân chưa có tài khoản giao dịch thuế điện tử thì cá nhân chỉ có thể gửi Tờ khai và phải in tờ khai đã khai trên Cổng thông tin điện tửTổng cục Thuế kèm theo các tài liệu theo quy định để nộp hồ sơ giấy trực tiếp đến cơ quan Thuế thông qua đường bưu điện hoặc trực tiếp đến bộ phận một cửa của cơ quan Thuế.

Trường hợp cá nhân không thực hiện việc khai thuế trên Cổng thông tin điện tử Tổng cục Thuế thì cá nhân tự xác định cơ quan Thuế quyết toán theo hướng dẫn tại Khoản 8 Điều 11 Nghị định số 126/2020/NĐ-CP hoặc liên hệ với cơ quan Thuế để được hỗ trợ, giải đáp.

Thùy Linh