Tổng cục Thuế: Không có việc thủ tục hành chính thuế không thống nhất tại các địa phương

14:27 | 24/05/2021

(HQ Online) - Tổng cục Thuế vừa trả lời những vướng mắc của doanh nghiệp liên quan đến các thủ tục hành chính thuế.

Quản lý rủi ro xuyên suốt trong lĩnh vực thuế
Xử lý hoàn thuế đối với hàng XNK ít hơn so với hàng đã nộp thuế
Tổng cục Thuế thông tin về trường hợp công chức thuế nghi mắc Covid-19
Ảnh: Thuỳ Linh.
Cơ quan Thuế đang quản lý 304 bộ thủ tục hành chính thuế và được công khai dưới nhiều hình thức. Ảnh: Thuỳ Linh.

Theo báo cáo tổng hợp phản ánh kiến nghị của doanh nghiệp do Ban nghiên cứu phát triển kinh tế tư nhân thực hiện, nhiều doanh nghiệp phản ánh thường xuyên gặp trường hợp lỗi hệ thống khi thực hiện khai hồ sơ thuế và nộp thuế trên Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế, đặc biệt là thời điểm cuối tháng hoặc cuối kỳ quyết toán thuế.

Phản hồi về vấn đề này, Tổng cục Thuế cho biết, trong những năm qua, hệ thống Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế đã từng bước mở rộng và nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ công trực tuyến. Hệ thống về cơ bản đã hoạt động ổn định, thông suốt, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao về cung cấp dịch vụ điện tử, tạo điều kiện thuận lợi cho người nộp thuế trong việc lập và gửi hồ sơ nộp thuế, góp phần giảm chi phí cho người dân, doanh nghiệp cũng như tạo điều kiện cho việc đảm bảo giãn cách xã hội trong thời kì dịch bệnh.

Tuy nhiên, trong quá trình hoạt động, hệ thống cũng gặp phải sự cố nghẽn mạng vào kỳ cao điểm khai thuế, quyết toán thuế do nhiều người dân doanh nghiệp nộp báo cáo tài chính, hồ sơ quyết toán thuế tập trung vào 2-3 ngày cuối cùng của thời hạn khai thuế, quyết toán thuế. Lượng hồ sơ tập trung rất lớn vào hệ thống Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế dẫn đến hiện tượng nghẽn. Ngoài ra, có thể phát sinh lỗi do các yếu tố khách quan như: trục trặc hệ thống từ phía các tổ chức T-VAN, ngân hàng... hoặc lỗi về chữ kí số của các nhà cung cấp dịch vụ.

Theo đại diện Tổng cục Thuế, ngay sau khi phát hiện hiện tượng bị nghẽn, Tổng cục Thuế đã tập trung để khắc phục sự cố nhanh nhất, đồng thời huy động nguồn lực tăng cường công tác hỗ trợ.

Theo thống kê, hệ thống của cơ quan Thuế đã tiếp nhận đến 99% hồ sơ của người nộp thuế và qua các thời kỳ cao điểm đã đáp ứng cho người nộp thuế thực hiện thủ tục kịp thời, không ảnh hưởng đến thời hạn, nghĩa vụ của người nộp thuế.

Ngoài ra, báo cáo của Ban nghiên cứu phát triển kinh tế tư nhân cũng phản ánh ý kiến của doanh nghiệp về việc thực hiện các thủ tục về thuế giữa các địa phương chưa có sự thống nhất, mỗi tỉnh đề ra những quy định khác nhau khiến doanh nghiệp gặp vướng mắc khi thực hiện cùng một thủ tục, làm kéo dài thời gian thực hiện thủ tục do phải chỉnh sửa, bổ sung hồ sơ.

Về vấn đề này, Tổng cục Thuế cho biết, hiện nay, cơ quan Thuế đang quản lý 304 bộ thủ tục hành chính thuế và được công khai dưới nhiều hình thức như: đăng tải tại các trang thông tin điện tử của Tổng cục Thuế, cục thuế các tỉnh, thành phố và các chi cục thuế; trên cơ sở dữ liệu quốc gia; niêm yết tại trụ sở Văn phòng Tổng cục Thuế, các cục thuế địa phương để người nộp thuế tra cứu.

Các thủ tục về thuế được quy định thực hiện thống nhất trong toàn Ngành. Do đó, Tổng cục Thuế khẳng định sẽ không có tình trạng thực hiện thủ tục về thuế giữa các địa phương chưa thống nhất, mỗi tỉnh đề ra những quy định khác nhau khiến doanh nghiệp gặp vướng mắc khi thực hiện cùng một thủ tục.

Tuy nhiên, Tổng cục Thuế cho biết, trong 304 bộ thủ tục hành chính thuế vẫn có một số thủ tục liên thông với các cơ quan khác nhau. Đơn cử như thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì Bộ phận một cửa đặt tại cơ quan Tài nguyên Môi trường, còn cơ quan Thuế chỉ thực hiện một phần thủ tục này và theo đúng thủ tục hành chính thuế đã niêm yết công khai.

Trong trường hợp người nộp thuế thấy có quy định khác nhau tại các địa phương, đề nghị thông tin, phản ánh cụ thể để kiểm tra nếu có.

Thùy Linh