Tổng công ty thương mại Sài Gòn thoái vốn 100% tại hai ngân hàng và 17 công ty

14:53 | 27/03/2020

(HQ Online) - Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn - TNHH MTV vừa có văn bản gửi Bộ Kế hoạch đầu tư và UBND TPHCM công bố thông tin tình hình thực hiện sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp năm 2019.

tong cong ty thuong mai sai gon thoai von 100 tai hai ngan hang va 17 cong ty
Tổng công ty Thương mại Sài Gòn – TNHH MTV tiếp tục phương án tái cơ cấu.

Theo đó, Tổng công ty Thương mại Sài Gòn – TNHH MTV (công ty mẹ) dự kiến nhà nước giữ 66% vốn điều lệ sau khi sắp xếp, thoái vốn theo phương án cơ cấu cấu lại. Về phương án này tổng công ty đang trình duyệt khi có quyết định phê duyệt, tổng công ty sẽ tiến hành cổ phần hóa công ty mẹ theo chủ trương.

Hiện các công ty mẹ không nắm giữ 100 vốn điều lệ của công ty con nào. Còn đối với các công ty con do công ty mẹ nắm giữ cổ phần chi phối thì các phương án cổ phần hóa được dự kiến như sau:

Thoái toàn bộ vốn nhà nước tại 17 công ty, như: Công ty CP Cao su TP.HCM; Công ty CP Dầu khí sài Gòn; Công ty CP Thương mại Sài Gòn Tây Nam; Công ty CP Thương mại Sài Gòn Phương Trang; Công ty CP Cung ứng tàu biển Sài Gòn; Công ty CP Bách hóa điện máy Sài Gòn… Và 2 Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội cùng Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Công thương.

Ngoài ra, có một số công ty con mà nhà nước dự kiến nắm giữ tỉ lệ cao trên 50% vốn điều lệ như: Công ty CP Việt Nam kỹ nghệ súc sản (Vissan) tỉ lệ nhà nước dự kiến nắm giữ sau sắp xếp, thoái vốn là 67,76%; Công ty TNHH Lương thực Ngọc Đồng (90%); Công ty CP Vật tư tổng hợp TPHCM (nhà nước nắm giữ 55,68%); Công ty CP Thương mại- Dịch vụ quận 3 (51%).

Riêng Công ty CP Bình Điền tỉ lệ nhà nước nắm giữ cổ phần dự kiến sau cổ phần hóa là 29%.

Về cổ phần hóa công ty mẹ hiện nay tổng công ty đang trình thẩm định để xin phê duyệt phương án cơ cấu lại giai đoạn 2018-2020 và sẽ thực hiện cổ phần hóa Tổng công ty theo chỉ đạo của UBND Thành phố.

Việc tái cấu trúc danh mục đầu tư tài chính trong năm 2019 tổng công ty không thực hiện thoái vốn do đang chờ phê duyệt phương án cơ cấu lại giai đoạn 2018-2020. Tổng Công ty sẽ thực hiện thoái vốn theo chủ trương được phê duyệt.

Như vậy, tiến độ thoái vốn của tổng công ty và cổ phần hóa công ty mẹ còn chậm. Lý do được phía Tổng công ty Thương mại Sài Gòn – TNHH MTV đưa ra là do đang chờ chủ sở hữu thông qua phương án cơ cấu lại giai đoạn 2018-2020.

Trong năm 2020, Tổng công ty đã xây dựng phương án cơ cấu lại Tổng công ty giai đoạn 2018-2020, trong đó có cổ phần hóa công ty mẹ, sắp xếp, cơ cấu lại danh mục công ty con, công ty có vốn góp của tổng công ty để trình UBND TPHCM và chờ chủ trương phê duyệt để thực hiện.

Thu Dịu