Xem xét gia hạn chương trình ưu đãi thuế cho ô tô sản xuất trong nước

16:19 | 14/07/2021

(HQ Online) - Bộ Tài chính đang lấy ý kiến đóng góp của các bộ, ngành về Dự thảo Tờ trình Chính phủ liên quan đến đề xuất tiếp tục thực hiện Chương trình ưu đãi thuế đối với ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước (được thực hiện từ 16/11/2017 và sẽ kết thúc vào 31/12/2022). Đề nghị Bộ Công Thương sớm có đánh giá cụ thể về kết quả thực hiện Chương trình này, Bộ Tài chính đưa ra quan điểm nên tiếp tục gia hạn Chương trình ưu đãi tuy nhiên cần thay đổi một số điểm.

Bộ Công Thương muốn áp dụng chính sách ưu đãi về thuế tiêu thụ đặc biệt cho ô tô
Yêu cầu xem xét khả năng tiếp tục gia hạn ưu đãi thuế sản xuất, lắp ráp ô tô

Xem xét gia hạn chương trình ưu đãi thuế cho ô tô sản xuất trong nước
Để khuyến khích sản xuất ô tô trong nước, Chính phủ đã có Chương trình ưu đãi thuế

Ngày 16/11/2017, Chính phủ đã có Nghị định 125/2017/NĐ/-CP (sửa đổi bổ sung một số điều NĐ 122/2016/NĐ-CP ngày 1/9/2016 của Chính phủ) trong đó đã bổ sung Chương trình ưu đãi thuế để sản xuất lắp ráp xe ô tô (gọi tắt là Chương trình) thực hiện từ 16/11/2017 đến 31/12/2022.

Theo đó, các doanh nghiệp đáp ứng được các điều kiện đề ra trong Chương trình được áp dụng mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi 0% đối với linh kiện ô tô nhập khẩu thuộc loại trong nước chưa sản xuất được.

Ngày 25/5/2020, Chính phủ đã ban hành Nghị định 57/2020/NĐ-CP (sửa đổi, bổ sung Nghị định 122/2016/NĐ-CP và Nghị định 125/2017/NĐ-CP) trong đó đã sửa đổi bổ sung nhiều nội dung của Chương trình ưu đãi thuế cho phù hợp với yêu cầu và bối cảnh mới.

Còn hơn một năm nữa mới kết thúc chương trình thực hiện (31/12/2022) tuy nhiên với đặc thù của ngành sản xuất ô tô là cần khoảng thời gian 2-3 năm để lập kế hoạch và chuẩn bị cho các mẫu xe sản xuất mới, Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô (VAMA) và các doanh nghiệp cũng như địa phương đã đề xuất Chính phủ sớm có quyết định có tiếp tục gia hạn Chương trình ưu đãi này trong giai đoạn tiếp theo hay không.

Đồng thời, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành đã có ý kiến chỉ đạo (tại công văn số 4349/VPCP-KTTH ngày 30/6/2021) Bộ Tài chính chủ trì ra soát đánh giá tổng thể việc thực hiện Chương trình; nghiên cứu, đề xuất các nội dung cần sửa đổi, bổ sung, trong đó bao gồm khả năng tiếp tục gia hạn Chương trình cho giai đoạn tiếp theo (sau năm 2022).

Xem xét gia hạn chương trình ưu đãi thuế cho ô tô sản xuất trong nước
Đã có 9 doanh nghiệp sản xuất ô tô có qui mô lớn và đủ năng lực sản xuất kinh doanh tham gia Chương trình. Ảnh minh họa Nguyễn Hà

Liên quan đến vấn đề này, trong văn bản gửi lấy ý kiến các bộ, ngành chức năng, doanh nghiệp (ký ngày 13/7/2021) Bộ Tài chính đề nghị Bộ Công Thương và VAMA có ý kiến đóng góp với nội dung dự thảo nghị định sửa đổi Nghị định 57/2020/NĐ-CP. Đặc biệt các cơ quan này cần có đánh giá chi tiết về kết quả thực hiện Chương trình. Việc đóng góp ý kiến này cần được gửi sớm trước ngày 20/7/2021.

Về việc xem xét quyết định thực hiện tiếp Chương trình, trong dự thảo lấy ý kiến đóng góp, Bộ Tài chính cho rằng việc tiếp tục thực hiện là cần thiết. Tuy nhiên cơ quan này cũng đưa ra một số điểm cần sửa đổi liên quan đến: điều kiện khí thải, kỳ xem xét ưu đãi thuế, sản lượng chung và sản lượng tối thiểu…

Một số nội dung quy định cụ thể để hưởng ưu đãi theo NĐ 57/2020/NĐ-CP

- Mức thuế nhập khẩu ưu đãi : 0%

- Doanh nghiệp có giấy Chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, lắp ráp xe ô tô do Bộ Công Thương cấp

- Điều kiện:

+ Linh kiện có tên trong nhóm 98.49; thuộc loại kinh kiện trong nước chưa sản xuất được; sử dụng để sản xuất, lắp ráp ô tô trong kỳ xem xét ưu đãi; Các linh kiện đáp ứng mức độ rời rạc tối thiểu theo quy định của Bộ Khoa học và công nghệ; Linh kiện phải do DN sản xuất, lắp ráp trực tiếp NK hoặc ủy thác, ủy quyền NK.

+ Đáp ứng điều kiện về tiêu chuẩn khí thải đối với ô tô chạy bằng xăng, dầu (mức 4.5 từ 2018-2021, mức 5 trở lên từ 2022)

+ Đáp ứng điều kiện về mẫu.

+ Đáp ứng điều kiện về sản lượng chung tối thiểu và sản lượng riêng tối thiểu.

Nguyễn Hà