Xác định tiêu chí về sản lượng tối thiểu chương trình ưu đãi thuế linh kiện ô tô

09:14 | 20/08/2019

(HQ Online) - Lượng linh kiện nhập khẩu kỳ trước được sử dụng để lắp ráp cho các mẫu xe xuất xưởng kỳ này không phải là căn cứ để xác định tiêu chí về sản lượng chung và sản lượng riêng tối thiểu kỳ này của DN tham gia chương trình ưu đãi thuế linh kiện ô tô.

xac dinh tieu chi ve san luong toi thieu chuong trinh uu dai thue linh kien o to Không khai mã loại hình A43 với linh kiện ô tô NK còn đang vướng phân loại
xac dinh tieu chi ve san luong toi thieu chuong trinh uu dai thue linh kien o to Kiểm tra khai báo của DN về tham gia ưu đãi thuế với linh kiện ô tô NK
xac dinh tieu chi ve san luong toi thieu chuong trinh uu dai thue linh kien o to NK linh kiện ô tô: Có hiện tượng DN chỉ khai vào mã số được hưởng ưu đãi
xac dinh tieu chi ve san luong toi thieu chuong trinh uu dai thue linh kien o to Đã hoàn 2.193 tỷ đồng tiền thuế linh kiện ô tô
xac dinh tieu chi ve san luong toi thieu chuong trinh uu dai thue linh kien o to
Ảnh minh họa

Đây là hướng dẫn của Tổng cục Hải quan đối với vướng mắc của Cục Hải quan Hà Nam Ninh trong việc xác định tiêu chí về sản lượng chung tối thiểu và sản lượng riêng tối thiểu trong thực hiện chương trình ưu đãi thuế linh kiện ô tô.

Theo phân tích của Tổng cục Hải quan, tại Khoản 6 Điều 1 Nghị định 125/2017/NĐ-CP ngày 16/11/2017 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 122/2016/NĐ-CP ngày 1/9/2016 bổ sung Điều 7a thuế suất thuế NK ưu đãi đối với linh kiện ô tô NK theo chương trình ưu đãi thuế.

Cụ thể “việc xác định các tiêu chí về sản lượng chung tối thiểu và sản lượng riêng tối thiểu của mẫu xe cam kết được căn cứ vào số lượng phiếu kiểm tra chất lượng xuất xưởng của DN đã phát hành trong giai đoạn đề nghị áp dụng mức thuế suất 0% của DN”.

Theo đó, Tổng cục Hải quan cho biết, lượng linh kiện nhập khẩu kỳ trước được sử dụng để lắp ráp cho các mẫu xe xuất xưởng kỳ này không phải là căn cứ để xác định tiêu chí về sản lượng chung và sản lượng riêng tối thiểu kỳ này của DN tham gia chương trình ưu đãi thuế linh kiện ô tô.

Thu Trang