Thu nộp ngân sách 234 tỷ đồng từ kiểm tra sau thông quan

10:12 | 04/10/2022

(HQ Online) - Trong tổng số thu nộp ngân sách của toàn lực lượng, Cục Kiểm tra sau thông quan (Tổng cục Hải quan) đóng góp khoảng 50%.

Hải quan TPHCM tăng thu cho ngân sách gần 53 tỷ đồng từ hậu kiểm
Đào tạo kiến thức cơ bản về nghiệp vụ kiểm tra sau thông quan cho doanh nghiệp
Thu nộp ngân sách 167,5 tỷ đồng từ kiểm tra sau thông quan
Thu nộp ngân sách 234 tỷ đồng từ kiểm tra sau thông quan
Biểu đồ: T.Bình.

Quý 3, Tổng cục Hải quan tiếp tục đẩy mạnh công tác kiểm tra sau thông quan (KTSTQ), trong đó chú trọng chỉ đạo, hướng dẫn hoạt động KTSTQ trên toàn quốc và trả lời vướng mắc kiến nghị của các doanh nghiệp.

Cùng với đó là tập trung nguồn lực xây dựng quyết định sửa đổi Quyết định số 575/QĐ-TCHQ ngày 21/3/2019 về việc ban hành quy trình KTSTQ, trong đó lồng ghép quy trình quản lý doanh nghiệp ưu tiên.

Về việc triển khai các chuyên đề, hiện Tổng cục Hải quan đang chỉ đạo tổng hợp kết quả triển khai giai đoạn 1 của 7 chuyên đề theo công văn 800/TCHQ-KTSTQ ngày 13/3/2022, trên cơ sở đó, đánh giá và xây dựng kế hoạch triển khai các tháng cuối năm 2022…

Về kết quả kiểm tra, quý 3 (từ ngày 15/6 đến 15/9), toàn Ngành thực hiện KTSTQ 829 cuộc, trong đó có 331 cuộc tại trụ sở người khai hải quan, 498 cuộc tại trụ sở cơ quan Hải quan.

Tổng số tiền ấn định thuế và xử phạt vi phạm hành chính là 154,68 tỷ đồng, đã thực thu vào NSNN số tiền là 91,98 tỷ đồng.

Lũy kế 9 tháng đầu năm (từ 1/1/2022 đến 15/9), toàn Ngành đã thực hiện KTSTQ 1.980 cuộc, trong đó có 687 cuộc tại trụ sở người khai hải quan, 1.293 cuộc tại trụ sở cơ quan Hải quan.

Tổng số tiền ấn định thuế và xử phạt vi phạm hành chính là 360,92 tỷ đồng, đã thực thu vào NSNN số tiền là 234,34 tỷ đồng, trong đó riêng Cục KTSTQ đóng góp gần 117 tỷ đồng, chiếm khoảng 50% số thu nộp vào NSNN của toàn lực lượng.

Thái Bình