Thu nộp ngân sách 167,5 tỷ đồng từ kiểm tra sau thông quan

15:55 | 04/08/2022

(HQ Online) - Ngoài kiểm tra phát hiện vi phạm, ấn định thuế, xử phạt vi phạm hành chính, lực lượng Kiểm tra sau thông quan còn góp phần quan trọng trong thực hiện các chuyên đề, kế hoạch kiểm tra lớn của ngành Hải quan để phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại…

Hải quan Hà Nội thu nộp ngân sách gần 33 tỷ đồng từ kiểm tra sau thông quan
Hải quan TPHCM: Kết quả kiểm tra sau thông quan tăng gấp đôi
Thu nộp ngân sách 64 tỷ đồng từ kiểm tra sau thông quan
Thu nộp ngân sách 167,5 tỷ đồng từ kiểm tra sau thông quan
Biểu đồ: T.Bình.

Tháng 7, Tổng cục Hải quan tiếp tục nghiên cứu, xây dựng kế hoạch kiểm tra sau thông quan định hướng theo các chuyên đề với một số nhóm hàng có nguy cơ cao về gian lận thuế.

Đồng thời tiếp tục rà soát, cập nhật thông tin về danh sách doanh nghiệp trọng điểm và đánh giá hiệu quả công tác kiểm tra sau thông quan đối với các doanh nghiệp và lập danh sách doanh nghiệp cần tiếp tục theo dõi.

Triển khai kiểm tra sau thông quan các doanh nghiệp thuộc chuyên đề hạt điều, chuyên đề xuất xứ hàng xuất khẩu... Theo đó, tập trung kiểm tra sau thông quan các doanh nghiệp có dấu hiệu vi phạm và rủi ro cao.

Kết quả, tháng 7 (kỳ báo cáo ngày 16/6 đến 15/7), toàn Ngành đã thực hiện kiểm tra sau thông quan 269 cuộc, trong đó có 112 cuộc tại trụ sở người khai hải quan, 157 cuộc tại trụ sở cơ quan Hải quan. Tổng số tiền ấn định thuế và xử phạt vi phạm hành chính là 71,06 tỷ đồng, đã thực thu vào ngân sách nhà nước số tiền là 25,13 tỷ đồng.

Lũy kế từ đầu năm đến 15/7, toàn Ngành thực hiện kiểm tra sau thông quan 1.420 cuộc, trong đó có 952 cuộc tại trụ sở cơ quan Hải quan và 468 cuộc tại trụ sở người khai hải quan.

Tổng số tiền ấn định thuế và xử phạt vi phạm hành chính là 277,3 tỷ đồng, đã thực thu vào ngân sách nhà nước số tiền là gần 167,5 tỷ đồng.

Trong đó, riêng Cục Kiểm tra sau thông quan thực hiên 131 cuộc kiểm tra (đều tại trụ sở người khai hải quan), tổng số tiền ấn định thuế và xử phạt vi phạm hành chính là hơn 87 tỷ đồng, đã thực thu vào ngân sách nhà nước số tiền hơn 84 tỷ đồng.

Thái Bình