Thu nộp ngân sách 64 tỷ đồng từ kiểm tra sau thông quan

09:10 | 06/05/2022

(HQ Online) - Riêng tháng 4, toàn Ngành thực hiện 239 cuộc kiểm tra sau thông quan, trong đó có 91 cuộc tại trụ sở doanh nghiệp.

Giao hải quan địa phương kiểm tra sau thông quan 202 doanh nghiệp theo 7 chuyên đề
Thu nộp ngân sách gần 38 tỷ đồng từ kiểm tra sau thông quan
Lực lượng kiểm tra sau thông quan ấn định thuế và xử phạt hành chính 1.100 tỷ đồng
Thu nộp ngân sách 64 tỷ đồng từ kiểm tra sau thông quan
Biểu đồ: T.Bình

Theo Tổng cục Hải quan, tháng 4 (kỳ từ 16/3 đến 15/4), tổng số tiền ấn định thuế, xử phạt vi phạm hành chính từ kiểm tra sau thông quan là 20,15 tỷ đồng, đã thực thu vào ngân sách 19,35 tỷ đồng.

Lũy kế từ đầu năm đến 15/4, toàn Ngành thực hiện kiểm tra sau thông quan 386 cuộc, trong đó có 133 cuộc tại trụ sở người khai hải quan, 253 cuộc tại trụ sở cơ quan Hải quan. Tổng số tiền ấn định thuế và xử phạt vi phạm hành chính là 105,50 tỷ đồng, đã thực thu vào ngân sách số tiền là 64,08 tỷ đồng. Trong đó, riêng Cục Kiểm tra sau thông quan thực hiện 76 cuộc kiểm tra, thu nộp ngân sách 28 tỷ đồng.

Ngoài ra, trong tháng 4, Tổng cục Hải quan chú trọng thực hiện nghiên cứu, xây dựng kế hoạch kiểm tra sau thông quan định hướng theo các chuyên đề và tập trung triển khai có hiệu quả chuyên đề chống gian lận, giả mạo xuất xứ hàng xuất khẩu vào thị trường Mỹ, mở rộng sang thị trường Ấn Độ. Nghiên cứu, đánh giá các doanh nghiệp xuất khẩu đi thị trường châu Âu về 2 lĩnh vực gian lận xuất xứ và vi phạm quyền sở hữu trí tuệ.

Tiếp tục hoàn thiện phương án sửa đổi quy trình kiểm tra sau thông quan theo Quyết định số 575/QĐ-KTSTQ ngày 21/3/2019 cho phù hợp với thực tế triển khai, đúng quy định pháp luật và lồng ghép thêm quy trình quản lý doanh nghiệp ưu tiên.

Tháng 4, Tổng cục Hải quan chỉ đạo, hướng dẫn các Cục Hải quan tỉnh, thành phố đối với việc kiểm tra sau thông quan doanh nghiệp nhập khẩu hạt điều và tổ chức thu thập thông tin và kiểm tra sau thông quan đối với hàng hóa có dấu hiệu vi phạm khác.

Rà soát, cập nhật thông tin về danh sách doanh nghiệp trọng điểm theo Quyết định 246/QĐ-TCHQ ngày 3/11/2016. Đánh giá hiệu quả công tác kiểm tra sau thông quan đối với các doanh nghiệp và lập danh sách doanh nghiệp cần theo dõi, tập trung vào các doanh nghiệp có dấu hiệu vi phạm.

Thái Bình