Tăng cường quản lý hàng thực phẩm đông lạnh gửi kho ngoại quan

09:36 | 17/08/2022

(HQ Online) - Tổng cục Hải quan chỉ đạo các cục hải quan tỉnh, thành phố tiếp tục rà soát kho ngoại quan đang lưu giữ hàng hóa là thực phẩm đông lạnh, hàng có thuế tiêu thụ đặc biệt, kịp thời phát hiện, xử lý dấu hiệu vi phạm.

Đề xuất lập kho ngoại quan cho mặt hàng điều ở Bình Phước
Gia hạn hàng gửi kho ngoại quan, cửa hàng miễn thuế
Hướng dẫn tiêu hủy hàng hóa gửi kho ngoại quan
Kho ngoại quan tại Khu công nghiệp Bắc Thăng Long (Hà Nội). 	Ảnh: N.Linh
Kho ngoại quan tại Khu công nghiệp Bắc Thăng Long (Hà Nội). Ảnh: N.Linh

Theo đó, Tổng cục Hải quan yêu cầu các đơn vị thực hiện đúng theo chỉ đạo trong việc phối hợp với các cơ quan chuyên môn tiến hàng kiểm tra tình trạng hàng hóa, hạn sử dụng, chất lượng hàng hóa, đánh giá hàng hóa có đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm không, có khả năng gây ô nhiễm môi trường không.

Theo đó, tập trung kiểm tra hàng hóa có thời hạn gửi kho ngoại quan quá thời hạn theo quy định.

Cụ thể đối với hàng hóa là thực phẩm đông lạnh gửi kho ngoại qua đã quá thời hạn gửi kho ngoại quan, không được gia hạn theo Nghị quyết số 10/2021/NQ-UBTVQH15 (hàng vào kho trước ngày 1/4/2018) thì yêu cầu giám định chất lượng hàng hóa.

Trường hợp kiểm tra hàng hóa có dấu hiệu hư hỏng, hàng hóa hết hạn sử dụng, không đảm bảo chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm từ đó xác định trách nhiệm của chủ hàng/chủ kho ngoại quan; mời cơ quan môi trường địa phương phối hợp để buộc xử lý tiêu hủy đảm bảo quy định về môi trường. Yêu cầu chủ hàng/chủ kho ngoại quan cam kết chi trả toàn bộ chi phí phát sinh trong quá trình tiêu hủy.

Trường hợp có chứng thư xác nhận về việc hàng hóa chưa hư hỏng, vẫn còn giá trị sử dụng thì xử phạt vi phạm hành chính và buộc tái xuất, nếu không tái xuất thì xác lập quyền sở hữu toàn dân để xử lý theo quy định về hàng hóa tồn đọng trong địa bàn hải quan.

Tương tự, đối với hàng hóa là thực phẩm đông lạnh gửi kho ngoại quan được áp dụng Nghị quyết 10/2021/NQ-UBTVQH15 (hàng đã quá hạn gửi kho ngoại quan theo quy định tại Điều 61 Luật Hải quan), Tổng cục Hải quan cũng yêu cầu giám định chất lượng hàng hóa.

Trường hợp kiểm tra hàng hóa có dấu hiệu hư hỏng, hàng hóa hết hạn sử dụng, không đảm bảo chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm thì xử lý tương tự như trên.

Trường hợp có chứng thư xác nhận về việc hàng hóa chưa hư hỏng, vẫn có giá trị sử dụng thì thực hiện giám sát chặt chẽ với hàng hóa gửi kho ngoại quan theo quy định.

Tổng cục Hải quan yêu cầu, trước khi thực hiện việc tiêu hủy với hàng hóa là thực phẩm đông lạnh có khả năng gây ô nhiễm môi trường thì đơn vị chủ trì phải báo cáo và có ý kiến đồng ý của cơ quan quản lý môi trường sở tại về phương án tiêu hủy, biện pháp tiêu hủy và giám sát việc thực hiện tiêu hủy đảm bảo quy định về bảo vệ môi trường.

Cục hải quan quản lý kho phải cử đại diện tham gia giám sát việc tiêu hủy, đồng thời báo cáo thông tin chi tiết về phương án tiêu hủy, thời gian, địa điểm thực hiện tiêu hủy về Tổng cục Hải quan trước khi thực hiện để đánh giá rủi ro, chỉ đạo các đơn vị phối hợp giám sát trong trường hợp cần thiết.

Quá trình tiêu hủy phải được lập biên bản có xác nhận của đơn vị tham gia giám sát và xử lý tiêu hủy.

N.Linh