Hướng dẫn tiêu hủy hàng hóa gửi kho ngoại quan

11:10 | 13/12/2021

(HQ Online) - Trước đề xuất của doanh nghiệp có hàng gửi kho ngoại quan đã vận chuyển ra khỏi kho ngoại quan đang lưu giữ tại cửa khẩu xuất đề nghị được tiêu hủy đối với hàng hóa bị hư hỏng, Tổng cục Hải quan có hướng dẫn cụ thể.

Chấm dứt hoạt động một kho ngoại quan tại Bình Phước
Gỡ vướng thủ tục gửi kho ngoại quan tại ICD Long Biên
Không xuất được hàng gửi kho ngoại quan, doanh nghiệp tiếp tục xin gia hạn
Hoạt động tại một kho ngoại quan trên địa bàn TP Móng Cái, Quảng Ninh. Ảnh: Q.H
Hoạt động tại một kho ngoại quan trên địa bàn TP Móng Cái, Quảng Ninh. Ảnh: Q.H

Theo đó, Điều 58 Luật Hải quan quy định: “1. Hàng hóa tồn đọng được lưu giữ tại khu vực cảng, kho, bãi thuộc địa bàn hoạt động hải quan gồm: a) Hàng hóa mà chủ hàng hóa tuyên bố từ bỏ hoặc thực hiện hành vi chứng tỏ việc từ bỏ; c) Hàng hóa do doanh nghiệp kinh doanh, cảng, kho, bãi thu gom trong quá trình xếp dỡ hàng”.

Quy định về thủ tục xử lý hàng hóa tồn đọng trong địa bàn hải quan đã được quy định cụ thể tại Nghị định số 29/2018/NĐ-CP của Chính phủ quy định về trình tự, thủ tục xác lập quyền sở hữu toàn dân về tài sản và xử lý đối với tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân, Thông tư số 57/2018/TT-BTC hướng dẫn một số điều tại Nghị định số 29/2018/NĐ-CP, Thông tư số 203/2014/TT BTC hướng dẫn xử lý hàng hóa tồn đọng thuộc địa bàn hoạt động hải quan.

Trong trường hợp hàng hóa đáp ứng các yêu cầu nêu tại Nghị định số 29/2018/NĐ-CP, Thông tư số 57/2018/TT-BTC và Thông tư số 203/2014/TT BTC về việc chủ hàng hóa tuyên bố từ bỏ đối với hàng hóa trong địa bàn giám sát hải quan thì cơ quan Hải quan thực hiện việc xử lý hàng hóa theo quy định về hàng hóa tồn đọng (trong trường hợp phải tiêu hủy thì đơn vị chủ trì quản lý tổ chức thực hiện theo quy định).

Trong trường hợp hàng hóa là thực phẩm đông lạnh thực hiện tiêu hủy phải có ý kiến của đơn vị quản lý môi trường sở tại trước khi tiêu hủy. Khi thực hiện, đơn vị chủ trì báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh cử đại diện tham gia Hội đồng xử lý để giám sát việc tiêu hủy; đồng thời báo cáo thông tin chi tiết về thời gian, địa điểm thực hiện việc tiêu hủy về Tổng cục Hải quan (qua Cục Giám sát quản lý về hải quan) trước khi thực hiện để Tổng cục Hải quan đánh giá rủi ro, chỉ đạo các đơn vị phối hợp giám sát trong trường hợp cần thiết.

Quá trình tiêu hủy phải được quay phim, chụp ảnh từ lúc bắt đầu đến khi kết thúc quá trình thực hiện, file lưu trữ kèm hồ sơ tiêu hủy. Kết thúc quá trình tiêu hủy, đơn vị chủ trì báo cáo kết quả thực hiện về Tổng cục Hải quan.

N.Linh