Tăng cường dự báo tình hình buôn lậu các mặt hàng trọng điểm

10:03 | 01/12/2020

(HQ Online) - Đây là một trong những nhiệm vụ đặt ra đối với Cục Điều tra chống buôn lậu (Tổng cục Hải quan) tại Kế hoạch cao điểm đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mai, hàng giả, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới trước, trong và sau Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021.

Hải quan TP Hồ Chí Minh: Khởi tố, xử lý nhiều vụ buôn lậu
Tăng cường chống buôn lậu nhưng không để tắc hàng dịp cao điểm Tết Tân Sửu 2021
Ngành Hải quan tập trung cao điểm ngăn hàng lậu dịp tết Tân Sửu 2021
Tăng cường dự báo tình hình buôn lậu các mặt hàng trọng điểm
Pháo nổ vận chuyển trái phép dịp cao điểm Tết Canh Tý 2020 do Cục Điều tra chống buôn lậu bắt giữ.

Như tin đã đưa, Tổng cục Hải quan vừa ban hành Kế hoạch cao điểm đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mai, hàng giả, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới trước, trong và sau Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 (thời gian thực hiện từ 15/12/2020 đến 15/2/2021).

Trong Kế hoạch này, Tổng cục Hải quan giao các cục hải quan địa phương căn cứ chức năng, nhiệm vụ và địa bàn quản lý, xây dựng kế hoạch đợt cao điểm đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả và vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới dip trước, trong và sau Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021.

Trong đó, chú trọng phối hợp công tác với các đơn vị nghiệp vụ thuộc Cục Điều tra chống buôn lậu nhằm đấu tranh, ngăn chặn có hiệu quả các hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới, hàng giả, hàng kém chất lượng liên quan đến nhiều địa bản, nhiều đối tượng.

Thường xuyên chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc các đơn vị nghiệp vụ nắm vững diễn biến tinh hình, tăng cường kiểm tra, giám sát, kiểm soát chặt chẽ hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu và địa bản quản lý trong dịp trước, trong và sau Tết nguyên đán để có phương án đấu tranh kịp thời, hiệu quả.

Tổng kết, đánh giá và báo cáo kết quả việc thực hiện kế hoạch đợt cao điểm đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả và vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới trước, trong và sau Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 về Tổng cục Hải quan (qua Cục Điều tra chống buôn lậu).

Đối với Cục Điều tra chống buôn lậu, có trách nhiệm làm đầu mối giúp lãnh đạo Tổng cục Hải quan, lãnh đạo Bộ Tài chính triển khai chi đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo 389 quốc gia trong đợt cao điểm đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021.

Tăng cường công tác thu thập, phân tích thông tin nghiệp vụ hải quan nhằm dự báo tình hình buôn lậu các mặt hàng trọng điểm; hỗ trợ, phối hợp với các cục hải quan địa phương xây dựng và triển khai kế hoạch cao điểm đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021.

Tham mưu lãnh đạo Tổng cục Hải quan chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc các cục hải quan địa phương thực hiện có hiệu quả công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả và vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới.

Theo dõi, tổng hợp tình hình thực hiện và kết quả phục vụ công tác chi đạo điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo 389 quốc gia, Bộ Tài chính và Tổng cục Hải quan…

Thái Bình