• Luật và thực tiễn - 08:51 | Thứ năm, 15/10/2020
    (HQ Online) - Báo cáo của Chính phủ về thực hiện các nghị quyết của Quốc hội trong lĩnh vực Kế hoạch và Đầu tư mới đây cho thấy, việc triển khai Luật Hỗ trợ DN nhỏ và vừa hiện tồn tại không ít bất cập.