• Sửa Luật Chứng khoán:  Khơi dòng vốn của nhà đầu tư nước ngoài - 14:06 | Thứ năm, 11/07/2019
    Một trong những mục tiêu của dự thảo Luật Chứng khoán (sửa đổi) là nhằm thu hút dòng vốn đầu tư gián tiếp nước ngoài vào thị trường chứng khoán Việt Nam, từ đó góp phần nâng hạng thị trường chứng khoán, "khơi thông" dòng vốn ngoại đổ vào nền kinh tế nước
  • Hiến kế khơi thông dòng vốn trung - dài hạn - 12:04 | Thứ năm, 02/05/2019
    Trong khuôn khổ Diễn đàn Kinh tế tư nhân Việt Nam 2019, sáng ngày 2/5 đã diễn ra Hội thảo chuyên đề 4 với chủ đề: “Khơi thông dòng vốn trung - dài hạn cho phát triển kinh tế - xã hội”.