Sửa mức chi ngân sách cho thăm dò, khai quật khảo cổ

14:39 | 24/04/2019

(HQ Online) - Bộ Tài chính đang xin ý kiến các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân về dự thảo Thông tư Quy định nội dung và mức chi thực hiện công tác thăm dò, khai quật khảo cổ từ nguồn ngân sách nhà nước. Thông tư áp dụng đối với các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan đến công tác thăm dò, khai quật khảo cổ từ nguồn ngân sách nhà nước.

sua muc chi ngan sach cho tham do khai quat khao co Cần tiếp tục giám sát khảo cổ học nút giao thông Ô Chợ Dừa
sua muc chi ngan sach cho tham do khai quat khao co Triển lãm “Báu vật khảo cổ học Việt Nam” tại Đức
sua muc chi ngan sach cho tham do khai quat khao co
Ảnh minh họa. Nguồn: internet.

Theo dự thảo, nguồn kinh phí thực hiện bao gồm nguồn ngân sách nhà nước, trong đó: Kinh phí ngân sách nhà nước thực hiện công tác thăm dò, khai quật khảo cổ theo phân cấp quản lý ngân sách hiện hành.

Ngoài ra, Nhà nước khuyến khích huy động nguồn vốn xã hội hóa từ các đơn vị, tổ chức và cá nhân để thực hiện công tác thăm dò, khai quật khảo cổ đảm bảo hợp pháp.

Theo dự thảo, các khoản chi cho công tác thăm dò, khai quật khảo cổ gồm: Chi điều tra khảo cổ; chi thăm dò khảo cổ; chi khai quật khảo cổ; chi chỉnh lý, nghiên cứu di tích, di vật sau thăm dò và khai quật; chi hội thảo phục vụ công tác thăm dò, khai quật khảo cổ; hội thảo báo cáo kết quả thăm dò, khai quật khảo cổ và kết quả nghiên cứu, chỉnh lý di tích, di vật; chi xây dựng hồ sơ khoa học về kết quả thăm dò, khai quật khảo cổ; chi hoạt động bộ máy của đoàn khai quật hoặc của dự án thăm dò, khai quật khảo cổ.

Mức chi cũng được dự thảo Thông tư quy định cụ thể: Chi bồi dưỡng cho cán bộ khoa học, kỹ thuật (là người thuộc quản lý của cơ quan có chức năng thực hiện dự án thăm dò, khai quật khảo cổ hoặc được cử tham gia thường xuyên và trực tiếp vào dự án thăm dò, khai quật khảo cổ): mức chi 300.000 đồng/người/ngày. Số ngày làm căn cứ để thanh toán chi bồi dưỡng là số ngày thực tế trực tiếp làm việc tại hiện trường khai quật hoặc trực tiếp thực hiện các nhiệm vụ chỉnh lý hiện vật khảo cổ theo sự phân công và có sự xác nhận của thủ trưởng đơn vị hoặc chủ nhiệm đề tài/dự án trong phạm vi dự toán được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Ngoài mức chi bồi dưỡng nêu trên, cán bộ khoa học, kỹ thuật vẫn được hưởng chế độ lương, các loại phụ cấp đang hiện hưởng, chế độ công tác phí theo quy định đối với các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập.

Chi thù lao đối với chuyên gia tư vấn khoa học cho công tác thăm dò, khai quật khảo cổ (là người ký hợp đồng tham gia tư vấn khoa học trong quá trình xây dựng và thực hiện dự án thăm dò, khai quật khảo cổ):

Chuyên gia tư vấn khoa học tham gia tư vấn dự án thăm dò, khai quật khảo cổ theo hình thức hợp đồng tư vấn. Mức chi cho chuyên gia tư vấn khoa học làm căn cứ để ký kết hợp đồng trọn gói cho những ngày tham gia tư vấn: mức chi 650.000 đồng/ngày/người. Ngoài mức thù lao trên, chuyên gia tư vấn khoa học được thanh toán tiền thuê phòng nghỉ tại nơi đến công tác, tiền tàu, xe (nếu có) theo mức chi quy định về chế độ công tác phí áp dụng đối với các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập.

Chi hội thảo phục vụ công tác thăm dò, khai quật khảo cổ; hội thảo báo cáo kết quả thăm dò, khai quật khảo cổ và kết quả nghiên cứu, chỉnh lý di tích, di vật: Mức chi theo quy định hiện hành về công tác phí, hội nghị phí.

Mức chi viết báo cáo kết quả thăm dò, khai quật khảo cổ: Mức chi viết báo cáo sơ bộ: tối đa không quá 4.000.000 đồng/báo cáo; Mức chi viết báo cáo khoa học: tối đa không quá 12.000.000 đồng/báo cáo…

H.Vân