Sử dụng hóa đơn đối với hàng hóa xuất nhập khẩu tại chỗ

10:31 | 16/08/2022

(HQ Online) - Bộ Tài chính vừa có hướng dẫn để các cục hải quan tỉnh, thành phố hướng dẫn DN thống nhất thực hiện quy định về sử dụng hóa đơn, chứng từ liên quan đến hồ sơ hải quan phải nộp đối với hàng hóa XNK tại chỗ.

Điều kiện để nguyên liệu xuất nhập khẩu tại chỗ được miễn thuế
Không để tình trạng tờ khai xuất nhập khẩu tại chỗ tồn đọng trên hệ thống
Hướng dẫn thực hiện thủ tục xuất khẩu, nhập khẩu tại chỗ

Để triển khai thực hiện Nghị định 123/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định về hóa đơn, chứng từ liên quan đến hồ sơ hải quan phải nộp đối với hàng hóa XNK tại chỗ theo quy định; tại khoản 3 Điều 86 Thông tư 38/2015/TT-BTC được sửa đổi, bổ sung tại khoản 58 Điều Thông tư 39/2018/TT-BTC, Bộ Tài chính đã hướng dẫn nộp hóa đơn khi làm thủ tục XNK tại chỗ đối với trường hợp DN nội địa kê khai, nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ bán hàng cho DN chế xuất, DN trong khu phi thuế quan (kể cả cơ sở gia công hàng hóa xuất khẩu).

Hoạt động nghiệp vụ tại Cục Hải quan Lạng Sơn. Ảnh: H.Nụ
Hoạt động nghiệp vụ tại Cục Hải quan Lạng Sơn. Ảnh: H.Nụ

Theo đó, khi làm thủ tục XK tại chỗ, người khai hải quan thực hiện thủ tục hải quan theo quy định tại khoản 58 Điều 1 Thông tư 39/2018/TT-BTC và nộp phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ (bản chụp) thay hóa đơn GTGT thông qua hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan cho cơ quan Hải quan theo quy định tại điểm c khoản 3 Điều 13 Nghị định 123/2020/NĐ-CP.

Khi làm thủ tục NK tại chỗ, người khai hải quan thực hiện thủ tục hải quan theo quy định tại khoản 58 Điều 1 Thông tư 39/2018/TT-BTC và nộp hồ sơ hải quan kèm hóa đơn GTGT (bản chụp) thông qua hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan cho cơ quan Hải quan.

Nụ Bùi