Rà soát, thực hiện phân loại đúng mặt hàng thuốc thú y

08:41 | 24/06/2022

(HQ Online) - Để đảm bảo việc phân loại hàng hóa được thống nhất Tổng cục Hải quan yêu cầu các cục hải quan tỉnh, thành phố thực hiện theo đúng hướng dẫn về phân loại tại công văn số 5756/TCHQ-TXNK; tăng cường kiểm tra việc khai báo mặt hàng thuốc thú y.

Được sử dụng kết quả phân tích, phân loại của lô hàng trước để khai lô hàng tiếp theo
Yêu cầu rà soát một số mặt hàng để phân loại, áp mã, tính thuế cho đúng
Phạt, truy thu hàng trăm triệu đồng từ mặt hàng thuốc thú y nhập khẩu

Theo Tổng cục Hải quan, ngày 7/12/2021, Tổng cục Hải quan đã ban hành công văn số 5756/TCHQ-TXNK về việc chấn chỉnh phân loại hàng hóa đối với mặt hàng thuốc thú y APSASOL AMOXICILLIN 500 và thuốc thú y có chứa thành phần ampicillin, amoxycillin hoặc muối của chúng, dạng ống, đã được đóng gói để bán lẻ.

Rà soát, thực hiện phân loại đúng mặt hàng thuốc thú y
Ảnh minh họa.

Tuy nhiên, qua kiểm tra trên hệ thống, Tổng cục Hải quan nhận thấy vẫn còn một số trường hợp khai báo mã số chưa đúng theo hướng dẫn và cơ quan Hải quan chưa xác định lại mã số, ấn định thuế.

Do đó, để đảm bảo việc phân loại hàng hóa được thống nhất, Tổng cục Hải quan yêu cầu các cục hải quan có phát sinh các tờ khai nhập khẩu mặt hàng thuốc thú y APSASOL AMOXICILLIN 500 và thuốc thú y có chứa thành phần ampicillin, amoxycillin hoặc muối của chúng, dạng ống, đã được đóng gói để bán lẻ thực hiện kiểm tra dấu hiệu nghi vấn và xác định lại chính xác mã số của hàng hóa, thu đủ thuế và xử phạt hành chính (nếu có).

Các cục hải quan tỉnh, thành phố cần phổ biến, quán triệt cho cán bộ công chức thực hiện đúng hướng dẫn về phân loại tại công văn số 5756/TCHQ-TXNK. Đồng thời, tăng cường rà soát, kiểm tra việc khai báo mặt hàng thuốc thú y APSASOL AMOXICILLIN 500 và thuốc thú y có chứa thành phần ampicillin, amoxycillin hoặc muối của chúng, dạng ống, đã được đóng gói để bán lẻ để xử lý theo đúng quy định.

Đặc biệt, các cục hải quan tỉnh, thành phố có phát sinh các trường hợp khai chưa đúng, chưa xác định lại mã số… cần làm rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân liên quan đến việc rà soát, báo cáo không đầy đủ, còn để sót lọt các trường hợp khai báo mã số không đúng để xử lý theo quy định.

Nụ Bùi