Được sử dụng kết quả phân tích, phân loại của lô hàng trước để khai lô hàng tiếp theo

09:52 | 23/06/2022

(HQ Online) - Theo quy định, người khai hải quan được sử dụng kết quả phân tích, phân loại của lô hàng nhập khẩu trước đó để khai tên hàng, mã số cho các lô hàng tiếp theo có cùng tên hàng, thành phần, tính chất lý hóa, tính năng, công dụng, nhập khẩu từ cùng một nhà sản xuất trong thời hạn 3 năm kể từ ngày có kết quả phân tích, phân loại.

Yêu cầu rà soát một số mặt hàng để phân loại, áp mã, tính thuế cho đúng
Cơ sở phân loại mặt hàng sử dụng sản xuất sơn hoặc bán thành phẩm của sơn
Tiếp tục hướng dẫn sử dụng mã loại hình hàng hóa xuất nhập khẩu

Trả lời thắc mắc của Công ty TNHH SX TM Tam Hữu về khai mã số hàng hóa (HS code) cho mặt hàng vải không dệt, theo Tổng cục Hải quan, khoản 1 Điều 26 Luật Hải quan 2014 quy định: “Khi phân loại hàng hóa phải căn cứ hồ sơ hải quan, tài liệu kỹ thuật và các thông tin khác có liên quan đến hàng hóa xuất nhập khẩu để xác định tên gọi, mã số của hàng hóa theo Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam”.

2001-pl16505136-stock-lot-non-woven-polypropylene-fabric-pp-spunbond-nonwoven-fabric
Vải không dệt. Ảnh minh họa.

Tại điểm 1g, Điều 18 Thông tư 38/2015/TT-BTC quy định đối với việc khai hải quan quy định: “Người khai hải quan được sử dụng kết quả giám định, phân tích của các tổ chức có chức năng theo quy định của pháp luật để khai các nội dung có liên quan đến tên hàng, mã số, chất lượng, chủng loại, số lượng và các thông tin khác liên quan đến lô hàng xuất nhập khẩu.

Người khai hải quan được sử dụng kết quả phân tích, phân loại của lô hàng đã được thông quan trước đó để khai tên hàng, mã số cho các lô hàng tiếp theo có cùng tên hàng, thành phần, tính chất lý hóa, tính năng, công dụng, nhập khẩu từ cùng một nhà sản xuất trong thời hạn 3 năm kể từ ngày có kết quả phân tích, phân loại; trừ trường hợp quy định của pháp luật làm căn cứ ban hành thông báo kết quả phân tích, phân loại hàng hóa xuất khấu, nhập khẩu được sửa đổi, bổ sung, thay thế”.

Tổng cục Hải quan cho rằng, tại công văn nêu vướng mắc, công ty chỉ cung cấp thông tin về hàng hóa nhập khẩu mặt hàng vải không dệt cùng một nhà cung cấp nước ngoài với các hàng hóa đã có kết quả phân tích. Do vậy, không có cơ sở để xem xét, đối chiếu đối việc khai báo hàng hóa nhập khẩu của công ty.

Tuy nhiên, theo Tổng cục Hải quan, đối với việc khai báo mặt hàng vải không dệt, công ty có thể căn cứ tài liệu kỹ thuật, bản phân tích thành phần của nhà sản xuất, thực tế hàng hóa,... để khai báo thông tin của hàng hóa như vải không dệt bằng sợi filament nhân tạo hay xơ staple hay loại xơ, sợi khác, đã được ngâm tẩm, tráng phủ hoặc ép lớp hay chưa, màu sắc, trọng lượng, kích cỡ,... và đối chiếu với mô tả tại Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam để khai báo mã số phù hợp.

Nụ Bùi