Phục hồi nhanh, FMC dự kiến hoàn thành các chỉ tiêu kinh doanh

15:15 | 01/10/2021

(HQ Online) - Chế biến và tiêu thụ tôm tăng, khiến doanh số tiêu thụ chung của Công ty CP Thực phẩm Sao Ta (FMC) trong tháng 9/2021 đạt 21,7 triệu USD, bằng 121,2% so với cùng kỳ năm 2020.

5102-vung-nuoi-tom-cya-ctcp-thyc-phym-sao-ta-fimex-vn-thanh-vien-typ-yoan-pan-nhin-ty-tren-cao
Công ty Thực phẩm Sao Ta có vùng nuôi nguyên liệu lớn phục vụ cho xuất khẩu

Theo FMC, tháng 8 vừa qua, FMC thu hẹp quy mô chế biến còn dưới 40%, vì trong bối cảnh Covid-19 bùng phát lây lan cả khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long. Tuy nhiên, từ ngày 17/8 tỉnh Sóc Trăng có sách lược phòng chống dịch linh hoạt và tỏ ra đúng hướng, nhất là có kết quả rõ rệt, FMC từng bước phục hồi.

Từ ngày 16/9, Sóc Trăng tuyên bố trở lại bình thường mới, đang trên đà hồi phục và mốc trên là lúc FMC tăng tốt, đến 21/9/2021 cơ bản có số lượng lao động có nhỉnh hơn so cùng kỳ năm trước.

Sự phục hồi nhanh chóng là nền tảng để FMC có kết quả hoạt động khả quan trong tháng 9, với kết quả: chế biến tôm đạt 2.499 tấn, bằng 104,5%; tiêu thụ tôm đạt 1.807 tấn, bằng 113,4%, so với cùng kỳ năm 2020.

Chế biến và tiêu thụ tôm tăng, khiến doanh số tiêu thụ chung trong tháng 9 đạt 21,7 triệu USD, bằng 121,2% so với cùng kỳ năm 2020. Tính ra 9 tháng đầu năm đạt 154,6 triệu USD, đạt 77,3% kế hoạch năm 2021.

Nếu tình hình này giữ vững, FMC tự tin sẽ tăng tốc 3 tháng cuối năm và tiến tới hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2021 gồm doanh số 200 triệu USD, lợi nhuận 250 tỷ đồng.

Lê Thu