Phế liệu, phế phấm nhận gia công xuất trả cho bên đặt không phải nộp thuế XK

09:49 | 23/01/2020

(HQ Online) - Theo Tổng cục Hải quan, đối với nguyên liệu, vật tư dư thừa, phế liệu phế phẩm bên nhận gia công xuất trả cho bên nước ngoài đặt gia công không thuộc các trường hợp phải nộp thuế XK. 

phe lieu phe pham nhan gia cong xuat tra cho ben dat khong phai nop thue xk Chính phủ đã chỉ đạo giải quyết bất cập trong công tác quản lý phế liệu nhập khẩu
phe lieu phe pham nhan gia cong xuat tra cho ben dat khong phai nop thue xk Gỡ vướng khi khai và nộp thuế với phế liệu, phế phẩm chuyển tiêu thụ nội địa

Trước vướng mắc của Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh nêu liên quan đến việc xử lý thuế đối với nguyên liệu, vật tư dư thừa, phế liệu, phế phẩm của loại hình gia công xuất trả cho bên nước ngoài đặt gia công, theo Tổng cục Hải quan, Điều 2 Luật Thuế XK, thuế NK đã quy định rõ về đối tượng chịu thuế XK, thuế NK.

Khoản 7, Điều 39 Nghị định 69/2018/NĐ-CP quy định đối với hợp đồng gia công phải có điều khoản quy định về biện pháp xử lý phế liệu, phế thải, phế phẩm và nguyên tắc xử lý máy móc, thiết bị thuê, mượn, nguyên liệu, phụ liệu, vật tư dư thừa sau khi kết thúc hợp đồng gia công.

phe lieu phe pham nhan gia cong xuat tra cho ben dat khong phai nop thue xk
CBCC Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh giải quyết thủ tục cho DN. Ảnh: Thu Hòa

Khoản 3, Điều 44 Nghị định 69/2018/NĐ-CP cũng quy định máy móc, thiết bị thuê, mướn theo hợp đồng; nguyên liệu, phụ liệu, vật tư dư thừa, phế phẩm, phế liệu, phế thải được xử lý theo thoả thuận của hợp đồng gia công nhưng phải phù hợp với luật pháp Việt Nam.

Điểm b, Khoản 3, Điều 6 Nghị định 08/2015/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 59/2018/NĐ-CP của Chính phủ quy định hàng hoá là máy móc, thiết bị, nguyên liệu vật tư NK để gia công thuộc đối tượng chịu sự giám sát hải quan (từ khi NK đến khi XK).

Điều 48 Nghị định 08/2015/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 21, Điều 1 Nghị định 59/2018/NĐ-CP quy định các hình thức tái xuất hàng hoá NK đã hoàn thành thủ tục hải quan bao gồm: “a) Tái xuất để trả cho khách hàng; b) Tái xuất sang nước thứ ba hoặc tái xuất vào khu phi thuế quan”.

Điều 10 Nghị định 134/2016/NĐ-CP của Chính phủ cũng quy định về miễn thuế đối với hàng hoá NK để gia công. Theo đó, hết thời hạn thực hiện hợp đồng gia công, hàng hoá NK để gia công không sử dụng phải tái xuất. Trường hợp không tái xuất phải kê khai nộp thuế theo quy định….

Theo Tổng cục Hải quan, căn cứ các quy định hiện hành, đối với nguyên liệu, vật tư dư thừa, phế liệu, phế phẩm bên nhận gia công xuất trả cho bên nước ngoài đặt gia công không thuộc các trường hợp phải nộp thuế XK. Cơ quan Hải quan ban hành quyết định không thu thuế trong thông quan tương tự như đối với trường hợp hàng hoá NK sau đó phải tái xuất (hiện nay, hệ thống VNACCS chưa thiết lập mã miễn thuế XK đối với phế liệu, phế phẩm, nguyên liệu, vật tư dư thừa xuất trả cho bên đặt gia công).

Trường hợp phế liệu, phế phẩm, vật tư dư thừa DN XK theo hợp đồng mua bán hàng hoá cho bên thứ ba (không phải bên đặt gia công) và không đáp ứng quy định tại Khoản 3, Điều 44 Nghị định 69/2018/NĐ-CP; Khoản 2, Điều 64 Thông tư 38/2015/TT-BTC được sử đổi, bổ sung tại Khoản 42, Điều 1 Thông tư 39/2018/TT-BTC thì DN phải kê khai nộp thuế XK như đối với hàng hoá XK theo loại hình xuất kinh doanh.

Trường hợp cơ quan Hải quan phát hiện DN lợi dụng hình thức xuất trả cho bên nước ngoài đặt gia công (XK nguyên liệu, vật tư, phế liệu, phế phẩm từ các nguồn khác không phải từ hợp đồng gia công) thì cơ quan Hải quan xử lý theo quy định của pháp luật.

Tuy nhiên, trong trường hợp cơ quan Hải quan chưa phát hiện hành vi vi phạm nhưng nhận định có dấu hiệu rủi ro đối với các tờ khai xuất trả nguyên liệu, vật tư, phế liệu, phế phẩm cho bên nước ngoài đặt gia công, Tổng cục Hải quan đề nghị Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh tổ chức tiến hành kiểm tra sau thông quan để có căn cứ xử lý theo quy định.

Liên quan đến quy định miễn thuế XK đối với nguyên liệu, vật tư dư thừa, phế liệu, phế phẩm xuất trả cho bên nước ngoài đặt gia công, theo Tổng cục Hải quan để minh bạch về chính sách thuế đối với phế liệu, phế phẩm tạo thành trong quá trình gia công xuất trả cho bên nước ngoài đặt gia công, tại Khoản 4, Điều 1 dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định 134/2016/NĐ-CP đang được sửa đổi, bổ sung theo hướng: “Hàng hoá NK để gia công, phế liệu, phế phẩm tạo thành trong quá trình gia công sản phẩm XK trả cho bên nước ngoài đặt gia công được miễn thuế XNK”.

Đảo Lê