Phải kê khai và nộp đủ thuế đối với hàng của doanh nghiệp chế xuất trước khi chuyển đổi

14:35 | 06/12/2021

(HQ Online) - Trước thắc mắc của Công ty TNHH Kỹ thuật bao bì MYS Group về chuyển đổi loại hình từ doanh nghiệp chế xuất sang doanh nghiệp không hưởng chính sách của doanh nghiệp chế, Tổng cục Hải quan cho biết, trước khi chuyển đổi doanh nghiệp chế xuất phải kê khai tờ khai hải quan mới, nộp đủ thuế đối với hàng hóa.

Khi thanh lý máy móc đã hết khấu hao phải kê khai nộp đủ các loại thuế
Thủ tục thay đổi cửa khẩu xuất đối với hàng hóa quá cảnh
Không tái xuất hàng đi mượn sẽ phải đăng ký tờ khai, nộp đủ tiền thuế, tiền phạt
Không miễn thuế doanh nghiệp nội địa mượn máy móc của doanh nghiệp chế xuất

Theo Tổng cục Hải quan Điều 4 Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 107/2016/QH13 đã quy định rõ quan hệ mua bán, trao đổi hàng hóa giữa khu phi thuế quan với bên ngoài là quan hệ xuất khẩu, nhập khẩu.

Hoạt động nghiệp vụ tại Chi cục Hải quan Hà Nam (Cục Hải quan Hà Nam Ninh). 	Ảnh tư liệu: H.Nụ
Hoạt động nghiệp vụ tại Chi cục Hải quan Hà Nam (Cục Hải quan Hà Nam Ninh). Ảnh tư liệu: H.Nụ

Tại khoản 5 Điều 25 Nghị định 08/2015/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại khoản 12 Điều 1 Nghị định 59/2018/NĐ-CP của Chính phủ quy định: Hàng hóa xuất nhập khẩu thuộc đối tượng không chịu thuế xuất nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế giá trị gia tăng, thuế bảo vệ môi trường hoặc miễn thuế và đã được giải phóng hàng hoặc thông quan nhưng sau đó có thay đổi về đối tượng không chịu thuế hoặc mục đích được miễn thuế, thì phải khai tờ khai hải quan mới.

Trong đó, chính sách thuế đối với hàng hóa xuất nhập khẩu thực hiện tại thời điểm đăng ký tờ khai hải quan mới trừ trường hợp đã thực hiện đầy đủ chính sách quản lý hàng hỏa xuất nhập khẩu tại thời điểm đăng ký tờ khai ban đầu.

Đối chiếu với các quy định trên, theo Tổng cục Hải quan, trường hợp doanh nghiệp chuyển đổi loại hình từ doanh nghiệp chế xuất sang doanh nghiệp không hưởng chính sách của doanh nghiệp chế xuất thì doanh nghiệp chế xuất phải kê khai tờ khai hải quan mới, nộp đủ thuế đối với hàng hóa của doanh nghiệp chế xuất trước khi chuyển đổi.

Nụ Bùi