Nửa đầu tháng 9, nhập siêu hơn 1,5 tỷ USD

09:38 | 21/09/2021

(HQ Online) - Nửa đầu tháng 9, kim ngạch xuất khẩu, nhập khẩu cùng giảm so với nửa cuối tháng 8 trước đó. Tuy nhiên, nhập khẩu giảm ít hơn nên Việt Nam nhập siêu trở lại.

Xuất siêu sang Mỹ, nhập siêu từ Trung Quốc
Nhập siêu hơn 7 tỷ USD từ các thị trường ASEAN
Xuất nhập khẩu đạt gần 290 tỷ USD, nhập siêu gần 2 tỷ USD
Nửa đầu tháng 9, nhập siêu hơn 1,5 tỷ USD
Cơ cấu xuất nhập khẩu từ đầu năm đến 15/9. Biểu đồ: T.Bình.

Theo thông tin Tổng cục Hải quan vừa công bố, 15 ngày đầu tháng 9 (1-15/9), kim ngạch xuất khẩu cả nước đạt 11,57 tỷ USD.

Điện thoại và linh kiện; máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện; máy móc, thiết bị, dụng cụ phụ tùng; dệt may là 4 nhóm hàng xuất khẩu đạt kim ngạch từ 1 tỷ USD. Tuy nhiên, kim ngạch của các nhóm hàng chủ lực đều giảm mạnh so với nửa cuối tháng 8/2021.

Ở chiều nhập khẩu, 15 ngày đầu tháng 9 kim ngạch đạt gần 13,1 tỷ USD.

Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện; máy móc, thiết bị, dụng cụ phụ tùng là 2 nhóm hàng đạt kim ngạch từ 1 tỷ USD trong nửa đầu tháng 9.

Nửa đầu tháng 9, con số nhập siêu của Việt Nam lại tăng khi đạt hơn 1,5 tỷ USD (trong khi nửa cuối tháng 8 nước ta xuất siêu 1,25 tỷ USD).

Như vậy, diễn biến cán cân thương mại của Việt Nam vẫn liên tục đảo chiều và khó dự đoán.

Lũy kế hết 15/9, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu cả nước đạt gần 455 tỷ USD. Trong đó, xuất khẩu đạt 225,2 tỷ USD; nhập khẩu đạt 229,4 tỷ USD.

Đến 15/9, Việt Nam nhập siêu 4,2 tỷ USD.

Thái Bình