NHNN giảm 50% phí giao dịch thanh toán qua hệ thống liên ngân hàng

09:49 | 01/04/2020

(HQ Online) - Ngân hàng Nhà nước (NHNN) sẽ điều chỉnh giảm 50% phí giao dịch thanh toán qua Hệ thống thanh toán điện tử liên ngân hàng (có hiệu lực kể từ ngày 1/4/2020).

nhnn giam 50 phi giao dich thanh toan qua he thong lien ngan hang Ngân hàng xem xét giảm chi phí, không chia cổ tức tiền mặt để tập trung giảm lãi suất
nhnn giam 50 phi giao dich thanh toan qua he thong lien ngan hang Ngân hàng tiếp tục miễn giảm phí dịch vụ hỗ trợ đối tượng bị thiệt hại do Covid-19
nhnn giam 50 phi giao dich thanh toan qua he thong lien ngan hang Phòng dịch Covid-19, NHNN yêu cầu khử khuẩn tiền cũ nộp về ngân hàng
nhnn giam 50 phi giao dich thanh toan qua he thong lien ngan hang
Ảnh minh họa: Internet

Ngân hàng Nhà nước (NHNN) vừa ban hành Công văn số 2342/NHNN-TT về áp dụng chính sách miễn, giảm phí dịch vụ thanh toán.

Theo đó, NHNN sẽ điều chỉnh giảm 50% phí giao dịch thanh toán qua Hệ thống thanh toán điện tử liên ngân hàng. Quyết định có hiệu lực luôn trong hôm nay (1/4/2020).

Vì vậy, NHNN yêu cầu các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài điều chỉnh giảm phí dịch vụ chuyển tiền qua hệ thống thanh toán điện tử liên ngân hàng của NHNN cho khách hàng, với mức giảm tối thiểu bằng số tiền giảm phí mà NHNN đã điều chỉnh giảm cho tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

Đồng thời, Ngân hành Nhà nước khuyến khích các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài thực hiện giảm phí lớn hơn mức giảm phí của NHNN đã thực hiện. Thời gian thực hiện từ ngày 1/4/2020 đến hết ngày 31/12/2020.

Chủ tịch Hội đồng quản trị/Hội đồng thành viên, Tổng Giám đốc của tổ chức tín dụng, rà soát lại biểu phí dịch vụ thanh toán của tổ chức mình (loại phí, mức phí) và xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể về việc áp dụng miễn/giảm phí và thông tin công khai, rộng rãi tới khách hàng về phạm vi, hình thức, thời gian áp dụng.

Hương Dịu