Ngân hàng xem xét giảm chi phí, không chia cổ tức tiền mặt để tập trung giảm lãi suất

16:44 | 31/03/2020

(HQ Online) - Đây là yêu cầu của Ngân hàng Nhà nước (NHNN) tại Chỉ thị số 02/CT-NHNN về các giải pháp cấp bách của ngành ngân hàng nhằm tăng cường phòng, chống và khắc phục khó khăn do tác động của dịch bệnh Covid-19 vừa được ban hành.

ngan hang xem xet giam chi phi khong chia co tuc tien mat de tap trung giam lai suat 37 ngân hàng tiếp tục miễn, giảm phí chuyển tiền lần 2
ngan hang xem xet giam chi phi khong chia co tuc tien mat de tap trung giam lai suat Giảm lãi suất điều hành: Tác động mang tính trung và dài hạn
ngan hang xem xet giam chi phi khong chia co tuc tien mat de tap trung giam lai suat Ngân hàng tiết kiệm hàng trăm tỷ chi phí huy động nhờ quy định lãi suất mới
ngan hang xem xet giam chi phi khong chia co tuc tien mat de tap trung giam lai suat
Ngân hàng phải chủ động rà soát, cắt giảm mạnh các chi phí hoạt động.

Theo đó, NHNN yêu cầu các tổ chức tín dụng triển khai nghiêm túc, quyết liệt, có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp phòng chống dịch, hỗ trợ khách hàng bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh theo các văn bản chỉ đạo của Thống đốc NHNN.

Chủ động xây dựng các kịch bản kinh doanh chi tiết (bao gồm các kế hoạch kinh doanh dự phòng theo diễn biến của dịch bệnh) nhằm đảm bảo hoạt động kinh doanh liên tục, không để gián đoạn trong mọi tình huống.

Xây dựng giải pháp cung cấp các dịch vụ ngân hàng theo từng kịch bản diễn biến dịch, phù hợp với các biện pháp chống dịch của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và chính quyền địa phương; đồng thời tăng cường cung cấp dịch vụ ngân hàng điện tử.

NHNN cũng yêu cầu các tổ chức tín dụng khẩn trương ban hành và triển khai quy định nội bộ hướng dẫn Thông tư số 01/2020/TT-NHNN của NHNN.

Chủ tịch Hội đồng thành viên/Hội đồng quản trị/Tổng giám đốc các tổ chức tín dụng trực tiếp chỉ đạo việc triển khai công tác cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn giảm lãi, phí, giữ nguyên nhóm nợ, cho vay mới đối với khách hàng gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch và chịu trách nhiệm trước Thống đốc NHNN về kết quả thực hiện.

Xử lý nghiêm những đơn vị, cán bộ lãnh đạo và cán bộ nghiệp vụ triển khai chậm, cố tình gây khó khăn, phiền hà, thiếu trách nhiệm, thực hiện không đúng quy định trong quá trình thực hiện các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho khách hàng.

Các tổ chức tín dụng tiếp tục triển khai có hiệu quả các giải pháp mở rộng tín dụng đối với các lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, lĩnh vực ưu tiên, đặc biệt là cho vay để duy trị và khôi phục các ngành, lĩnh vực bị ảnh hưởng bởi dịch. Kiểm soát chặt chẽ chất lượng tín dụng với các lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro.

Đặc biệt, NHNN yêu cầu các tổ chức tín dụng chủ động rà soát, cắt giảm mạnh các chi phí hoạt động, đặc biệt là chi lương, thưởng; kịp thời điều chỉnh kế hoạch kinh doanh, kế hoạch tài chính phù hợp với thực tế trước khi tổ chức đại hội cổ đông, trước mắt không chia cổ tức bằng tiền mặt để tập trung nguồn lực giảm mạnh lãi suất cho vay đối với dư nợ hiện nay và các khoản cho vay mới.

NHNN cũng yêu cầu các tổ chức tín dụng tăng cường hiệu quả công tác kiểm tra, kiểm soát nội bộ, trong đó tập trung kiểm tra, giám sát việc thực hiện cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn giảm lãi, phí, giữ nguyên nhóm nợ theo Thông tư 01, nằm đảm bảo thực hiện đúng chính sách; phát hiện và kiên quyết xử lý kịp thời việc lợi dụng chính sách để trục lợi, phản ánh sai lệch chất lượng tín dụng…

Hương Dịu