Nâng cao điều kiện phát hành trái phiếu doanh nghiệp nhằm hạn chế rủi ro

17:17 | 16/01/2021

(HQ Online) - Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 153/2020/NĐ-CP quy định về chào bán, giao dịch trái phiếu DN riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu DN ra thị trường quốc tế. Nghị định này thay thế Nghị định số 163/2018/NĐ-CP và Nghị định số 81/2020/NĐ có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2021.

6 điều kiện để doanh nghiệp chào bán trái phiếu riêng lẻ
HDBank phát hành trái phiếu chuyển đổi cho các định chế tài chính nước ngoài
Kho bạc Nhà nước tiếp tục phát hành trái phiếu chính phủ kỳ hạn đa dạng
Một doanh nghiệp phát hành thành công 80 triệu USD trái phiếu doanh nghiệp ra quốc tế
Thị trường trái phiếu doanh nghiệp ngày càng minh bạch và chuyên nghiệp
Nâng cao điều kiện phát hành trái phiếu doanh nghiệp nhằm hạn chế rủi ro
Nghị định số 153/2020/NĐ-CP góp phần hạn chế rủi ro cho cả DN phát hành và nhà đầu tư mua trái phiếu DN.

Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp mới được mua trái phiếu chuyển đổi

Trong thời gian qua, thị trường trái phiếu DN là kênh huy động vốn quan trọng cho các DN. Tuy nhiên, việc phát triển “nóng” đã dẫn đến những bất cập. Đã có hiện tượng “lách luật” về phát hành ra công chúng thông qua việc phát hành riêng lẻ, sau đó phân phối rộng rãi trên thị trường thứ cấp. Nhiều DN phát hành khối lượng trái phiếu lớn hơn vốn chủ sở hữu, một số nhà đầu tư cá nhân mua theo tâm lý đám đông, chỉ quan tâm đến lãi suất mà không quan tâm đến sự hoạt động an toàn của DN. Nghị định số 153/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 163/2018/NĐ-CP ngày 4/12/2018 và Nghị định số 81/2020/NĐ theo hướng nâng cao điều kiện phát hành, hạn chế nhà đầu tư cá nhân mua trái phiếu DN riêng lẻ, qua đó đã hạn chế rủi ro cho cả DN phát hành và nhà đầu tư mua trái phiếu trong bối cảnh thị trường trái phiếu DN tăng trưởng nhanh.

Đánh giá về việc ban hành Nghị định 153, ông Nguyễn Mạnh Hà, Chủ tịch Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam cho rằng, việc ban hành Nghị định 153 để kiểm soát phát hành trái phiếu DN sẽ tốt hơn cho thị trường. Liên quan đến trái phiếu DN trong lĩnh vực bất động sản, Hiệp hội đã khuyến cáo việc tập trung quá nhiều vốn trái phiếu trong bất động sản không tốt cho nền kinh tế. Với những dự án có pháp lý rõ ràng, tiến độ, năng lực của chủ đầu tư tốt thì việc phát hành trái phiếu không đáng lo ngại. Kinh nghiệm cho thấy, với những dự án như vậy có thể không cần thiết phải phát hành trái phiếu.

Theo đó, về nguyên tắc phát hành và sử dụng vốn trái phiếu, Nghị định quy định DN phát hành trái phiếu theo nguyên tắc tự vay, tự trả, tự chịu trách nhiệm về hiệu quả sử dụng vốn và đảm bảo khả năng trả nợ. Mục đích phát hành trái phiếu là để thực hiện các chương trình, dự án đầu tư; tăng quy mô vốn hoạt động; cơ cấu lại nguồn vốn của chính DN hoặc mục đích phát hành trái phiếu theo quy định của pháp luật chuyên ngành. DN phải nêu cụ thể mục đích phát hành tại phương án phát hành và công bố thông tin cho nhà đầu tư đăng ký mua trái phiếu. Việc sử dụng vốn huy động từ phát hành trái phiếu của DN phải đảm bảo đúng mục đích theo phương án phát hành và nội dung công bố thông tin cho nhà đầu tư.

Về lãi suất danh nghĩa trái phiếu, Nghị định quy định, lãi suất có thể xác định theo một trong các phương thức: lãi suất cố định cho cả kỳ hạn trái phiếu; lãi suất thả nổi; hoặc kết hợp giữa lãi suất cố định và thả nổi. Trường hợp lãi suất danh nghĩa là lãi suất thả nổi hoặc kết hợp giữa lãi suất cố định và thả nổi, DN phát hành phải nêu cụ thể cơ sở tham chiếu để xác định lãi suất danh nghĩa tại phương án phát hành và công bố thông tin cho nhà đầu tư mua trái phiếu về cơ sở tham chiếu được sử dụng. DN phát hành quyết định lãi suất danh nghĩa cho từng đợt chào bán phù hợp với tình hình tài chính và khả năng thanh toán nợ. Lãi suất trái phiếu do tổ chức tín dụng phát hành ngoài việc tuân thủ quy định tại Nghị định số 153/2020/NĐ-CP phải phù hợp với quy định về lãi suất của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Về đối tượng mua trái phiếu, Nghị định quy định, khi chào bán trái phiếu tại thị trường trong nước, đối với trái phiếu không chuyển đổi không kèm chứng quyền, đối tượng mua trái phiếu phải là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo quy định của pháp luật chứng khoán. Đối với trái phiếu chuyển đổi và trái phiếu kèm chứng quyền, đối tượng mua trái phiếu phải là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp, nhà đầu tư chiến lược, trong đó số lượng nhà đầu tư chiến lược phải đảm bảo dưới 100 nhà đầu tư.

DN phát hành phải bố trí nguồn trả nợ lãi, gốc

Về điều kiện chào bán trái phiếu tại thị trường trong nước, Nghị định nêu rõ, đối với chào bán trái phiếu không chuyển đổi không kèm chứng quyền, DN phải đáp ứng các điều kiện sau: là công ty CP hoặc công ty TNHH được thành lập và hoạt động theo pháp luật Việt Nam; Thanh toán đủ cả gốc và lãi của trái phiếu đã phát hành hoặc thanh toán đủ các khoản nợ đến hạn trong 3 năm liên tiếp trước đợt phát hành trái phiếu (nếu có), trừ trường hợp chào bán trái phiếu cho chủ nợ là tổ chức tài chính được lựa chọn. Đồng thời, phải đáp ứng các tỷ lệ an toàn tài chính, tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động theo quy định của pháp luật chuyên ngành; có phương án phát hành trái phiếu được phê duyệt và chấp thuận theo quy định.

Theo Nghị định 153, DN phát hành trái phiếu có trách nhiệm thực hiện công bố thông tin đầy đủ, kịp thời cho nhà đầu tư.

Về thanh toán lãi, gốc trái phiếu tại thị trường trong nước, DN phát hành phải bố trí nguồn trả nợ lãi, gốc trái phiếu từ các nguồn vốn hợp pháp của DN và thanh toán đầy đủ, đúng hạn cho nhà đầu tư theo các điều khoản, điều kiện của trái phiếu.

Đối với trái phiếu được bảo đảm bằng tài sản, khi DN phát hành không trả được nợ lãi, gốc trái phiếu thì tài sản bảo đảm sẽ được xử lý để thực hiện nghĩa vụ được bảo đảm của trái phiếu theo quy định của pháp luật về giao dịch bảo đảm. Đối với trái phiếu được bảo lãnh thanh toán, khi DN phát hành không trả được nợ lãi, gốc thì tổ chức bảo lãnh thanh toán có trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh thanh toán cho DN phát hành theo cam kết.

Hoài Anh