MSB đặt mục tiêu lợi nhuận năm 2022 tăng hơn 30%, dự kiến chia cổ tức 30%

15:55 | 22/12/2021

(HQ Online) - Ngân hàng TMCP Hàng hải Việt Nam (MSB) dự kiến sẽ thu khoảng 2.000 tỷ đồng lợi nhuận từ bán FCCOM và đặt mục tiêu lợi nhuận đạt 6.800 tỷ đồng năm sau (2022), song song với tăng trưởng tài sản và tiền gửi không kỳ hạn (CASA).

Hơn 352 triệu cổ phiếu MSB về tài khoản nhà đầu tư
Ngân hàng Việt hợp tác với ngân hàng Thụy Sỹ triển khai dịch vụ cho khách hàng thượng lưu
MSB được chấp thuận kết quả phát hành cổ phiếu trả cổ tức
Trụ sở ngân hàng MSB.
Trụ sở ngân hàng MSB.

Mới đây, tại buổi gặp gỡ chuyên viên phân tích, nhà đầu tư, Tổng giám đốc MSB, ông Nguyễn Hoàng Linh cho biết, đến hết tháng 10, lãi trước thuế của MSB đạt 4.600 tỷ đồng, vượt 40% kế hoạch cả năm, ngân hàng kì vọng lãi trước thuế cả năm nay vào khoảng 5.000 tỷ đồng.

Lãnh đạo ngân hàng cũng cho biết sẽ trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc chia cổ tức tỷ lệ 30% cho năm 2021. Tuy nhiên, phương thức chia sẽ được cân đối để phù hợp với tình hình tài chính và tốc độ tăng trưởng tài sản. MSB sẽ giữ tỷ lệ an toàn vốn cao hơn so với tiêu chuẩn chung nhưng sẽ duy trì mức hợp lý đạt tối ưu về hiệu quả sử dụng vốn.

Tổng tài sản đến cuối năm 2021 của MSB ước đạt 200.000 tỷ đồng, tăng hơn 13% so với cuối năm trước. Tăng trưởng tín dụng 22% và huy động vốn tăng 11%. MSB ước tính CASA đến cuối năm sẽ đạt 34.000 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 34% tiền gửi, nằm trong top 3 trên thị trường. Đây là một trong những chỉ tiêu quan trọng được ngân hàng tập trung với mục tiêu đạt 40.000 tỷ đồng vào năm 2023.

Đề cập đến tình hình nợ xấu, lãnh đạo MSB chia sẻ, tỷ lệ nợ xấu đến cuối tháng 11 ở mức 1,38%. Nợ nhóm hai chiếm gần 1,5%. Tổng nợ cơ cấu lại ở mức 2.200 tỷ đồng. MSB đã trích lập 30% theo đúng quy định của Ngân hàng Nhà nước, ước tính trong năm 2022, lượng dư nợ tác động bởi dịch Covid-19 sẽ không thay đổi nhiều. Các khách hàng của MSB hiện nay đều có khả năng trả nợ, đều đặn hàng tháng và được kiểm soát.

Năm 2022, MSB đặt mục tiêu tài sản tăng 15% lên 230.000 tỷ đồng, tín dụng tăng 25% tùy thuộc vào sự phê duyệt của Ngân hàng Nhà nước, lãi trước thuế tăng hơn 30% lên 6.800 tỷ đồng.

Ông Nguyễn Hoàng Linh chia sẻ, MSB kỳ vọng có thể được Ngân hàng Nhà nước cấp hạn mức tín dụng theo kế hoạch nhờ đáp ứng được chỉ tiêu về an toàn vốn, tiêu chuẩn danh mục tín dụng và những hỗ trợ với doanh nghiệp, người dân.

Tại buổi gặp, lãnh đạo MSB cũng cập nhật tiến độ bán cổ phần tại FCCOM. MSB đã ký thỏa thuận bảo mật với các đối tác. Lợi nhuận ước tính từ thương vụ bán 100% FCCOM khoảng 2.000 tỷ đồng. Ngân hàng sẽ hoàn tất trong năm 2022.

Hương Dịu