Miễn, giảm phí chuyển mạch, doanh thu NAPAS có thể giảm 15%

11:33 | 15/02/2020

(HQ Online) - Công ty Cổ phần Thanh toán Quốc gia Việt Nam (NAPAS) tiếp tục triển khai chương trình miễn, giảm phí dịch vụ cho các tổ chức tín dụng từ 25/2. 

mien giam phi chuyen mach doanh thu napas co the giam 15 Doanh nghiệp, người dân bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh có thể được miễn giảm lãi vay
mien giam phi chuyen mach doanh thu napas co the giam 15 HDBank miễn phí chuyển khoản cho khách hàng doanh nghiệp
mien giam phi chuyen mach doanh thu napas co the giam 15 OCB miễn phí chuyển khoản trong nước cho gần 1.000 doanh nghiệp siêu nhỏ
mien giam phi chuyen mach doanh thu napas co the giam 15
NAPAS đã thực hiện 5 lần điều chỉnh giám phí dịch vụ chuyển mạch.

Chương trình nhằm triển khai các giải pháp về phát triển thanh toán không dùng tiền mặt và đẩy mạnh thanh toán điện tử đối với dịch vụ công.

Cụ thể, NAPAS miễn phí chuyển mạch đối với các giao dịch thanh toán trực truyến gồm các giao dịch thanh toán dịch vụ công thực hiện trên cổng dịch vụ công quốc gia, cổng dịch vụ công của các bộ, ngành, địa phương đến 31/12. Giảm 72% phí chuyển mạch các giao dịch chuyển tiền nhanh liên ngân hàng 24/7 đối với các giao dịch có giá trị từ 500.000 đồng trở xuống, mức giảm từ 1.800 đồng xuống còn 500 đồng mỗi giao dịch từ ngày 25/2.

Với chương trình này, Ngân hàng Nhà nước đã có văn bản chỉ đạo đề nghị các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán khẩn trương nghiên cứu, xây dựng kế hoạch áp dụng chính sách miễn, giảm phí dịch vụ thanh toán điện tử nhằm hỗ trợ trực tiếp cho người sử dụng dịch vụ, phù hợp với chương trình miễn, giảm phí của NAPAS.

Chia sẻ về mục tiêu triển khai chương trình miễn, giảm phí dịch vụ chuyển mạch năm 2020, bà Nguyễn Tú Anh, Chủ tịch Hội đồng Quản trị NAPAS cho biết, chương trình miễn giảm phí dịch vụ chuyển mạch trong năm 2020 của NAPAS có thể góp phần hỗ trợ hiệu quả cho hệ thống ngân hàng, doanh nghiệp và đặc biệt là người dân trong thời điểm dịch bệnh Covid-2019 đang diễn biến phức tạp.

Hơn nữa, năm 2020 là thời điểm đẩy mạnh thanh toán dịch vụ công theo chủ trương của Chính phủ, nên việc áp dụng chính sách miễn phí dịch vụ (mức thu 0 đồng) là sự chia sẻ trách nhiệm của ngành ngân hàng cũng như NAPAS với cộng đồng, với khách hàng. Các giao dịch không dùng tiền mặt tăng lên không chỉ góp phần thay đổi thói quen tiêu dùng trong dân cư mà còn giúp các cơ quan chính phủ cắt giảm được chi phí quản lý, vận hành.

Tuy nhiên, theo bà Nguyễn Tú Anh, triển khai chương trình miễn, giảm phí có thể khiến doanh thu của NAPAS giảm ít nhất 15%

Trong năm 2019, số lượng giao dịch chuyển tiền nhanh liên ngân hàng 24/7 chiếm gần 50% tổng số lượng giao dịch thực hiện qua hệ thống NAPAS. Số liệu thống kê cho thấy xu hướng dịch chuyển đáng kể từ giao dịch rút tiền mặt sang giao dịch chuyển tiền thanh toán qua hệ thống ngân hàng.

Kể từ thời điểm sáp nhập đến nay, NAPAS đã thực hiện 5 lần điều chỉnh giám phí dịch vụ chuyển mạch, giảm tới 80% phí dịch vụ chuyển mạch.

Hương Dịu