May Sông Hồng sẽ phát hành 25 triệu cổ phiếu để trả cổ tức

15:08 | 12/05/2022

(HQ Online) - Hội đồng quản trị Công ty CP may Sông Hồng (MSH) vừa thông qua kế hoạch triển khai phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2021. MSH dự kiến phát hành hơn 25 triệu cổ phiếu để trả cổ tức, theo đó vốn điều lệ sau phát hành tăng từ 500 tỷ đồng lên 750 tỷ đồng.

May Sông Hồng khởi công Dự án may xuất khẩu hơn 600 tỷ đồng
May Sông Hồng: Khẳng định vị thế trong xu hướng phát triển
May Sông Hồng được gia hạn doanh nghiệp ưu tiên
47.628.000 cổ phiếu của CTCP May Sông Hồng chính thức giao dịch trên sàn HoSE

Theo đó, thời điểm thực hiện dự kiến trong năm nay sau khi được Ủy ban Chứng khoán chấp thuận. Nếu như được Ủy ban chứng khoán chấp thuận thì số cổ phiếu MSH mà cổ đông nhận thêm sẽ không bị hạn chế chuyển nhượng.

Hoạt động sản xuất tại Công ty CP may Sông Hồng. 	Ảnh: H. Nụ
Hoạt động sản xuất tại Công ty CP may Sông Hồng. Ảnh: H. Nụ

Năm 2021, MSH đạt doanh thu hơn 4.747 tỷ đồng, tăng 25%; lãi sau thuế hơn 442 tỷ đồng, tăng đến 91%. Do vậy, Hội đồng Quản trị đã trình và được cổ đông thông qua phương án chia cổ tức tỷ lệ 95%, tăng so với phương án ban đầu là 30-45%. MSH đã tạm ứng bằng tiền mặt tỷ lệ 45%.

Theo báo cáo, hết quý 1, MSH ghi nhận doanh thu thuần đạt 1.291 tỷ đồng, tăng 37% so với cùng kỳ năm trước nhờ đưa khu vực May Sông Hồng Nghĩa Hưng (công ty con) vào sản xuất nên đã tăng doanh thu cho MSH.

Lợi nhuận sau thuế trong kỳ của MSH đạt xấp xỉ 82 tỷ đồng, giảm 11% so với cùng kỳ năm 2021, nhưng riêng lợi nhuận của cổ đông công ty mẹ đạt 90,61 tỷ đồng tương đương cùng kỳ năm trước do chi phí tăng cao.

Năm 2022, MSH đặt kế hoạch doanh thu đạt 4.900 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế đạt 500 tỷ đồng, lần lượt tăng 3% và giảm 8% so với thực hiện năm 2021. Như vậy, kết thúc quý đầu năm, công ty đã thực hiện 26% mục tiêu doanh thu và 16,4% mục tiêu lợi nhuận.

Nụ Bùi