Mặt hàng thuốc thú y có mức thuế giá trị gia tăng 5%

10:15 | 15/02/2023

(HQ Online) - Để thực hiện đúng quy định, Công ty TNHH Advance Phamar Việt Nam đề nghị cơ quan Hải quan hướng dẫn khai báo mức thuế GTGT đối với mặt hàng thuốc thú y.

Ngăn chặn gian lận hoàn thuế giá trị gia tăng
Gỡ vướng về hoàn thuế Giá trị gia tăng cho doanh nghiệp
Mặt hàng chè xanh sấy khô có mức thuế suất thuế GTGT 10%

Theo quy định tại điểm 1, khoản 2 Điều 8 Luật Thuế GTGT: thuốc phòng bệnh, chữa bệnh thuộc đối tượng áp dụng thuế suất thuế GTGT 5%.

Tại khoản 11 Điều 10 Thông tư 219/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính đã được sửa đổi, bổ sung tại khoản 8 Điều 1 Thông tư 26/2015/TT- BTC quy định: “Thuốc phòng bệnh, chữa bệnh bao gồm thuốc thành phẩm, nguyên liệu làm thuốc, trừ thực phẩm chức năng” thuộc đối tượng áp dụng thuế suất thuế GTGT 5%.

Công chức Chi cục Hải quan quản lý các khu công nghiệp Bắc Giang hướng dẫn doanh nghiệp đến khai báo hải quan.  Ảnh: Thái Bình
Công chức Chi cục Hải quan quản lý các khu công nghiệp Bắc Giang hướng dẫn doanh nghiệp đến khai báo hải quan. Ảnh: Thái Bình

Khoản 1 Điều 4 Thông tư 83/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định: “Trường hợp hàng hoá được quy định cụ thể thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT hoặc áp dụng thuế suất thuế GTGT 5% hoặc 10% theo quy định của Luật Thuế GTGT và các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn thi hành Luật Thuế GTGT thì thực hiện theo quy định tại các văn bản đó...”.

Căn cứ các quy định nêu trên, Tổng cục Hải quan cho biết, trường hợp mặt hàng NK được cơ quan quản lý chuyên ngành xác định là thuốc thú y theo quy định của pháp luật về thú y và đã được cấp giấy chứng nhận lưu hành thuốc thú y tại Việt Nam thì thuộc đối tượng áp dụng thuế suất thuế GTGT là 5%.

Để hiểu rõ hơn các chính sách cũng như tuân thủ trách nhiệm khai báo theo đúng quy định, Tổng cục Hải quan đề nghị Công ty TNHH Advance Phamar Việt Nam liên hệ với cơ quan Hải quan nơi làm thủ tục NK để được hướng dẫn cụ thể.

Nụ Bùi