Mặt hàng SHARP PS60FP-IP phù hợp phân loại nhóm 29.23

09:14 | 22/10/2020

(HQ Online) - Qua xem xét tài liệu kỹ thuật, quy trình sản xuất, tham khảo chú giải chi tiết nhóm 29.23, Tổng cục Hải quan nhận thấy, mặt hàng nguyên liệu thực phẩm - Phospho Amino lipid khác: SHARP PS60FP-IP 20KG/DR do Công ty TNHH Brenntag Việt Nam đề nghị phù hợp phân loại vào nhóm 29.23.

Các bộ phận cấu thành của tháp giải nhiệt được phân loại như thế nào?
Máy xịt rửa xe phù hợp phân loại vào nhóm 8424
Lốp xe dùng cho khai thác mỏ phù hợp phân loại nhóm 4011

Tổng cục Hải quan nhận được công văn đề nghị xem xét kết quả phân tích phân loại đối với mặt hàng nguyên liệu thực phẩm - Phospho Amino lipid khác: SHARP PS60FP-IP 20KG/DR do Công ty TNHH Brenntag Việt Nam làm thủ tục NK. Về việc này, theo Tổng cục Hải quan, các quy định tại Thông tư 14/2015/TT-BTC hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa, phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm; Thông tư 65/2017/TT-BTC về việc ban hành Danh mục hàng hóa XNK Việt Nam; Thông tư 09/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại các phụ lục của Thông tư 65/2017/TT-BTC ban hành danh mục hàng hóa XNK Việt Nam đã quy định rõ.

Đối chiếu với quy định và theo quy trình sản xuất do DN cung cấp: mặt hàng SHARP PS60FP-IP có nguyên liệu đầu vào từ Lecithin đậu nành, sau quá trình chuyển hóa trans phosphatid related (thay thế nhóm choline bằng serine bằng phương pháp enzym) tạo thành phosphatidylserine và một số phosphoaminolipid khác.

Đồng thời, sau quá trình tinh chế, sấy khô, sản phẩm bổ sung thêm soy lecithin (25-40%), silic dioxit và chất chống oxy hóa, hàm lượng không tan trong aceton -82% và phosphatidylserine là phosphatid chỉ tan trong các dung môi hữu cơ chloroform, toluen, không tan trong aceton.

Tổng cục Hải quan cho rằng, theo kết quả phân tích, tài liệu kỹ thuật, quy trình sản xuất, chú giải Chương 29, tham khảo chú giải chi tiết nhóm 29.23, cho thấy mặt hàng là sản phẩm từ lecithin, phù hợp là lecithin thương phẩm và được phân loại tại nhóm 29.23: “Muối và hydroxit amoni bậc 4; lecithins và các phosphoaminolipid khác, đã hoặc chưa xác định về mặt hoá học”, phân nhóm 2923.20 “- Lecithins và các phosphoaminolipid khác”, mã số 2923.20.10 “- - Lecithins, đã hoặc chưa xác định về mặt hóa học”.

Nụ Bùi