Các bộ phận cấu thành của tháp giải nhiệt được phân loại như thế nào?

20:16 | 20/10/2020

(HQ Online) - Đó là thắc mắc của Công ty TNHH Công nghiệp Liang Chi II (Việt Nam) liên quan đến vướng mắc phân loại các bộ phận cấu thành của tháp giải nhiệt.

Mặt hàng đất nặn hoặc sáp nặn phù hợp phân lại nhóm 3407
Máy xịt rửa xe phù hợp phân loại vào nhóm 8424
Lốp xe dùng cho khai thác mỏ phù hợp phân loại nhóm 4011

Được biết, Công ty TNHH Công nghiệp Liang Chi II (Việt Nam) đăng ký làm thủ tục NK các mặt hàng: máng nước, vách ngăn, cầu thang, lan can, hộp phân phối nước, khung thép, cửa tháp, chống rung, bộ trao đổi nhiệt (các bộ phận cấu thành của tháp giải nhiệt) tại Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh. Tuy nhiên, quá trình làm thủ tục công ty gặp vướng mắc đối với việc phân loại các mặt hàng này.

Về vấn đề này, theo Tổng cục Hải quan, Chú giải 2 Phần 16 Danh mục hàng hóa XNK Việt Nam ban hành kèm theo Thông tư 65/2017/TT-BTC ngày 27/6/2017 của Bộ Tài chính quy định: “2. Theo Chủ giải của phần này, Chú giải 1 Chương 84 và Chú giải 1 Chương 85, các bộ phận của máy (ngoài các bộ phận của hàng hóa thuộc nhóm 84.84, 85.44, 83.45, 85.46 hoặc 85.47) được phân loại theo các quy tắc sau: (a) Các bộ phận đã được chi tiết tại nhóm nào đó của Chương 84 hoặc 85 (trừ các nhóm 84.09, 84.31, 84.48, 84,66, 84.73, 84.87, 85.03, 85.22, 85.29, 85.38 và 85.48) được phân loại vào nhóm đó trong mọi trường hợp; (b) Các bộ phận khác, nếu phù hợp để chỉ sử dụng hoặc chủ yếu sử dụng cho các loại máy cụ thể, hoặc cho một số loại máy cùng nhóm (kể cả máy thuộc nhóm 84.79 hoặc 85.43) được phân loại theo nhóm của các máy cụ thể đó hoặc vào nhóm thích hợp như 84.09, 84.31, 84.48, 84,66, 84.73, 85.03, 85.22, 85.29 hoặc 85,38. Tuy nhiên, bộ phận phù hợp để chủ yếu sử dụng cho các hàng hóa thuộc các nhóm 85.17 và 85.25 đến 85.28 được phân loại vào nhóm 85.17; (c) Tất cả các bộ phận khác được phân loại trong nhóm thích hợp như 84.09, 84.31, 84.48, 84.66, 84.73, 85.03, 85.22, 85.29 hoặc 85.38 hoặc, nếu không thì, phân loại vào nhóm 84.87 hoặc 85.48”.

Tổng cục Hải quan đề nghị DN và Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh căn cứ hồ sơ hải quan, tài liệu kỹ thuật, thực tế hàng hóa NK và đối chiếu với các quy định hiện hành và Chú giải 2a Phần 16 nêu trên để phân loại các mặt hàng trên theo đúng quy định.

Cũng liên quan đến việc phân loại mặt hàng có tên khai báo “cánh quạt (bộ phận của tháp giải nhiệt) không bao gồm motor (1 bộ =4 cánh +1 mâm)”, ngày 6/5/2020, Tổng cục Hải quan có công văn số 2943/TCHQ-TXNK hướng dẫn phân loại mặt hàng.

Theo đó, mặt hàng vướng mắc có tên khai báo “cánh quạt (bộ phận của tháp giải nhiệt) không bao gồm motor (1 bộ =4 cánh +1 mâm)”. Cánh quạt hoạt động theo nguyên lý hút gió, giúp tạo ra luồng gió mạnh hút hơi nóng đi qua dòng nước chảy để thải ra ngoài khí quyển. Tùy thuộc vào công suất cần giải nhiệt mà cánh quạt có kích thước từ 0.5m đến 10m. Cánh quạt được thiết kế chuyên dùng, chỉ sử dụng cho tháp làm mát trong công nghiệp, được cấu tạo từ nhôm hoặc từ nhựa kết hợp với sợi thủy tinh, được sản xuất theo công nghệ cao...

Tháp giải nhiệt (tháp làm mát) là một thiết bị sử dụng để chuyển lượng nhiệt dư thừa của nước ra ngoài khí quyển. Cơ chế hoạt động của tháp giải nhiệt có thể hoặc dựa vào sự bay hơi của nước vào không khí để loại bỏ nhiệt hoặc dựa vào sự trao đổi nhiệt với không khí để giảm nhiệt độ, vì vậy cánh quạt là một phần rất quan trọng trong hoạt động của tháp làm mát. Dòng nước sau khi được cánh quạt trích nhiệt nóng sẽ trở nên mát hơn và tiếp tục đi vào giải nhiệt penb cho hệ thống máy móc.

Do chưa rõ DN có NK kèm các bộ phận khác của tháp làm mát hay không nên Tổng cục Hải quan đề nghị Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh căn cứ hàng hóa thực tế nhập đối chiếu với các quy định hiện hành để phân loại mặt hàng theo 1 trong 2 trường hợp sau:

Trường hợp mặt hàng có tên khai báo “cánh quạt..." được NK đồng bộ cùng các chi tiết khác của tháp làm mát (NK cùng chuyến hoặc NK từ nhiều nguồn, nhiều chuyến đáp ứng quy định tại Điều 8 Thông tư 14/2015/TT-BTC ngày 30/1/2015) để lắp ráp thành tháp làm mát hoàn chỉnh hoặc sản phẩm mang đặc trưng của tháp làm mát hoàn chỉnh thì được phân loại theo mã số của tháp làm mát hoàn chỉnh và thuộc nhóm 84.19, mã số 8419.50.10 "- - Tháp làm mát” (áp dụng Quy tắc 2a).

Trường hợp mặt hàng có tên khai báo “cánh quạt...” NK riêng rẽ thì Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh hướng dẫn DN phân loại vào nhóm 84.14. Trong đó, theo Chú giải 2a Phần 16 thì cấu phần quạt khi NK riêng lẻ được phân loại vào nhóm 84.14; bộ cánh quạt và mâm, là bộ phận của cấu phần quạt, khi NK riêng rẽ phù hợp phân loại vào nhóm 84.14, phân nhóm 8414.90 “- Bộ phận”, mã số 8414.90.29”.

Nụ Bùi