Mặt hàng “Baytherm 11 CD009” phù hợp phân loại vào nhóm nào?

14:50 | 15/03/2021

(HQ Online) - Liên quan đến việc phân loại mặt hàng có tên khai báo “Chế phẩm hoạt động bề mặt noionic, dạng lỏng, chưa đóng gói bán lẻ - Baytherm 11 CD 009” do Công ty TNHH Điện máy Aqua Việt Nam NK, Tổng cục Hải quan đã nhanh chóng có hướng dẫn.

Quy định mới về phân loại, phân tích, kiểm tra chất lượng, an toàn thực phẩm đối với hàng hóa XNK
Vải được xử lý bằng RFL không được phân loại vào nhóm 59.06
Máy xới đất được phân loại phù hợp vào nhóm nào?

Theo Tổng cục Hải quan, căn cứ các quy định hiện hành và trên cơ sở tham khảo Chú giải chi tiết HS nhóm 34.02 và nhóm 38.24 thì mặt hàng “chế phẩm hoạt động bề mặt noionic, dạng lỏng, chưa đóng gói bán lẻ - Baytherm 11 CD 009” có bản chất là chế phẩm có thành phần chính là hợp chất polyol và hợp chất amin, dung dịch 0.5% trong nước làm giảm sức căng bề mặt xuống dưới 45 mN/m, dạng nonion, chưa đóng gói bán lẻ, dạng lỏng.

Căn cứ bản chất hàng hóa và mục đích sử dụng mặt hàng có thể phân loại vào một trong các trường hợp sau.

Trường hợp mặt hàng được sử dụng với mục đích mà ở đó đặc tính hoạt động bề mặt là công dụng chính (ví dụ mặt hàng dùng để sản xuất chất tẩy rửa, chất phân tán, nhũ hóa, chế phẩm làm sạch ...) thì phù hợp phân loại vào phân nhóm 3402.90.

Trường hợp mặt hàng được sử dụng với mục đích không liên quan đến chức năng hoạt động bề mặt hoặc chức năng hoạt động bề mặt chỉ là phụ hoặc không được yêu cầu so với công dụng chính của hàng hóa (ví dụ mặt hàng được sử dụng với vai trò chất tham gia phản ứng với isocyanate, để sản xuất mút xốp (polyurethan foam)), thì bị loại trừ khỏi nhóm 34.02.

Khi đó, mặt hàng có chứa hợp chất amin là chất xúc tác cho quá trình sản xuất mút xốp nên phù hợp phân loại vào nhóm 38.24 "Chất gắn đã điều chế dùng cho các loại khuôn đúc hoặc lõi đúc; các sản phẩm và chế phẩm hóa học của ngành công nghiệp hóa chất hoặc các ngành công nghiệp có liên quan (kể cả các sản phẩm và chế phẩm chứa hỗn hợp các sản phẩm tự nhiên), chưa được chi tiết hoặc ghi ở nơi khác", phân nhóm 3824.9x.

Nụ Bùi