Máy xới đất được phân loại phù hợp vào nhóm nào?

14:51 | 21/01/2021

(HQ Online) - Tổng cục Hải quan nhận được công văn của Công ty CP Tập đoàn Tân Phát (gọi tắt DN) đề nghị hướng dẫn liên quan đến vướng mắc phân loại máy xới đất dùng trong nông nghiệp và kiến nghị điều chỉnh thuế suất mặt hàng máy kéo dùng trong nông nghiệp.

Thuế GTGT của phần mềm dùng cho máy chấn kim loại được xác định ra sao?
Máy chiên dầu phù hợp phân loại vào nhóm nào?

Về kiến nghị của DN liên quan đến phân loại máy xới đất, ngày 18/8/2016, Tổng cục Hải quan có công văn số 7986/TCHQ-TXNK hướng dẫn chung về việc phân loại mặt hàng “Máy cày, xới đất”. Tiếp theo đó, ngày 8/5/2020 Tổng cục Hải quan có công văn số 2991/TCHQ-TXNK hướng dẫn phân loại cho trường hợp cụ thể là máy xới đất cầm tay dùng trong nông nghiệp do Công ty sản xuất máy nông nghiệp đa năng Hòa phát NK. Mẫu hàng này không có bánh lốp kèm theo nhưng bản chất mặt hàng là máy xới đất có thiết kế để lắp dược bánh hơi và có thể thay thế bánh hơi bằng bánh lồng hoặc bộ phận xới. Do cùng bản chất nên mặt hàng được phân loại theo hướng dẫn tại công văn số 7986/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan.

Đối chiếu với quy định tại Thông tư 14/2015/TT-BTC, Thông tư 65/2017/TT-BTC, Chú giải 2 Chương 87, tham khảo Chú giải chi tiết HS 2017 nhóm 84.32, 87.01, tham khảo Tuyển tập ý kiến phân loại 2017 của Tổ chức Hải quan thế giới, trên cơ sở nội dung hướng dẫn tại công văn số 7986/TCHQ-TXNK ngày 18/8/2016 của Tổng cục Hải quan thì mặt hàng máy kéo cầm tay, máy xới đất dùng trong nông nghiệp được phân loại như sau:

Trường hợp mặt hàng là máy kéo cầm tay dùng trong nông nghiệp, bao gồm: một đầu kéo cầm tay và bánh hoi, không kèm theo bộ phận phụ trợ, sử dụng động cơ xăng hoặc diesel, được thiết kế có bộ phận gắn/móc để gắn các thiết bị phụ trợ phục vụ cho việc kéo, day, thuộc nhóm 87.01, mã số tuỳ thuộc công suất.

Trường hợp mặt hàng máy xới đất bao gồm: một đầu kéo, một động cơ (xăng hoặc diesel), được thiết kế để lắp được bánh hơi và có thể thay thế bánh hơi bằng bánh lồng hoặc bộ phận xới, được phân loại như sau: Các bộ phận đầu kéo, động cơ xăng hoặc diesel, bánh hơi được phân loại vào nhóm 87.01, mã số tùy thuộc công suất. Các bộ phận còn lại thực hiện chức năng xới đất được phân loại tương ứng với từng loại máy nông nghiệp thuộc nhóm 84.32, mã số 8432.29.00.

Mặt hàng máy xới đất dùng trong nông nghiệp, sử dụng động cơ xăng hoặc diesel, sử dụng lực tỳ của tay khi hoạt động, chuyên dùng đánh, tạo luống trồng cây, làm vườn, chỉ sử dụng được với lưỡi xới để thực hiện chức năng xới đất, phần kéo và bộ phận xới là một khối hợp nhất (ví dụ: trục canh tác được gắn cố định và được hàn chết bởi các mối hàn), không có thiết kế để lắp được bánh hơi, bánh lồng và không có các bộ phận khác để kéo, thuộc nhóm 84.32, mã số 8432.29.00.

Tổng cục Hải quan đề nghị DN căn cứ hồ sơ hải quan, tài liệu kỹ thuật, thực tế hàng hóa NK đối chiếu với quy định hiện hành và hướng dẫn nêu trên để thực hiện phân loại hàng hóa theo đúng quy định.

Về kiến nghị điều chỉnh thuế suất mặt hàng máy kéo dùng trong nông nghiệp, Tổng cục Hải quan ghi nhận và tổng hợp ý kiến của DN để chuyển Vụ Chính sách thuế (Bộ Tài chính) xem xét, xử lý theo đúng chức năng, thẩm quyền quy định.

Nụ Bùi